PORTAL DLA SENIORÓW
 

Choroba zawodowa - definicja. Wykaz chorób zawodowych

Spis treści

Choroba zawodowa jest schorzeniem, które powstało w związku z wykonywaniem pracy w szkodliwych warunkach. Aby jednak nękająca nas dolegliwość mogła zostać uznana za chorobę zawodową, musi być uwzględniona przez oficjalny wykaz chorób zawodowych, sygnowany przez Ministerstwo Zdrowia. Zobacz, czym jest choroba zawodowa i jakie schorzenia zawiera wykaz chorób zawodowych a także, jakie dane przynosi Centralny Rejestr Chorób Zawodowych.


Choroba zawodowa – czym jest?


Choroba zawodowa to pojęcie zahaczające o dwie dziedziny – medycynę i prawo. Jak czytamy na stronie Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi, choroba zawodowa jest definiowana jako „patologia wywołana czynnikami szkodliwymi występującymi w środowisku pracy lub sposobem wykonywania pracy i jednocześnie znajdująca się w urzędowym wykazie chorób zawodowych”.

Wykaz chorób zawodowych znajdziemy czytając stosowne rozporządzenie w sprawie chorób zawodowych, wydane przez Ministerstwo Zdrowia.

Sprawdź: Grupa inwalidzka – lista grup, choroby, przywileje, praca

Wykaz chorób zawodowych


Wykaz chorób zawodowych zawiera kilkadziesiąt pozycji, usystematyzowanych w 26 grupach. Znajdują się wśród nich między innymi:

 • zatrucia wywołane przez substancje chemiczne,

 • gorączka metaliczna,

 • pylice płuc,

 • choroby opłucnej lub osierdzia wywołane pyłem azbestu,

 • byssinoza,

 • beryloza,

 • choroby płuc wywołane pyłem metali twardych,

 • przedziurawienie przegrody nosa wywołane substancjami o działaniu żrącym lub drażniącym,

 • przewlekłe choroby narządu głosu spowodowane nadmiernym wysiłkiem głosowym, trwającym co najmniej 15 lat,

 • przewlekłe choroby obwodowego układu nerwowego wywołane sposobem wykonywania pracy,

 • obustronny trwały odbiorczy ubytek słuchu typu ślimakowego lub czuciowo-nerwowego spowodowany hałasem,

 • choroby układu wzrokowego wywołane czynnikami fizycznymi, chemicznymi lub biologicznymi,

 • choroby zakaźne lub pasożytnicze.


Zobacz: Odprawa rentowa – po ustaniu zatrudnienia i świadczeniu

Rejestr chorób zawodowych


Informacje o stwierdzonych chorobach zawodowych są w Polsce ewidencjonowane. Każdy przypadek choroby zawodowej musi być przez powiatowego albo wojewódzkiego inspektora sanitarnego opisany w tzw. karcie stwierdzenia choroby zawodowej w terminie 14 dni od dnia, kiedy decyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej stała się ostateczna.

Karta następnie wysyłana jest do Łodzi, gdzie tutejszy Instytut Medycyny Pracy prowadzi Centralny Rejestr Chorób Zawodowych.

Rejestr chorób zawodowych – najczęstsze choroby zawodowe


Rejestr Chorób Zawodowych zawiera wiele ciekawych informacji. Z danych zbieranych przez Instytut Medycyny Pracy w Łodzi wynika, że w 2016 roku na choroby zawodowe zapadło 2119 osób w całym kraju. Z tego najwięcej na:

 • pylice płuc – 603,

 • choroby zakaźne lub pasożytnicze – 576,

 • przewlekłe choroby narządu głosu – 205,

 • przewlekłe choroby obwodowego układu nerwowego – 182,

 • ubytek słuchu – 133,

 • przewlekłe choroby układu ruchu – 116,

 • nowotwory złośliwe – 66,

 • choroby skóry – 65,

 • astmę oskrzelową – 49,

 • choroby opłucnej lub osierdzia wywołane pyłem azbestu – 41.


Czytaj również: Działalność gospodarcza na emeryturze – można dorobić?

Choroby zawodowe – najwięcej na Śląsku


Jeżeli chodzi o podział geograficzny zapadalności na choroby zawodowe, zdecydowany prym wiedzie województwo śląskie, zarówno ze względu na skalę i charakter tamtejszego przemysłu, ale też - zdecydowanie największą liczbę zatrudnionych w tym najludniejszym z polskich województw.

Na Śląsku stwierdzono w 2016 roku aż 638 przypadków chorób zawodowych. To przeszło jedna trzecia wszystkich chorób zawodowych stwierdzonych w Polsce w 2016 r. Kolejne miejsca w tym zestawieniu zajęły województwa mazowieckie (193), dolnośląskie (173), małopolskie (171) i wielkopolskie (140).

Czytaj także: Grupa inwalidzka – lista grup, choroby, przywileje, praca

Choroba zawodowa – najłatwiej o nią w rolnictwie


Jeżeli chodzi o zapadalność na choroby zawodowe pod kątem sekcji gospodarki, to najwięcej przypadków, bo aż 522 , zanotowano w 2016 roku w rolnictwie, leśnictwie, łowiectwie i rybactwie. Niewiele mniej, bo 516, stwierdzono chorób zawodowych w przetwórstwie przemysłowym. Niechlubne podium domyka górnictwo i wydobywanie z 488 przypadkami chorób zawodowych.

Choroba zawodowa - uprawnienia chorego


Stwierdzenie choroby zawodowej nakłada na pracodawcę obowiązek przeniesienia poszkodowanego pracownika w inne miejsce lub na inne stanowisko, gdzie nie będzie narażony na działanie szkodliwych czynników. Nie wymaga to nawet zmiany umowy, a jedynie wydania polecenia służbowego. Jeśli w związku z przeniesieniem obniżone zostanie wynagrodzenie, pracownik przez pół roku będzie otrzymywać dodatek wyrównawczy.

Osoba chora na chorobę zawodową i niezdolna do pracy może oczywiście liczyć na zasiłek chorobowy ze swojego ubezpieczenia, a po okresie pół roku – świadczenie rehabilitacyjne.

Choroba zawodowa może być też podstawą do ubiegania się o przyznanie renty z tytułu niezdolności do pracy.

Sprawdź też: Nagroda jubileuszowa nauczyciela – wysokość. Jak liczyć?

Spis treści

Choroba zawodowa jest schorzeniem, które powstało w związku z wykonywaniem pracy w szkodliwych warunkach. Aby jednak nękająca nas dolegliwość mogła zostać uznana za chorobę zawodową, musi być uwzględniona przez oficjalny wykaz chorób zawodowych, sygnowany przez Ministerstwo Zdrowia. Zobacz, czym jest choroba zawodowa i jakie schorzenia zawiera wykaz chorób zawodowych a także, jakie dane przynosi Centralny Rejestr Chorób Zawodowych.


Choroba zawodowa – czym jest?


Choroba zawodowa to pojęcie zahaczające o dwie dziedziny – medycynę i prawo. Jak czytamy na stronie Instytutu Medycyny Pracy w Łodzi, choroba zawodowa jest definiowana jako „patologia wywołana czynnikami szkodliwymi występującymi w środowisku pracy lub sposobem wykonywania pracy i jednocześnie znajdująca się w urzędowym wykazie chorób zawodowych”.

Wykaz chorób zawodowych znajdziemy czytając stosowne rozporządzenie w sprawie chorób zawodowych, wydane przez Ministerstwo Zdrowia.

Sprawdź: Grupa inwalidzka – lista grup, choroby, przywileje, praca

Wykaz chorób zawodowych


Wykaz chorób zawodowych zawiera kilkadziesiąt pozycji, usystematyzowanych w 26 grupach. Znajdują się wśród nich między innymi:

 • zatrucia wywołane przez substancje chemiczne,

 • gorączka metaliczna,

 • pylice płuc,

 • choroby opłucnej lub osierdzia wywołane pyłem azbestu,

 • byssinoza,

 • beryloza,

 • choroby płuc wywołane pyłem metali twardych,

 • przedziurawienie przegrody nosa wywołane substancjami o działaniu żrącym lub drażniącym,

 • przewlekłe choroby narządu głosu spowodowane nadmiernym wysiłkiem głosowym, trwającym co najmniej 15 lat,

 • przewlekłe choroby obwodowego układu nerwowego wywołane sposobem wykonywania pracy,

 • obustronny trwały odbiorczy ubytek słuchu typu ślimakowego lub czuciowo-nerwowego spowodowany hałasem,

 • choroby układu wzrokowego wywołane czynnikami fizycznymi, chemicznymi lub biologicznymi,

 • choroby zakaźne lub pasożytnicze.


Zobacz: Odprawa rentowa – po ustaniu zatrudnienia i świadczeniu

Rejestr chorób zawodowych


Informacje o stwierdzonych chorobach zawodowych są w Polsce ewidencjonowane. Każdy przypadek choroby zawodowej musi być przez powiatowego albo wojewódzkiego inspektora sanitarnego opisany w tzw. karcie stwierdzenia choroby zawodowej w terminie 14 dni od dnia, kiedy decyzja o stwierdzeniu choroby zawodowej stała się ostateczna.

Karta następnie wysyłana jest do Łodzi, gdzie tutejszy Instytut Medycyny Pracy prowadzi Centralny Rejestr Chorób Zawodowych.

Rejestr chorób zawodowych – najczęstsze choroby zawodowe


Rejestr Chorób Zawodowych zawiera wiele ciekawych informacji. Z danych zbieranych przez Instytut Medycyny Pracy w Łodzi wynika, że w 2016 roku na choroby zawodowe zapadło 2119 osób w całym kraju. Z tego najwięcej na:

 • pylice płuc – 603,

 • choroby zakaźne lub pasożytnicze – 576,

 • przewlekłe choroby narządu głosu – 205,

 • przewlekłe choroby obwodowego układu nerwowego – 182,

 • ubytek słuchu – 133,

 • przewlekłe choroby układu ruchu – 116,

 • nowotwory złośliwe – 66,

 • choroby skóry – 65,

 • astmę oskrzelową – 49,

 • choroby opłucnej lub osierdzia wywołane pyłem azbestu – 41.


Czytaj również: Działalność gospodarcza na emeryturze – można dorobić?

Choroby zawodowe – najwięcej na Śląsku


Jeżeli chodzi o podział geograficzny zapadalności na choroby zawodowe, zdecydowany prym wiedzie województwo śląskie, zarówno ze względu na skalę i charakter tamtejszego przemysłu, ale też - zdecydowanie największą liczbę zatrudnionych w tym najludniejszym z polskich województw.

Na Śląsku stwierdzono w 2016 roku aż 638 przypadków chorób zawodowych. To przeszło jedna trzecia wszystkich chorób zawodowych stwierdzonych w Polsce w 2016 r. Kolejne miejsca w tym zestawieniu zajęły województwa mazowieckie (193), dolnośląskie (173), małopolskie (171) i wielkopolskie (140).

Czytaj także: Grupa inwalidzka – lista grup, choroby, przywileje, praca

Choroba zawodowa – najłatwiej o nią w rolnictwie


Jeżeli chodzi o zapadalność na choroby zawodowe pod kątem sekcji gospodarki, to najwięcej przypadków, bo aż 522 , zanotowano w 2016 roku w rolnictwie, leśnictwie, łowiectwie i rybactwie. Niewiele mniej, bo 516, stwierdzono chorób zawodowych w przetwórstwie przemysłowym. Niechlubne podium domyka górnictwo i wydobywanie z 488 przypadkami chorób zawodowych.

Choroba zawodowa - uprawnienia chorego


Stwierdzenie choroby zawodowej nakłada na pracodawcę obowiązek przeniesienia poszkodowanego pracownika w inne miejsce lub na inne stanowisko, gdzie nie będzie narażony na działanie szkodliwych czynników. Nie wymaga to nawet zmiany umowy, a jedynie wydania polecenia służbowego. Jeśli w związku z przeniesieniem obniżone zostanie wynagrodzenie, pracownik przez pół roku będzie otrzymywać dodatek wyrównawczy.

Osoba chora na chorobę zawodową i niezdolna do pracy może oczywiście liczyć na zasiłek chorobowy ze swojego ubezpieczenia, a po okresie pół roku – świadczenie rehabilitacyjne.

Choroba zawodowa może być też podstawą do ubiegania się o przyznanie renty z tytułu niezdolności do pracy.

Sprawdź też: Nagroda jubileuszowa nauczyciela – wysokość. Jak liczyć?

Oceń artykuł

(liczba ocen 0)

WASZA OPINIA JEST DLA NAS WAŻNA