Dofinansowanie do aparatu słuchowego - refundacja NFZ

Dofinansowanie do aparatu słuchowego NFZ różnicuje ze względu na typ urządzenia, wiek pacjenta i stopień niedosłuchu. Sprawdź, jaka refundacja aparatu słuchowego ci się należy – ile wynosi limit cenowy, udział własny a także częstotliwość zakupu. Zobacz też, kto może złożyć wniosek o dofinansowanie aparatu słuchowego przez PFRON. Czy dofinansowanie na aparat słuchowy otrzymamy także w 2020 roku?

Dofinansowanie do aparatu słuchowego

Kwestię dofinansowania aparatu słuchowego i innych wyrobów służących poprawie słyszenia, reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia o wykazie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Jeśli chodzi o aparaty słuchowe, refundacja (limit cenowy, udział wkładu własnego, częstotliwość) zależna jest od trzech parametrów.

 • Typ sprzętu – wyróżniamy aparaty słuchowe na przewodnictwo powietrzne oraz przewodnictwo kostne, refundowane są też wkładki uszne oraz systemy wspomagające słyszenie.
 • Wiek pacjenta – w zarządzeniu ustalona została cezura wiekowa na poziomie 26 lat – dofinansowanie do aparatu słuchowego różni się w przypadku młodszych i starszych pacjentów.  
 • Stopień niedosłuchu (niepełnosprawność słuchowa wyrażona w decybelach).

A oto, jak przedstawiają się szczegóły w przypadku konkretnych sprzętów dla pacjentów w określonym wieku i określonym niedosłuchem.

Aparat słuchowy – dofinansowanie. Ile możemy dostać?

 


 • Aparat słuchowy na przewodnictwo powietrzne przy jednostronnym ubytku słuchu albo dwa aparaty słuchowe na przewodnictwo powietrzne przy obustronnym ubytku słuchu.

  • niepełnosprawność słuchowa (przekraczająca wartość 30 dB) dla pacjentów do ukończenia 26. roku życia: limit cenowy 2.000 zł za sztukę, udział własny pacjenta 0 %, dofinansowanie aparatu słuchowego należne raz na 3 lata;

  • niepełnosprawność słuchowa 2, 3 i 4 stopnia uszkodzenia słuchu (przekraczająca wartość 40 dB) dla pacjentów powyżej 26. roku życia: limit cenowy 1.000 zł za sztukę, udział własny pacjenta 30 proc. (co oznacza, że dofinansowanie aparatu słuchowego wyniesie 700 zł), refundacja należna raz na 5 lat.  •  
  •  
 • Aparat słuchowy na przewodnictwo kostne przy jednostronnym ubytku słuchu albo dwa aparaty słuchowe na przewodnictwo kostne przy obustronnym ubytku słuchu, z wyłączeniem aparatów słuchowych mocowanych na stałe:   

  • niepełnosprawność słuchowa (przekraczająca wartość 30 dB) dla pacjentów do ukończenia 26. roku życia: limit cenowy 1.800 zł za sztukę, udział własny 0 proc, dofinansowanie aparatu słuchowego należne raz na 3 lata;

  • niepełnosprawność słuchowa 2, 3 i 4 stopnia uszkodzenia słuchu (przekraczająca wartość 40 dB) dla pacjentów powyżej 26. roku życia: limit cenowy 1.800 zł za sztukę, udział własny 30 proc. (wysokość dotacji 1260 zł), dofinansowanie do aparatów słuchowych raz na 5 lat 

 • Wkładka uszna wykonana indywidualnie:

  • pacjenci do 26. roku życia wymagający zaopatrzenia w aparaty słuchowe, które dodatkowo wymagają używania wkładki usznej: limit cenowy 60 zł, udział własny 0 proc., refundacja należna każdorazowo - zgodnie z zaleceniami lekarza;

  • pacjenci powyżej 26. roku życia wymagający zaopatrzenia w aparaty słuchowe, które dodatkowo wymagają używania wkładki usznej: limit cenowy 50 zł, udział własny 0 proc, dotacja raz na 5 lat 

 • Systemy wspomagające słyszenie:

  • wyłącznie dla pacjentów do ukończenia 26. roku życia w przypadku wady słuchu utrudniającej lub ograniczającej zrozumienie mowy: limit cenowy 5.500 zł , udział własny 50 proc. (co daje kwotę refundacji 2750 zł), pomoc należna raz na 5 lat. 

Reklama

Refundacja aparatu słuchowego dla emeryta – jak uzyskać?

Aby uzyskać refundację aparatu słuchowego z NFZ, należy się udać do lekarza rodzinnego po skierowanie do specjalisty mającego uprawnienie do wystawienia zlecenia na zakup tego typu urządzenia. Z rozporządzenia Ministra Zdrowia wynika, że uprawnienia takie mają:

 • lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie audiologii i foniatrii,
 • lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie audiologii,
 • lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie otolaryngologii,
 • lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie otolaryngologii dziecięcej,
 • lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie otorynolaryngologii,
 • lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie otorynolaryngologii dziecięcej,
 • lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie laryngologii.  

Po wizycie u specjalisty, wystawione przez niego zlecenie należy potwierdzić w NFZ. Zlecenie dostarczamy osobiście lub pocztą do lokalnego oddziału Funduszu wraz z wynikiem badania słuchu (audiogramem). Po zatwierdzeniu przez NFZ zlecenia, pozostaje udać się do sklepu. Możemy samodzielnie wybrać punkt sprzedaży, pamiętając jednak, że musi on mieć podpisaną umowę z NFZ

 

Wniosek o dofinansowanie aparatu słuchowego PFRON / MOPS / PCPR

 

Jak wynika z przedstawionych powyżej zestawień, osoby powyżej 26 roku życia nie mogą liczyć na dofinansowanie pokrywające całość zapotrzebowania. W niektórych przypadkach z pomocą może przyjść Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, którego dotacja pokryje resztę kosztów Jednak wniosek o dofinansowanie aparatu słuchowego PFRON rozstrzygnie na naszą korzyść wyłącznie w sytuacji, gdy mamy orzeczenie o niepełnosprawności a także spełniamy kryteria dochodowe – zazwyczaj jest to 65 procent średniego wynagrodzenia w przypadku osób samotnych oraz 50 procent jeśli chodzi o osoby mieszkające w gospodarstwach wieloosobowych.

Pamiętajmy, że wniosku o dofinansowanie nie składamy w siedzibie PFRON, lecz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie albo Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, które dysponują pieniędzmi z Funduszu.

Dotychczasowe programy cieszą się powodzeniem, dlatego najprawdopodobniej dofinansowania na aparaty słuchowe będą kontynuowane również w 2020 roku, w podobnej wersji.

Czytaj też: 

 

Oceń artykuł

(liczba ocen 1)

16736
Pytanie: Co jest dla Ciebie priorytetem przy wyborze środków chłonnych?

  Skuteczność wchłaniania moczu

  Ochrona przed nieprzyjemnym zapachem

  Idealne dopasowanie

  Wygoda stosowania

Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami na temat zdrowia i zdrowego stylu życia, zapraszamy na nasz portal ponownie!