PORTAL DLA SENIORÓW
 

Nagroda jubileuszowa (jubileuszówka) - jak obliczyć?

Spis treści

Nagroda jubileuszowa znana też jako jubileuszówka, jest swego rodzaju premią za staż pracy. Nagrody jubileuszowe stanowią miły dodatek do pensji, pod koniec kariery zawodowej, wynoszący zazwyczaj kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych.Pamiętajmy, w kwestii nagrody jubileuszowej Kodeks Pracy milczy – nie jest to świadczenie powszechne. Nagroda jubileuszowa pracownika samorządowego, czy nagroda jubileuszowa w budżetówce to już kwestia odrębnych zapisów prawnych. Jeśli zaś chodzi o sektor prywatny, nagrody jubileuszowe przyznawane są na zasadzie dobrowolności, jeśli zostały przewidziane w zbiorowych układach pracy lub regulaminach wynagradzania konkretnych firm.

Nagroda jubileuszowa – jubileuszówka


Nagroda jubileuszowa, czyli mówiąc w skrócie „jubileuszówka” jest specjalnym świadczeniem wypłacanym przez część pracodawców w związku z osiągnięciem pewnego stażu pracy. Zazwyczaj nagrody jubileuszowe są wypłacane w związku z okrągłymi  „rocznicami”, typu 10, 15, 20, 30 lat itd. Jednak nie każdy może na taki przywilej liczyć.

Zobacz też: Oprócz nagrody - odprawa emerytalna

Nagroda jubileuszowa – Kodeks Pracy


Nagroda jubileuszowa nie jest świadczeniem ujętym w Kodeksie Pracy. Jako taka nie należy się więc wszystkim pracownikom, nie ma żadnych ogólnych przepisów, które zobowiązywałyby pracodawców do wypłaty nagród jubileuszowych. Natomiast szczególne przepisy zapewniają nagrody jubileuszowe w budżetówce – chodzi m.in. o rozporządzenie dotyczące wynagrodzenia pracowników urzędów państwowych. Również nagroda jubileuszowa dla pracownika samorządowego jest uregulowana w stosownym rozporządzeniu.

Na mocy zapisów prawnych na nagrody jubileuszowe mogą też liczyć przedstawiciele takich grup zawodowych, jak nauczyciele, wykładowcy akademiccy, sędziowie.

Jeżeli natomiast chodzi o prywatne przedsiębiorstwa, wszystko zależy od woli pracodawców. Kodeks Pracy niczego im w tej materii nie narzuca, wszystko odbywa się na zasadzie dobrowolności. Ewentualna nagroda jubileuszowa wypłacana jest na mocy zbiorowych układów pracy albo regulaminów wynagradzania, obowiązujących w konkretnych firmach. Jej wysokość, wymagany staż pracy i inne zmienne zależą od pracodawcy.

Sprawdź też: Nagroda jubileuszowa nauczyciela – wysokość

Nagroda jubileuszowa pracownika samorządowego


Nagroda jubileuszowa pracownika samorządowego jest swego rodzaju przywilejem zapisanym w ustawie o pracownikach samorządowych oraz rozporządzeniu dotyczącym zasad ich wynagradzania. Nagroda jubileuszowa w instytucjach samorządowych przyznawana jest na bardzo czytelnych zasadach. Pierwszą jubileuszówkę można otrzymać mając 20-letni, udokumentowany staż pracy, kolejne, coraz wyższe – w odstępach 5-letnich. Wysokość nagrody jubileuszowej pracownika samorządowego kształtuje się następująco:

  • po 20 latach pracy – 75 procent miesięcznego wynagrodzenia,

  • po 25 latach – 100 procent miesięcznego wynagrodzenia,

  • po 30 latach pracy – 150 procent miesięcznego wynagrodzenia,

  • po 35 latach – 200 procent miesięcznego wynagrodzenia,

  • po 40 latach pracy – 300 procent miesięcznego wynagrodzenia,

  • po 45 latach – 400 procent miesięcznego wynagrodzenia.


Jak więc widać, konkretna kwota nagrody jubileuszowej pracownika samorządowego zależy od stażu, a także aktualnej wysokości wynagrodzenia. Osoba, która po 45 latach pracy zarabia 3 tysiące złotych brutto, dostanie 12 tysięcy nagrody jubileuszowej, ktoś kogo uposażenie wynosi 10 tysięcy zł brutto, może liczyć na 40 tysięcy złotych.

Czytaj: Świadczenie przedemerytalne – dla kogo? Ile wynosi?

Nagroda jubileuszowa w budżetówce - jak obliczyć?


Nagroda jubileuszowa w budżetówce, a więc instytucjach i firmach finansowanych z budżetu państwa wypłacana jest na mocy innych przepisów, niż te regulujące kwestie nagród jubileuszowych pracowników samorządowych, nie mniej wysokość nagrody jubileuszowej w budżetówce kształtuje się tak samo. 75 procent wynagrodzenia po 20 latach, 100 procent po 25 itd. Maksymalnie otrzymać można nagrodę w wysokości 400 procent pensji – to po 45 latach pracy.

Zobacz: Odprawa rentowa – po ustaniu zatrudnienia i świadczeniu

Nagroda jubileuszowa a emerytura


Nagroda jubileuszowa a emerytura – to jeden z tematów zaprzątających głowy osób zamierzających zakończyć pracę zawodową. Wiele z nich stara się przeciągnąć moment przejścia na emeryturę właśnie w oczekiwaniu na nagrodę jubileuszową. Czasem nie ma to sensu, bowiem w określonej sytuacji możliwa jest wcześniejsza wypłata nagrody jubileuszowej.

Jeżeli pracownik przejdzie na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy mając nie więcej niż 12 miesięcy brakujących do stażu uprawniającego do odebrania nagrody jubileuszowej, zostanie ona mu i tak wypłacona z dniem rozwiązania stosunku pracy.

Nagroda jubileuszowa a składki ZUS


Czy nagrody jubileuszowe są „ozusowane”? Czasem tak, czasem nie. Jeżeli jubileuszówka jest wypłacana nie częściej niż raz na 5 lat, nie stanowi ona podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Natomiast jeśli dana firma przyznaje pracownikom nagrody jubileuszowe w odstępach mniejszych, niż 5-letnie, należy od nich odprowadzić składki na ZUS.

Czytaj też: Choroba zawodowa – definicja. Wykaz chorób zawodowych

 

Oceń artykuł

(liczba ocen 1)

Pytanie: Czy zdecydujesz się na bankowanie krwi pępowinowej swojego dziecka?

  Tak. Uważam, ze to dobre zabezpieczenie jego zdrowia

  Nie wiem, muszę głębiej zapoznać się z tematem

  Nie. Sądzę, że nie będzie to konieczne

WASZA OPINIA JEST DLA NAS WAŻNA