Laryngologia

Układ słuchowy to bardzo skomplikowany narząd. Składa się z wielu maleńkich elementów, a prawidłowe funkcjonowanie jest zależne od każdego z nich. Niestety problemy ze słuchem nasilają się wraz z wiekiem. Dlatego seniorzy powinni wybrać się do laryngologa gdy tylko zauważą pogorszenie słuchu czy wrażenie zatkanego ucha.

    W tym dziale publikujemy artykuły dotyczące tematyki chorób ucha i zaburzeń słuchu, opowiadamy o ich przyczynach i objawach. Opisujemy rodzaje badań słuchu, wyjaśniamy też czym jest test słuchu.

    Aparaty słuchowe

    Jeśli podczas badania stwierdzony zostaje ubytek słuchu, zwykle wiąże się to z koniecznością noszenia aparatu słuchowego. Ważne, by sprzęt ten był dobrany i dostrojony przez specjalistę. W tej kategorii znajdziecie informacje dotyczące refundacji i dofinansowania do aparatu słuchowego, opiszemy też implanty słuchowe.

    Utrata słuchu a renta

    Utrata słuchu bywa przyczyną orzeczenia o niezdolności do pracy i przyznania w związku z tym renty, wszystko zależy jednak od stopnia wady, posiadanych kwalifikacji zawodowych, czyli tego na ile słuch jest potrzebny do wykonywania obowiązków, a także interpretacji orzecznika.