Dofinansowanie do aparatu słuchowego - refundacja NFZ

Dofinansowanie do aparatu słuchowego NFZ różnicuje ze względu na typ urządzenia, wiek pacjenta i stopień niedosłuchu. Sprawdź, jaka refundacja aparatu słuchowego ci się należy – ile wynosi limit cenowy, udział własny a także częstotliwość zakupu. Zobacz też, kto może złożyć wniosek o dofinansowanie aparatu słuchowego przez PFRON. Czy dofinansowanie na aparat słuchowy otrzymamy także w 2020 roku?
Spis treści

Dofinansowanie do aparatu słuchowego

Kwestię dofinansowania aparatu słuchowego i innych wyrobów służących poprawie słyszenia, reguluje rozporządzenie Ministra Zdrowia o wykazie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie. Jeśli chodzi o aparaty słuchowe, refundacja (limit cenowy, udział wkładu własnego, częstotliwość) zależna jest od trzech parametrów.

 • Typ sprzętu – wyróżniamy aparaty słuchowe na przewodnictwo powietrzne oraz przewodnictwo kostne, refundowane są też wkładki uszne oraz systemy wspomagające słyszenie.
 • Wiek pacjenta – w zarządzeniu ustalona została cezura wiekowa na poziomie 26 lat – dofinansowanie do aparatu słuchowego różni się w przypadku młodszych i starszych pacjentów.  
 • Stopień niedosłuchu (niepełnosprawność słuchowa wyrażona w decybelach).

A oto, jak przedstawiają się szczegóły w przypadku konkretnych sprzętów dla pacjentów w określonym wieku i określonym niedosłuchem.

Aparat słuchowy – dofinansowanie. Ile możemy dostać?

 


 • Aparat słuchowy na przewodnictwo powietrzne przy jednostronnym ubytku słuchu albo dwa aparaty słuchowe na przewodnictwo powietrzne przy obustronnym ubytku słuchu.

  • niepełnosprawność słuchowa (przekraczająca wartość 30 dB) dla pacjentów do ukończenia 26. roku życia: limit cenowy 2.000 zł za sztukę, udział własny pacjenta 0 %, dofinansowanie aparatu słuchowego należne raz na 3 lata;

  • niepełnosprawność słuchowa 2, 3 i 4 stopnia uszkodzenia słuchu (przekraczająca wartość 40 dB) dla pacjentów powyżej 26. roku życia: limit cenowy 1.000 zł za sztukę, udział własny pacjenta 30 proc. (co oznacza, że dofinansowanie aparatu słuchowego wyniesie 700 zł), refundacja należna raz na 5 lat.  •  
  •  
 • Aparat słuchowy na przewodnictwo kostne przy jednostronnym ubytku słuchu albo dwa aparaty słuchowe na przewodnictwo kostne przy obustronnym ubytku słuchu, z wyłączeniem aparatów słuchowych mocowanych na stałe:   

  • niepełnosprawność słuchowa (przekraczająca wartość 30 dB) dla pacjentów do ukończenia 26. roku życia: limit cenowy 1.800 zł za sztukę, udział własny 0 proc, dofinansowanie aparatu słuchowego należne raz na 3 lata;

  • niepełnosprawność słuchowa 2, 3 i 4 stopnia uszkodzenia słuchu (przekraczająca wartość 40 dB) dla pacjentów powyżej 26. roku życia: limit cenowy 1.800 zł za sztukę, udział własny 30 proc. (wysokość dotacji 1260 zł), dofinansowanie do aparatów słuchowych raz na 5 lat 

 • Wkładka uszna wykonana indywidualnie:

  • pacjenci do 26. roku życia wymagający zaopatrzenia w aparaty słuchowe, które dodatkowo wymagają używania wkładki usznej: limit cenowy 60 zł, udział własny 0 proc., refundacja należna każdorazowo - zgodnie z zaleceniami lekarza;

  • pacjenci powyżej 26. roku życia wymagający zaopatrzenia w aparaty słuchowe, które dodatkowo wymagają używania wkładki usznej: limit cenowy 50 zł, udział własny 0 proc, dotacja raz na 5 lat 

 • Systemy wspomagające słyszenie:

  • wyłącznie dla pacjentów do ukończenia 26. roku życia w przypadku wady słuchu utrudniającej lub ograniczającej zrozumienie mowy: limit cenowy 5.500 zł , udział własny 50 proc. (co daje kwotę refundacji 2750 zł), pomoc należna raz na 5 lat. 

Refundacja aparatu słuchowego dla emeryta – jak uzyskać?

Aby uzyskać refundację aparatu słuchowego z NFZ, należy się udać do lekarza rodzinnego po skierowanie do specjalisty mającego uprawnienie do wystawienia zlecenia na zakup tego typu urządzenia. Z rozporządzenia Ministra Zdrowia wynika, że uprawnienia takie mają:

 • lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie audiologii i foniatrii,
 • lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie audiologii,
 • lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie otolaryngologii,
 • lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie otolaryngologii dziecięcej,
 • lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie otorynolaryngologii,
 • lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie otorynolaryngologii dziecięcej,
 • lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie laryngologii.  

Po wizycie u specjalisty, wystawione przez niego zlecenie należy potwierdzić w NFZ. Zlecenie dostarczamy osobiście lub pocztą do lokalnego oddziału Funduszu wraz z wynikiem badania słuchu (audiogramem). Po zatwierdzeniu przez NFZ zlecenia, pozostaje udać się do sklepu. Możemy samodzielnie wybrać punkt sprzedaży, pamiętając jednak, że musi on mieć podpisaną umowę z NFZ

 

Wniosek o dofinansowanie aparatu słuchowego PFRON / MOPS / PCPR

 

Jak wynika z przedstawionych powyżej zestawień, osoby powyżej 26 roku życia nie mogą liczyć na dofinansowanie pokrywające całość zapotrzebowania. W niektórych przypadkach z pomocą może przyjść Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, którego dotacja pokryje resztę kosztów Jednak wniosek o dofinansowanie aparatu słuchowego PFRON rozstrzygnie na naszą korzyść wyłącznie w sytuacji, gdy mamy orzeczenie o niepełnosprawności a także spełniamy kryteria dochodowe – zazwyczaj jest to 65 procent średniego wynagrodzenia w przypadku osób samotnych oraz 50 procent jeśli chodzi o osoby mieszkające w gospodarstwach wieloosobowych.

Pamiętajmy, że wniosku o dofinansowanie nie składamy w siedzibie PFRON, lecz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie albo Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, które dysponują pieniędzmi z Funduszu.

Dotychczasowe programy cieszą się powodzeniem, dlatego najprawdopodobniej dofinansowania na aparaty słuchowe będą kontynuowane również w 2020 roku, w podobnej wersji.

Czytaj też: 

 

Więcej z kategorii Laryngologia
Choroby ucha - wewnętrznego, środkowego i zewnętrznego
Dofinansowanie do aparatu słuchowego - refundacja NFZ
Szum w uszach - jakie są jego przyczyny i czy można pozbyć się go leczeniem domowym?
Powiązane artykuły
Laryngolog skierowanie - czy trzeba mieć? Ile jest ważne?
Jak poprawić słuch? Domowe sposoby, zioła i leki
Badanie błędnika (VNG) - na czym polega i co wykrywa
Refundacja aparatu słuchowego dla emeryta przez NFZ
Audiometria tonalna i impedancyjna, czym się różnią i jak wygląda badanie?