Odprawa rentowa - po ustaniu zatrudnienia i świadczeniu

Odprawa rentowa należy się każdej osobie, która odchodzi z miejsca zatrudnienia, by przejść na rentę z tytułu niezdolności do pracy. Co mówi na temat odprawy rentowej Kodeks Pracy? Jaka jest wysokość odprawy rentowej? Jak wyliczyć odprawę rentową 2020? Jak wygląda odprawa rentowa po świadczeniu rehabilitacyjnym?
Spis treści

Odprawa rentowa po ustaniu zatrudnienia

Odprawa rentowa jest jednorazowym świadczeniem wypłacanym przez pracodawcę, w związku z ustaniem stosunku pracy, wskutek przejścia na rentę z powodu niezdolności do pracy. Podobną odprawę otrzymuje się w związku z przejściem na emeryturę.

Do wypłaty odprawy rentowej zobowiązany jest ostatni pracodawca, u którego zatrudniana była osoba przechodząca na rentę (lub emeryturę). Warunkiem wypłaty odprawy rentowej jest uzyskanie prawa do renty, oraz rozwiązanie stosunku pracy.

Odprawa rentowa - Kodeks Pracy

Wypłata odprawy rentowej nie zależy od dobrej woli pracodawcy. Obowiązek wypłaty tego świadczenia nakłada wprost Kodeks Pracy.

Uwaga – odprawa emerytalno-rentowa jest świadczeniem jednorazowym, co oznacza, że otrzymawszy ją raz, nie można skorzystać z tego przywileju po raz kolejny. Odbierając odprawę rentową po ustaniu zatrudnienia musimy mieć świadomość, że w przyszłości nie będzie nam przysługiwać ani ponowna odprawa z tytułu kolejnego przejścia na rentę, ani też nie otrzymamy odprawy z związku z przejściem na emeryturę.

Wysokość odprawy rentowej

Wysokość odprawy rentowej równa jest wysokości jednego miesięcznego wynagrodzenia, a więc konkretna kwota odprawy rentowej jest zależna od naszych zarobków. Wiadomo jednak, że wypłacane wynagrodzenie zazwyczaj składa się z wielu elementów. Które z nich należy uwzględnić, aby wyliczyć wysokość odprawy rentowej?

Odprawa rentowa - jak wyliczyć?

Odprawę rentową wylicza się tak, jak ekwiwalent pieniężny za niewykorzystany urlop, stosując przepisy rozporządzenia z 1996 roku w sprawie „sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie nie wykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych i innych należności”, a także - wydanego rok później rozporządzenia dotyczącego zasad udzielania i wynagradzania za urlop.

Wyliczając wysokość odprawy rentowej w pierwszej kolejności sumuje się wysokość miesięcznego wynagrodzenia podstawowego, dodatku stażowego i innych stałych składników pensji. Następne dodaje się do tego składniki zmienne. Jeśli przysługują one za okresy do 1 miesiąca, stosuje się średnią z ostatniego kwartału, jeżeli powyżej 1 miesiąca – średnią z ostatniego roku. Ale uwaga – nie bierze się w tym wyliczeniu pod uwagę premii uznaniowych.

Odprawa rentowa po świadczeniu rehabilitacyjnym

Często na rentę z tytułu niezdolności do pracy przechodzi się dłuższy czas po ustaniu stosunku pracy z ostatnim pracodawcom, wprost ze świadczenia rehabilitacyjnego. Załóżmy, że ktoś przebywał na zwolnieniu przez 182 dni, czyli maksymalny dopuszczony czas. Po tym czasie ZUS przyznał mu świadczenie rehabilitacyjne na 12 miesięcy. W tym czasie pracodawca rozwiązał umowę. Miał prawo to uczynić w trybie artykułu 53 Kodeksu Pracy. Nie uwolnił się jednak tym samym od obowiązku wypłaty odprawy rentowej.

Pracodawca powinien zwolnionemu pracownikowi wypłacić odprawę rentową po świadczeniu rehabilitacyjnym, jeśli były pracownik otrzyma prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy.

Odprawa rentowa pracownika samorządowego

W korzystniejszej sytuacji, niż ta wynikająca z Kodeksu Pracy, są przedstawiciele wybranych grup zawodowych, między innymi pracownicy samorządowi. Regulująca ich zatrudnienie ustawa przewiduje, że należy im się odprawa emerytalno-rentowa w wysokości:

  • 2-miesiącznego wynagrodzenia po 10 latach pracy,
  • 3-miesięcznego wynagrodzenia po 15 latach pracy,
  • 6-miesięcznego wynagrodzenia po 20 latach pracy.

Wyższa odprawa rentowa pracownika samorządowego to nie jedyne odstępstwo od ogólnych postanowień dotyczących uprawnień pracowniczych w Polsce. Z korzystniejszych przepisów korzystają też między innymi nauczyciele, górnicy czy wojskowi. Także w prywatnych firmach wysokość odprawy rentowej lub odprawy emerytalnej może być wyższa, jeśli taka zostanie – na zasadzie dobrowolności – ustalona przez pracodawcę.

Odprawa rentowa a składki ZUS

Odprawa rentowa a składki ZUS – to temat bardzo krótki. Odprawa rentowa nie jest objęta obowiązkiem odprowadzenia od niej składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Nie odprowadza się też od odprawy rentowej składki na ubezpieczenie zdrowotne. Zasady te obowiązują nawet w przypadku, gdy dana instytucja lub firma wypłaca odprawy rentowe w wysokości większej, niż wynika to z Kodeksu Pracy.

Zobacz też:

Więcej z kategorii Renta
Ile może zabrać komornik z emerytury, pensji i renty?
Starsze małżeństwo sprawdza rachunki
Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy – czy można pracować?
Renta z tytułu niezdolności do pracy – wysokość i warunki przyznawania
Powiązane artykuły
Starsze małżeństwo wypełnia wniosek o rentę chorobową
Renta chorobowa - jakie choroby obejmuje i ile wynosi?
Renta chorobowa z ZUS i KRUS – ile wynosi i jak ją dostać?
Ile można dorobić do renty? Renta a praca
Odprawa rentowa - po ustaniu zatrudnienia i świadczeniu
Ile wynosi najniższa renta w Polsce (chorobowa, rodzinna, inwalidzka)?