Nagroda jubileuszowa nauczyciela - wysokość. Jak liczyć?

Nagroda jubileuszowa nauczyciela jest szczególnym uprawnieniem, zapisanym ustawowo w Karcie Nauczyciela. Nagroda jubileuszowa dla nauczyciela wypłacana jest po osiągnięciu określonego stażu pracy. Zobacz, ile wynoszą nagrody jubileuszowe nauczycieli, jak liczyć staż pracy niezbędny do ustalenia i wypłaty nagrody jubileuszowej nauczyciela.
Spis treści

Nagroda jubileuszowa nauczyciela

Nagroda jubileuszowa nauczyciela to specjalne, jednorazowe świadczenie, do którego pedagog jest uprawniony po raz pierwszy po przepracowaniu określonego ustawowo czasu, czyli 20 lat, a później – co 5 lat. Nie należy nagrody jubileuszowej dla nauczyciela w żaden sposób utożsamiać z dodatkiem stażowym, który jest stałym elementem wynagrodzenia.

 

Nagroda jubileuszowa nauczyciela - podstawa prawna

Nagroda jubileuszowa nauczyciela nie jest świadczeniem wynikającym z Kodeksu Pracy, ten bowiem w ogóle tego typu nagród nie uwzględnia. Nagrody jubileuszowe w szeroko rozumianej sferze budżetowej i samorządowej przyznawane są na mocy specjalnych ustaw, jeśli zaś chodzi o sektor prywatny, obowiązuje zasada dobrowolności – pracodawcy mogą (ale nie muszą) przyznawać nagrody na podstawie zbiorowych układów pracy, albo regulaminów wynagradzania.

Jeżeli chodzi o nagrodę jubileuszową nauczyciela, podstawą prawną jest ustawa Karta Nauczyciela. W rozdziale 6., dotyczącym nagród i odznaczeń, w artykule 47.1, Karta Nauczyciela przyznaje prawo do nagrody jubileuszowej nauczyciela oraz bardzo ogólnie precyzuje warunki jej przyznania. Natomiast więcej konkretów znajduje się w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 2001 roku, w sprawie szczegółowych zasad ustalania okresów pracy i innych okresów uprawniających nauczyciela do nagrody jubileuszowej oraz szczegółowych zasad jej obliczania i wypłacania.

 

Nagroda jubileuszowa nauczyciela - jak liczyć

Jak wyliczyć nagrodę jubileuszową nauczyciela? To bardzo proste. W artykule 47.1 Karta Nauczyciela stanowi, że za wieloletnią pracę nauczyciel otrzymuje nagrodę jubileuszową w wysokości:
  • za 20 lat pracy - 75% wynagrodzenia miesięcznego;
  • za 25 lat pracy - 100% wynagrodzenia miesięcznego;
  • za 30 lat pracy - 150% wynagrodzenia miesięcznego;
  • za 35 lat pracy - 200% wynagrodzenia miesięcznego;
  • za 40 lat pracy - 250% wynagrodzenia miesięcznego.

Wysokość nagrody jubileuszowej nauczyciela jest więc zależna od stażu pracy oraz aktualnej wysokości uposażenia. Należy zaznaczyć, że warunki przyznane nauczycielom są nieco gorsze, niż te, które mają na przykład pracownicy samorządowi. O ile do 35 lat pracy nagrody się pokrywają, o tyle za 40 lat samorządowcy otrzymują 300 procent, zaś za 45 lat – 400 procent miesięcznego wynagrodzenia.

Nagroda jubileuszowa nauczyciela – czy może być wyższa?

Nagroda jubileuszowa nauczyciela ustalana jest na podstawie wysokości wynagrodzenia w dniu, kiedy nabywa się do niej prawo, a więc w dniu jubileuszu. Bywa jednak, że od czasu nabycia uprawnienia do czasu fizycznej wypłaty pieniędzy mija chwila. Jeśli w międzyczasie ktoś dostał podwyżkę, wysokość nagrody jubileuszowej dla nauczyciela powinna zostać podniesiona, biorąc za podstawę wyliczenia wysokość płacy w dniu wypłaty.

 

Nagroda jubileuszowa dla nauczyciela – jak liczyć staż

Wyliczając staż do nagrody jubileuszowej nauczyciela należy uwzględnić wszystkie okresy zatrudnienia, również te zakończone, a także pozostałe okresy, które na podstawie innych przepisów są zaliczane do stażu pracy – w praktyce chodzi tu o pracę w gospodarstwie rolnym oraz czas przebywania na zasiłku dla bezrobotnych.

Do stażu pracy nie wliczają się natomiast okresy zatrudnienia zakończone wypowiedzeniem z winy pracownika, czyli zwolnieniem dyscyplinarnym. Do stażu nie liczy się też czas świadczenia pracy jedynie na podstawie umowy zlecenie, czy umowy o dzieło.

Jeżeli ktoś pracował jednocześnie w dwóch miejscach, do stażu pracy niezbędnego do ustalenia nagrody jubileuszowej nauczyciela wlicza się tylko zatrudnienie w jednym z tych miejsc.

Zobacz też:

 

Więcej z kategorii Praca
Badania okresowe kierowców - kiedy zrobić i kto za nie płaci?
Średnia krajowa 2020 netto i brutto - ile wynosi? GUS
Mężczyzna zagarnia dłońmi pieniądze
Praca sezonowa dla seniora
Powiązane artykuły
Nagroda jubileuszowa (jubileuszówka) - jak obliczyć?
Nagroda jubileuszowa nauczyciela - wysokość. Jak liczyć?
Starszy mężczyzna zażywa leki
Wysokość zasiłku chorobowego - kalkulator 2020. Kwota
Praca dodatkowa - w domu i przez internet
Mężczyzna z lupą w dłoni przy stosie monet
Płaca minimalna 2020 netto i brutto. Stawka godzinowa