Renta inwalidzka – kto może ją otrzymać i jaka jest jej wysokość

Renta inwalidzka to potoczna nazwa renty, którą ZUS oraz KRUS wypłacają z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy. Dobrze o tej terminologii pamiętać, jeśli ktoś chce szukać informacji o wysokości renty inwalidzkiej na stronach internetowych lub w oddziałach obu ubezpieczycieli. Ile wynosi renta inwalidzka 2020?

Spis treści

Wysokość renty inwalidzkiej

ZUS wypłaca rentę inwalidzką z tytułu całkowitej albo częściowej niezdolności do pracy. W przypadku niezdolności całkowitej, wysokość renty inwalidzkiej 2020 wylicza się w następujący sposób:

  • 24 procent kwoty bazowej,
  • po 1,3 procent podstawy wymiaru renty za każdy rok okresów składkowych,
  • po 0,7 procent podstawy wymiaru renty za każdy rok okresów nieskładkowych,
  • po 0,7 procent podstawy wymiaru renty za każdy rok okresu brakującego do pełnych 25 lat okresów składkowych i nieskładkowych, przypadających od dnia zgłoszenia wniosku o rentę do dnia, w którym rencista osiągnąłby wiek emerytalny dla kobiet.

Renta inwalidzka – ile wynosi

Renta inwalidzka z tytułu częściowej niezdolności do pracy wynosi 75 procent renty z tytułu niezdolności całkowitej. Warto pamiętać, że o ile minimalna renta dla osób całkowicie niezdolnych do pracy wynosi 1000 złotych brutto, o tyle najniższą gwarantowana renta inwalidzka dla osób z częściową niezdolnością to jedynie 750 złotych brutto. W marcu 2018 roku kwoty te wzrosną o 2,7 procent. Posiadając częściową zdolność do pracy można wykonywać pracę dodatkową.

Reklama

Renta inwalidzka komu przysługuje

Renta inwalidzka przyznawana jest osobom, które spełniają łącznie trzy warunki. Pierwszym z nich jest uznanie za osobę niezdolną do pracy. Istotne jest wczytanie się w to, co ZUS rozumie pod tym pojęciem. A jest to całkowita lub częściowa utrata zdolności do pracy wskutek choroby lub wypadku. Tzw. naruszenie sprawności organizmu w takim przypadku nie może rokować odzyskania zdolności do pracy nawet w przypadku przekwalifikowania się.

Rozróżnia się przy tym całkowitą niezdolność do pracy, czyli utratę możliwości wykonywania jakiegokolwiek zajęcia, a także – niezdolność częściową, czyli znaczącą utratę możliwości wykonywania pracy zgodnej z posiadanymi kwalifikacjami. Z tytułu niezdolności do pracy także należy się renta.

Renta inwalidzka ZUS

O niezdolności do pracy orzeka lekarz orzecznik ZUS, przy czym – co do zasady – orzeczenie takiej ma ważność nie większą niż 5 lat, chyba, że najnowsza wiedza medyczna nie daje nadziei na odzyskanie zdolności do pracy przed upływem tego okresu.

Renta inwalidzka

Drugim warunkiem przyznania renty inwalidzkiej jest posiadanie wymaganego okresu składkowego i nieskładkowego. Wynosi on: 1 rok – jeśli niezdolność do pracy powstała przed ukończeniem 20 lat, 2 lata – w wieku 20-22 lata, 3 lata – 22 do 25 lat, 4 lata – 25 do 30 lat, 5 lat – powyżej 30 lat.

Trzeci warunek przyznania renty inwalidzkiej to powstanie niezdolności do pracy w okresach składkowych. To odróżnia rentę inwalidzką od socjalnej, którą otrzymują osoby, u których niezdolność wystąpiła przed 18 urodzinami albo w trakcie nauki i uniemożliwiła rozpoczęcie pracy zawodowej.

Czytaj też: 

 

Oceń artykuł

(liczba ocen 1)

16736
Pytanie: Co jest dla Ciebie priorytetem przy wyborze środków chłonnych?

  Skuteczność wchłaniania moczu

  Ochrona przed nieprzyjemnym zapachem

  Idealne dopasowanie

  Wygoda stosowania

Dziękujemy za przeczytanie naszego artykułu do końca. Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami na temat zdrowia i zdrowego stylu życia, zapraszamy na nasz portal ponownie!