Renta inwalidzka – kto może ją otrzymać i jaka jest jej wysokość

Renta inwalidzka to potoczna nazwa renty, którą ZUS oraz KRUS wypłacają z tytułu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy. Dobrze o tej terminologii pamiętać, jeśli ktoś chce szukać informacji o wysokości renty inwalidzkiej na stronach internetowych lub w oddziałach obu ubezpieczycieli. Ile wynosi renta inwalidzka 2020?
Spis treści

Wysokość renty inwalidzkiej

ZUS wypłaca rentę inwalidzką z tytułu całkowitej albo częściowej niezdolności do pracy. W przypadku niezdolności całkowitej, wysokość renty inwalidzkiej 2020 wylicza się w następujący sposób:

  • 24 procent kwoty bazowej,
  • po 1,3 procent podstawy wymiaru renty za każdy rok okresów składkowych,
  • po 0,7 procent podstawy wymiaru renty za każdy rok okresów nieskładkowych,
  • po 0,7 procent podstawy wymiaru renty za każdy rok okresu brakującego do pełnych 25 lat okresów składkowych i nieskładkowych, przypadających od dnia zgłoszenia wniosku o rentę do dnia, w którym rencista osiągnąłby wiek emerytalny dla kobiet.

Renta inwalidzka – ile wynosi

Renta inwalidzka z tytułu częściowej niezdolności do pracy wynosi 75 procent renty z tytułu niezdolności całkowitej. Warto pamiętać, że o ile minimalna renta dla osób całkowicie niezdolnych do pracy wynosi 1000 złotych brutto, o tyle najniższą gwarantowana renta inwalidzka dla osób z częściową niezdolnością to jedynie 750 złotych brutto. W marcu 2018 roku kwoty te wzrosną o 2,7 procent. Posiadając częściową zdolność do pracy można wykonywać pracę dodatkową.

Renta inwalidzka komu przysługuje

Renta inwalidzka przyznawana jest osobom, które spełniają łącznie trzy warunki. Pierwszym z nich jest uznanie za osobę niezdolną do pracy. Istotne jest wczytanie się w to, co ZUS rozumie pod tym pojęciem. A jest to całkowita lub częściowa utrata zdolności do pracy wskutek choroby lub wypadku. Tzw. naruszenie sprawności organizmu w takim przypadku nie może rokować odzyskania zdolności do pracy nawet w przypadku przekwalifikowania się.

Rozróżnia się przy tym całkowitą niezdolność do pracy, czyli utratę możliwości wykonywania jakiegokolwiek zajęcia, a także – niezdolność częściową, czyli znaczącą utratę możliwości wykonywania pracy zgodnej z posiadanymi kwalifikacjami. Z tytułu niezdolności do pracy także należy się renta.

Renta inwalidzka ZUS

O niezdolności do pracy orzeka lekarz orzecznik ZUS, przy czym – co do zasady – orzeczenie takiej ma ważność nie większą niż 5 lat, chyba, że najnowsza wiedza medyczna nie daje nadziei na odzyskanie zdolności do pracy przed upływem tego okresu.

Renta inwalidzka

Drugim warunkiem przyznania renty inwalidzkiej jest posiadanie wymaganego okresu składkowego i nieskładkowego. Wynosi on: 1 rok – jeśli niezdolność do pracy powstała przed ukończeniem 20 lat, 2 lata – w wieku 20-22 lata, 3 lata – 22 do 25 lat, 4 lata – 25 do 30 lat, 5 lat – powyżej 30 lat.

Trzeci warunek przyznania renty inwalidzkiej to powstanie niezdolności do pracy w okresach składkowych. To odróżnia rentę inwalidzką od socjalnej, którą otrzymują osoby, u których niezdolność wystąpiła przed 18 urodzinami albo w trakcie nauki i uniemożliwiła rozpoczęcie pracy zawodowej.

Czytaj też: 

 

Więcej z kategorii Renta
Odprawa rentowa - po ustaniu zatrudnienia i świadczeniu
Ile można dorobić do renty? Renta a praca
Renta rodzinna – zasady i warunki przyznawania
Powiązane artykuły
Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy – czy można pracować?
Starsze małżeństwo wypełnia wniosek o rentę chorobową
Renta chorobowa - jakie choroby obejmuje i ile wynosi?
Renta chorobowa z ZUS i KRUS – ile wynosi i jak ją dostać?
Renta z tytułu niezdolności do pracy – wysokość i warunki przyznawania
Starsze małżeństwo sprawdza rachunki
Ile może zabrać komornik z emerytury, pensji i renty?