Przejście na emeryturę - warunki. Kiedy najkorzystniej?

Przejście na emeryturę? Najlepiej w lipcu. Kwartalny system waloryzacji składek sprawia, że od lat pytanie, „w jakim miesiącu najkorzystniej przejść na emeryturę” generuje niemal oczywistą odpowiedź.
Spis treści

Przejście na emeryturę

Zawiły polski system emerytalny powoduje, że przejście na emeryturę najlepiej zaplanować z kalendarzem w ręku. I choć nie każdy ma taką możliwość, przejście na emeryturę warto opóźnić. Jeśli nie o kilka lat, to przynajmniej do wakacji. Powód – czysto finansowy.

Kiedy można przejść na emeryturę?

Kiedy można przejść na emeryturę? Co do zasady – jest możliwe po osiągnięciu wieku emerytalnego. Ten, jak pamiętamy, od 2013 roku zaczął być z wolna podnoszony i zrównywany – do 67 lat dla kobiet i mężczyzn, jednak zmiana ustawy emerytalnej w 2017 roku ponownie obniżyła wiek emerytalny do 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn, co dało przeszło 300 tysiącom osób sposobność przejścia na emeryturę z dnia na dzień.

Większość uprawnionych zdecydowała się od razu skorzystać z tej możliwości, jednak część osób opóźniła przejście na emeryturę i bez cienia wątpliwości – wiele z nich dobrze na tym wyjdzie. Z kilku powodów.

Wysokość emerytury - kiedy się opłaca? 

Wysokość comiesięcznego świadczenia, obliczanego według nowych zasad, zależy od wysokości podstawy obliczenia emerytury oraz parametru zwanego dalszym trwaniem życia.

Na tak zwaną podstawę obliczenia emerytury składają się:

  • zwaloryzowane składki na ubezpieczenie emerytalne na koncie w ZUS,
  • zwaloryzowany kapitał początkowy,
  • pieniądze zgromadzone na indywidualnym subkoncie.

Z kolei dalsze trwanie życia, to statystyczne oszacowanie, ile miesięcy życia pozostało danej osobie od momentu przejścia na emeryturę, do śmierci. Oszacowanie to jest automatyczne, na podstawie specjalnej tabeli ogłaszanej co rok przez Główny Urząd Statystyczny.

Kiedy przejść na emeryturę?

Wysokość miesięcznych świadczeń emerytalnych ustalana jest poprzez podzielenie podstawy obliczenia emerytury przez liczbę pozostałych miesięcy życia. To właśnie dlatego przejście na emeryturę warto opóźniać tyle, ile tylko się da – oczywiście jeśli komuś zależy na pieniądzach.

Im później zdecydujemy się na to zdecydujemy, tym więcej składek zgromadzimy na koncie i tym mniejszy będzie parametr zwany dalszym trwaniem życia. Zatem iloraz, będący wynikiem wspomnianego działania, z każdym miesiącem będzie dla nas korzystniejszy. Szacuje się, że tylko z tego powodu, rok pracy dłużej, to emerytura wyższa o około 8 procent.

Zobacz też: Trzynastka dla emerytów 2020 - ile wynosi?

W jakim miesiącu najkorzystniej przejść na emeryturę?

Proste wydłużanie czasu pracy i opóźnianie emerytury to nie jedyna kalkulacja, jakiej powinniśmy dokonać. Znaczenie ma również wiedza, w jakim miesiącu najkorzystniej przejść na emeryturę. Od lat panuje przekonanie, że nie powinno się tego robić pod koniec roku (chociaż wiele osób nie ma wyjścia, bo właśnie wtedy ustaje ich stosunek pracy). Najlepiej zaś w lipcu. Jest to słuszne przekonanie. Dlaczego?

W tym miejscu musimy wrócić do pojęcia podstawy obliczenia emerytury i jednego z jej składników – zwaloryzowanych składek. Waloryzacja polega na pomnożeniu zewidencjonowanych na koncie składek na ubezpieczenie emerytalne przez tak zwany wskaźnik waloryzacji. W roku, w którym składa się wniosek o emeryturę, składki są waloryzowane kwartalnie, przy czym do wniosków złożonych w III kwartale (czyli od lipca do września), stosuje się wskaźnik z kwartału I. (i analogicznie, do wniosków złożonych w IV kwartale - wskaźnik z II, itd.).

A dane historyczne pokazują jasno, czarno na białym, że w I kwartale wskaźnik waloryzacji zawsze jest dużo większy, niż w innych kwartałach. W 2017 roku przekroczył 113 procent, w poprzednich latach również utrzymywał się na poziomie 112-113 procent, podczas gdy wskaźniki dla kwartałów II-IV utrzymywały się w granicach 100 procent.

Dlatego na pytanie w jakim miesiącu najlepiej przejść na emeryturę odpowiedź wydaje się prosta – w lipcu, tuż najkorzystniejszej ze wszystkich kwartalnych waloryzacji składek.

Czytaj też:

Więcej z kategorii Emerytura
Działalność gospodarcza na emeryturze - można dorobić?
Emerytura obywatelska - czym jest?
System emerytalny w Polsce - filary, charakterystyka
Powiązane artykuły
Przejście na emeryturę - warunki. Kiedy najkorzystniej?
Hipotetyczna emerytura z ZUS – brutto czy netto?
Deputat węglowy dla emerytów - podstawa prawna
Umowa zlecenie a emerytura - ile może dorobić emeryt?
Wynajem a emerytura