Nagroda jubileuszowa (jubileuszówka) - jak obliczyć?

Nagroda jubileuszowa znana też jako jubileuszówka, jest swego rodzaju premią za staż pracy. Nagrody jubileuszowe stanowią miły dodatek do pensji, pod koniec kariery zawodowej, wynoszący zazwyczaj kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych. Ile wynosi nagroda jubileuszowa 2020?
Spis treści

Pamiętajmy, w kwestii nagrody jubileuszowej Kodeks Pracy milczy – nie jest to świadczenie powszechne. Nagroda jubileuszowa pracownika samorządowego, czy nagroda jubileuszowa w budżetówce to już kwestia odrębnych zapisów prawnych. Jeśli zaś chodzi o sektor prywatny, nagrody jubileuszowe przyznawane są na zasadzie dobrowolności, jeśli zostały przewidziane w zbiorowych układach pracy lub regulaminach wynagradzania konkretnych firm.

Nagroda jubileuszowa – jubileuszówka

Nagroda jubileuszowa, czyli mówiąc w skrócie „jubileuszówka” jest specjalnym świadczeniem wypłacanym przez część pracodawców w związku z osiągnięciem pewnego stażu pracy. Zazwyczaj nagrody jubileuszowe są wypłacane w związku z okrągłymi  „rocznicami”, typu 10, 15, 20, 30 lat itd. Jednak nie każdy może na taki przywilej liczyć.

Nagroda jubileuszowa – Kodeks Pracy

Nagroda jubileuszowa nie jest świadczeniem ujętym w Kodeksie Pracy. Jako taka nie należy się więc wszystkim pracownikom, nie ma żadnych ogólnych przepisów, które zobowiązywałyby pracodawców do wypłaty nagród jubileuszowych. Natomiast szczególne przepisy zapewniają nagrody jubileuszowe w budżetówce – chodzi m.in. o rozporządzenie dotyczące wynagrodzenia pracowników urzędów państwowych. Również nagroda jubileuszowa dla pracownika samorządowego jest uregulowana w stosownym rozporządzeniu.

Na mocy zapisów prawnych na nagrody jubileuszowe mogą też liczyć przedstawiciele takich grup zawodowych, jak nauczyciele, wykładowcy akademiccy, sędziowie.

Jeżeli natomiast chodzi o prywatne przedsiębiorstwa, wszystko zależy od woli pracodawców. Kodeks Pracy niczego im w tej materii nie narzuca, wszystko odbywa się na zasadzie dobrowolności. Ewentualna nagroda jubileuszowa wypłacana jest na mocy zbiorowych układów pracy albo regulaminów wynagradzania, obowiązujących w konkretnych firmach. Jej wysokość, wymagany staż pracy i inne zmienne zależą od pracodawcy.

Nagroda jubileuszowa pracownika samorządowego

Nagroda jubileuszowa pracownika samorządowego jest swego rodzaju przywilejem zapisanym w ustawie o pracownikach samorządowych oraz rozporządzeniu dotyczącym zasad ich wynagradzania. Nagroda jubileuszowa w instytucjach samorządowych przyznawana jest na bardzo czytelnych zasadach. Pierwszą jubileuszówkę można otrzymać mając 20-letni, udokumentowany staż pracy, kolejne, coraz wyższe – w odstępach 5-letnich. Wysokość nagrody jubileuszowej pracownika samorządowego kształtuje się następująco:

  • po 20 latach pracy – 75 procent miesięcznego wynagrodzenia,
  • po 25 latach – 100 procent miesięcznego wynagrodzenia,
  • po 30 latach pracy – 150 procent miesięcznego wynagrodzenia,
  • po 35 latach – 200 procent miesięcznego wynagrodzenia,
  • po 40 latach pracy – 300 procent miesięcznego wynagrodzenia,
  • po 45 latach – 400 procent miesięcznego wynagrodzenia.

Jak więc widać, konkretna kwota nagrody jubileuszowej pracownika samorządowego zależy od stażu, a także aktualnej wysokości wynagrodzenia. Osoba, która po 45 latach pracy zarabia 3 tysiące złotych brutto, dostanie 12 tysięcy nagrody jubileuszowej, ktoś kogo uposażenie wynosi 10 tysięcy zł brutto, może liczyć na 40 tysięcy złotych.

Nagroda jubileuszowa w budżetówce - jak obliczyć?

Nagroda jubileuszowa w budżetówce, a więc instytucjach i firmach finansowanych z budżetu państwa wypłacana jest na mocy innych przepisów, niż te regulujące kwestie nagród jubileuszowych pracowników samorządowych, nie mniej wysokość nagrody jubileuszowej w budżetówce kształtuje się tak samo. 75 procent wynagrodzenia po 20 latach, 100 procent po 25 itd. Maksymalnie otrzymać można nagrodę w wysokości 400 procent pensji – to po 45 latach pracy.

Nagroda jubileuszowa a emerytura

Nagroda jubileuszowa a emerytura – to jeden z tematów zaprzątających głowy osób zamierzających zakończyć pracę zawodową. Wiele z nich stara się przeciągnąć moment przejścia na emeryturę właśnie w oczekiwaniu na nagrodę jubileuszową. Czasem nie ma to sensu, bowiem w określonej sytuacji możliwa jest wcześniejsza wypłata nagrody jubileuszowej.

Jeżeli pracownik przejdzie na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy mając nie więcej niż 12 miesięcy brakujących do stażu uprawniającego do odebrania nagrody jubileuszowej, zostanie ona mu i tak wypłacona z dniem rozwiązania stosunku pracy.

Nagroda jubileuszowa a składki ZUS

Czy nagrody jubileuszowe są „ozusowane”? Czasem tak, czasem nie. Jeżeli jubileuszówka jest wypłacana nie częściej niż raz na 5 lat, nie stanowi ona podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Natomiast jeśli dana firma przyznaje pracownikom nagrody jubileuszowe w odstępach mniejszych, niż 5-letnie, należy od nich odprowadzić składki na ZUS.

Nagroda jubileuszowa 2020

Nagrodę można otrzymać także nie na swój jubileusz, a na jubileusz firmy. I tak np. w 2020 taką wypłatę dostaną pracownicy inspekcji sanitarnej, niezależnie od stażu pracy. Nagroda jubileuszowa zostanie wypłacona z okazji 100-lecia istnienia służb sanitarnych w Polsce.

Czytaj też:

 

Więcej z kategorii Praca
Średnia krajowa 2020 netto i brutto - ile wynosi? GUS
Mężczyzna zagarnia dłońmi pieniądze
Inwestowanie na emeryturze. Jak inwestują seniorzy?
Świadczenie kompensacyjne dla nauczycieli – czym jest?
Powiązane artykuły
Praca dla seniora
Praca dla seniora w Rzeszowie - gdzie jej szukać i jak ją zdobyć?
Nagroda jubileuszowa nauczyciela - wysokość. Jak liczyć?
Praca dodatkowa - w domu i przez internet
Mężczyzna z lupą w dłoni przy stosie monet
Płaca minimalna 2020 netto i brutto. Stawka godzinowa
Badania okresowe kierowców - kiedy zrobić i kto za nie płaci?