Praca tymczasowa - umowa i warunki

Praca tymczasowa jako alternatywa dla stałych umów o pracę od 1 czerwca straciła mocno na atrakcyjności. Tego dnia weszły w życie przepisy uszczelniające kilka luk prawnych, umożliwiających podpisywanie umowy tymczasowej w nieskończoność. Zobacz, na czym polega umowa o pracę tymczasową na nowych zasadach, jakie prawa zyskali pracownicy tymczasowi, dlaczego firmom mniej opłaca się zatrudnianie pracowników tymczasowych?
Spis treści

Praca tymczasowa

7 kwietnia 2017 roku parlament uchwalił nowelizację ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Według nowych przepisów, pracę tymczasową można wykonywać maksymalnie do 18 miesięcy w ciągu trzech lat. Limit ten dotyczy zarówno czasu zatrudnienia u jednego pracodawcy, jak i czasu skierowania przez daną agencję pracy tymczasowej.

Zobacz też: Praca chałupnicza – jak dorobić w domu

Umowa o pracę tymczasową

Dotąd możliwa była praktyka w myśl której, po skończeniu jednej 18-miesięcznej umowy tymczasowej, pracownik podpisywał nową umowę o pracę tymczasową, tyle, że z inną agencją. A ta mogła skierować go do pracy u tego samego pracodawcy docelowego. Nowy przepis ma wyeliminować tę lukę w przepisach i jest to bezsprzecznie najistotniejsza zmiana w przepisach dotyczących zatrudniania pracowników tymczasowych.

W ustawie zawarto wprawdzie możliwość skierowania pracownika tymczasowego na 36 miesięcy pracy bez przerwy, ale tylko wtedy, gdy miałby on wykonywać obowiązki należące do nieobecnego etatowego pracownika w danym przedsiębiorstwie. Co więcej – po 36-miesięcznym okresie nieprzerwanej pracy tymczasowej, kolejny taki epizod może nastąpić dopiero po kolejnych 3 latach.

Przeczytaj też: Senior na rynku pracy. Jakie masz atuty?

Pracownicy tymczasowi

Nowe przepisy uniemożliwiają zatrudnienie na umowę tymczasową na stanowisku, które najdalej 3 miesiące wcześniej zajmowała osoba zwolniona z pracy z przyczyn nieleżących po jej stronie. Wychodzi to naprzeciw praktyce zastępowania droższych pracowników etatowych tańszymi, zatrudnionymi na mocy umowy z agencją pracy tymczasowej.

Co się tyczy szczególnie pracowników ochrony – nowe przepisy stanowią też, że osobie zatrudnionej na podstawie umowy tymczasowej nie wolno powierzać zadań wymagających wyposażenia w broń palną lub paralizator.

Zatrudnianie pracowników tymczasowych

Na żądanie pracownika tymczasowego, zatrudniająca go agencja musi przedstawić zasady wynagradzania w przedsiębiorstwie, do którego jest kierowany. Ma to zapobiec przypadkom rażących rozbieżności między wynagrodzeniami pracowników etatowych i osób, które wykonują tę samą pracę na mocy umowy z agencją pracy tymczasowej.

Czytaj także: Praca sezonowa dla seniora

Umowa tymczasowa

Jeżeli umowa tymczasowa kobiety wygasa później, niż w trzecim miesiącu jej ciąży, zostaje ona z automatu wydłużona do dnia porodu. Dzięki temu ciężarna może liczyć, że nie zostanie bez dochodu – będzie jej przysługiwać zasiłek macierzyński. Warunkiem koniecznym jest jednak posiadanie przez kobietę przynajmniej 2-miesięcznego okresu skierowania do pracy przez daną agencję pracy tymczasowej.

Umowa z agencją pracy tymczasowej

Zmiana przepisów nakłada na marszałków województw obowiązek sprawdzania czy agencje pracy tymczasowej nie mają zaległości w odprowadzaniu składek na ubezpieczenie społeczne. Zapowiada się też, że agencje pracy tymczasowej będą skuteczniej kontrolowane przez Państwową Inspekcję Pracy.

Sprawdź też: Dodatkowa praca w weekendy - jak dorobić

 

Więcej z kategorii Praca
Średnia krajowa 2020 netto i brutto - ile wynosi? GUS
Mężczyzna zagarnia dłońmi pieniądze
Praca sezonowa dla seniora
Świadczenie kompensacyjne dla nauczycieli – czym jest?
Powiązane artykuły
Praca dla seniora
Praca dla seniora w Rzeszowie - gdzie jej szukać i jak ją zdobyć?
Badania okresowe kierowców - kiedy zrobić i kto za nie płaci?
Praca dodatkowa - w domu i przez internet
Nagroda jubileuszowa nauczyciela - wysokość. Jak liczyć?
Mężczyzna z lupą w dłoni przy stosie monet
Płaca minimalna 2020 netto i brutto. Stawka godzinowa