Wysokość zasiłku chorobowego - kalkulator 2020. Kwota

Wysokość zasiłku chorobowego zależy przede wszystkim od naszych zarobków. Wpływ na wielkość świadczenia może też mieć przyczyna, dla której znaleźliśmy się na zwolnieniu. Zobacz, jak obliczyć wysokość zasiłku chorobowego na kartce lub korzystając z pomocy wygodnego internetowego kalkulatora.
Starszy mężczyzna zażywa leki
źródło:123RF
Spis treści

Wysokość zasiłku chorobowego 

Zasiłek chorobowy jest świadczeniem wypłacanym przez ZUS osobom przebywającym na zwolnieniu lekarskim, licząc od 34. dnia niezdolności do wykonywania pracy w danym roku kalendarzowym lub 15. dnia w przypadku osób po 50 roku życia (wcześniej tzw. wynagrodzenie chorobowe pokrywa pracodawca). Wysokość zasiłku chorobowego wynosi: 

 • 80 procent podstawy wymiaru, 
 • 70 procent podstawy wymiaru, jeśli w czasie zwolnienia przebywasz w szpitalu. W sytuacji, gdy masz skończone 50 lat, między 15, a 33 dniem niezdolności do pracy, także za pobyt w placówce zdrowia otrzymasz zasiłek 80-procentowy, 
 • 100 procent podstawy wymiaru (także za okres pobytu w szpitalu), jeśli niezdolność do pracy jest wynikiem: wypadku w drodze do lub z pracy, ciąży, poddania się niezbędnym badaniom lekarskim, w sytuacji gdy jesteś kandydatem na dawcę komórek, tkanek i narządów lub też poddajesz się zabiegowi ich pobrania. 

Jak obliczyć wysokość zasiłku chorobowego? 

Jak obliczyć wysokość zasiłku chorobowego? Kluczowe jest pojęcie podstawy wymiaru. Jest to wartość tożsama z wysokością naszych przeciętnych miesięcznych zarobków w ciągu ostatnich 12 miesięcy kalendarzowych. W sytuacji, gdy twój staż pracy jest krótszy, do obliczenia bierze się dane ze wszystkich pełnych, przepracowanych przez ciebie miesięcy. Jeśli więc przez cały miniony rok twoje zarobki wynosiły przykładowo 3 tysiące złotych, dokładanie taka jest podstawa wymiaru. W tej hipotetycznej sytuacji wysokość zasiłku chorobowego wyniesie 2400 zł (80 proc.). Pamiętać należy, że podstawa wymiaru nie może być niższa, niż kwota minimalnego wynagrodzenia w kraju po odjęciu przypadającej na pracownika składki na ubezpieczenie społeczne, wynoszącej 13,71 proc. pensji brutto. W 2020 roku płaca minimalna w Polsce została podniesiona do poziomu 2600 zł. Jeśli odejmiemy od niej 13,71 proc., czyli 356,46 zł, pozostaje kwota 2243,54. Jest to najniższa obecnie możliwa podstawa wymiaru. 

Kalkulator wysokości zasiłku chorobowego 

W przypadku bardziej skomplikowanych wyliczeń, na przykład w sytuacji, gdy twoje wynagrodzenie zmieniało się na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy, możesz skorzystać z wygodnych, czytelnych i precyzyjnych narzędzi, jakie dostępne są w Internecie. Kalkulator wysokości zasiłku chorobowego powinien uwzględniać takie zmienne, jak: 

 • wiek, 
 • przyczyna zwolnienia lekarskiego, 
 • wysokość zarobków w poszczególnych miesiącach, 
 • liczba dni dotychczasowej niezdolności do pracy w danym roku, 
 • aktualny okres niezdolności do pracy. 

Po wypełnieniu odpowiednich pól, program powinien błyskawicznie wygenerować nam wysokość świadczenia. Pamiętaj jednak, że kalkulatory wysokości zasiłku chorobowego dostarczają informacji, które mają charakter poglądowy i zależą w dużej mierze od poprawności wprowadzonych przez ciebie danych. O ostatecznej wysokości świadczenia i tak dowiesz się w ZUS. 

Wysokość zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia w 2020 

W 2020 roku wysokość zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia wynosi standardowo 80 procent (oraz w wyszczególnionych przypadkach 70 lub 100 procent), ale pamiętać należy o kilku istotnych w tej kwestii ograniczeniach. Zasiłek przyznawany jest wyłącznie w sytuacji, gdy niezdolność do pracy trwała bez przerwy co najmniej 30 dni i powstała: 

 • nie później niż w ciągu 14 dni od ustania zatrudnienia i związanego z tym prawa do ubezpieczenia, 
 • nie później niż w ciągu 3 miesięcy od ustania zatrudnienia, w sytuacji gdy cierpisz na chorobę zakaźną, której okres wylęgania jest dłuższy niż 14 dni. Przepis ten stosuje się też do innych chorób, których objawy unaoczniają się później, niż po 14 dniach. 

W żadnym natomiast razie nie otrzymasz zasiłku chorobowego po ustaniu zatrudnienia, jeśli: 

 • masz ustalone prawo do emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy albo nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
 • kontynuujesz działalność zarobkową, która pozwala objąć cię ubezpieczeniem chorobowym albo masz prawo do świadczeń za okres choroby, 
 • masz przyznane prawo do zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, 
 • nie masz przepracowanego tzw. okresu wyczekiwania, 
 • ubezpieczenie ustało po wyczerpaniu pełnego okresu pobierania zasiłku chorobowego. 

Wysokość zasiłku chorobowego dla bezrobotnego 

Wysokość zasiłku chorobowego dla bezrobotnego także stanowi 80 procent podstawy wymiaru. W przypadku osób ubezpieczonych, ale nie będących pracownikami, przyjmuje się, że podstawą jest przeciętna miesięczna kwota, od której odprowadzana była składka na ubezpieczenia chorobowe, po odliczeniu 13,71 procent. Przejście na zwolnienie w przypadku osób bezrobotnych jest o tyle istotne, że nie mogą one wówczas być obowiązkowo wzywane w celu podjęcia pracy, jeśli pojawi się adekwatna dla nich oferta. Należy jednak pamiętać, że w sytuacji, gdy zwolnienie będzie trwać nieprzerwanie 90 dni, bezrobotny utraci swój status i związane z nim przywileje. 

Czytaj również

Bibliografia

 • Zasiłek chorobowy, https://www.zus.pl
 • Kiedy pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy?, www.infor.p
Więcej z kategorii Praca
Średnia krajowa 2020 netto i brutto - ile wynosi? GUS
Mężczyzna zagarnia dłońmi pieniądze
Inwestowanie na emeryturze. Jak inwestują seniorzy?
Praca sezonowa dla seniora
Powiązane artykuły
Nagroda jubileuszowa (jubileuszówka) - jak obliczyć?
Nagroda jubileuszowa nauczyciela - wysokość. Jak liczyć?
Badania okresowe kierowców - kiedy zrobić i kto za nie płaci?
Praca dodatkowa - w domu i przez internet
Mężczyzna z lupą w dłoni przy stosie monet
Płaca minimalna 2020 netto i brutto. Stawka godzinowa