Umowa zlecenie a emerytura - ile może dorobić emeryt?

Umowa zlecenie a emerytura – do niedawna praca na umowę zlecenie nie podlegała żadnym rygorom ani limitom. Po „ozusowaniu” umów zlecenie, emeryt musi uważać na limity zarobków, których przekroczenie będzie skutkować zmniejszeniem lub całkowitym zawieszeniem świadczenia z ZUS. Zobacz, jakie konsekwencje rodzi umowa zlecenie z emerytem, czy umowa taka wlicza się do emerytury i ile może dorobić emeryt w 2020 roku?
Spis treści

Po co umowa zlecenie dla emeryta?

Przeciętna emerytura w Polsce wynosi obecnie (dane z drugiego kwartału 2018 r.) 2728 zł brutto w przypadku mężczyzn i zaledwie 1627 zł, jeśli chodzi o kobiety. Zatem średnia dla całej populacji to zaledwie około 2,1 zł brutto, czyli ok. 1750 zł na rękę. A przecież wiele osób musi się utrzymywać ze świadczeń jeszcze niższych. Państwo wprawdzie gwarantuje tzw. emeryturę minimalną, ale wynosi ona tylko 1063,57 złotych brutto. Nie dziwi więc, że coraz więcej osób w obliczu wizji życia na tak niskim poziomie materialnym, szuka dodatkowych źródeł dochodu – czy to pracy na etacie, czy na umowę zlecenie lub o dzieło. Dotyczy to w szczególności osób młodszych, które korzystają z różnych form wcześniejszej emerytury.

Umowa zlecenie a emerytura – czy można?

Polskie prawo nie zabrania osobie otrzymującej świadczenie emerytalne żadnej formy dodatkowego zarobkowania. A zatem, będąc na emeryturze, możemy między innymi:

  • prowadzić własną działalność gospodarczą,
  • pracować na etacie,
  • pracować na umowę zlecenie,
  • pracować na umowę o dzieło,
  • czerpać zyski z najmu nieruchomości.

W przypadku osób, które osiągnęły wiek emerytalny (od 1 października 2017 roku wynosi on na powrót 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn), nie obowiązują żadne limity dotyczące wysokości dochodów. Nawet zarabiając 10 tysięcy złotych miesięcznie, nie utracimy prawa do emerytury w pełnym wymiarze.

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku osób, które korzystają ze wcześniejszych emerytur (np. emerytura pomostowa, nauczycielskie świadczenie kompensacyjne) a także wszystkich rencistów. Osoby te muszą się liczyć z tym, że po przekroczeniu określonych limitów, ZUS zacznie zmniejszać wysokość świadczenia, a w przypadku naprawdę wysokich zarobków – przerwie jego wypłatę. Co ważne, limity te nie obowiązują w przypadku wykonywania pracy na podstawie umowy, od której nie odprowadza się składek na ubezpieczenie społeczne – w praktyce chodzi najczęściej o umowę o dzieło.

Do niedawna tego typu umową była także umowa zlecenie. Jednak kilka lat temu umowy zlecenie zostały „ozusowane”. Dlatego umowa zlecenie dla emeryta pobierającego wcześniejsze świadczenia podlega rygorom skutkującym ewentualnym zmniejszeniem lub zawieszeniem emerytury w razie przekroczenia limitu dochodów. 

Ile może dorobić emeryt na umowę zlecenie 2020?

Przejdźmy teraz do wysokości wspomnianych limitów. Umowa zlecenie dla emeryta nie będzie rodzić żadnych konsekwencji, pod warunkiem że uzyskiwane z tego tytuły dochody nie będą przekraczać 70 procent średniego wynagrodzenia w Polsce

Jeśli nasz miesięczny dochód mieści się w przedziale od 70 do 130 procent przeciętnego wynagrodzenia, ZUS zacznie zmniejszać wysokość wypłacanego świadczenia o kwotę przekroczenia ponad próg 70 procent.

I jest jeszcze przypadek trzeci – gdy nasz miesięczny dochód z tytułu umowy zlecenie przekracza 130 procent średniej płacy w Polsce. Jeśli zarobimy więcej, ZUS zawiesi wypłatę naszej emerytury.

Umowa zlecenie a emerytura - jakie składki?

Umowa zlecenie z emerytem nie jest wolna od obciążeń wobec ZUS. Podpisując umowę zlecenie emeryt zobowiązany jest opłacać składkę emerytalną i rentową, wypadkową a także zdrowotną. Dobrowolne pozostaje jedynie opłacanie składki chorobowej. Dzieje się tak w sytuacji, gdy dana umowa zlecenie jest jedynym, oprócz emerytury, źródłem dochodu.
Sytuacja komplikuje się, gdy źródeł dochodu jest więcej. Jeśli emeryt dodatkowo zatrudniony jest gdzieś na pełen etat, nie musi odprowadzać składki rentowej i emerytalnej od umowy zlecenie.
Jeśli emeryt podpisał więcej niż jedną umowę zlecenie, pełen pakiet składek na ZUS odprowadza od każdej umowy, ale tylko do momentu, kiedy ich łączna wartość nie osiągnie pułapu minimalnego wynagrodzenia w kraju.

Czy umowa zlecenie wlicza się do emerytury?

Praca na podstawie tego typu umowy nie podnosi stażu pracy, tak jak dzieje się to w przypadku zatrudnienia na etacie. Ponieważ jednak są z tego tytułu odprowadzane składki na ubezpieczenie społeczne, praca na umowę zlecenie, traktowana jako okres składkowy, wlicza się do emerytury, podnosząc jej wysokość.

Zobacz też:

Więcej z kategorii Emerytura
Działalność gospodarcza na emeryturze - można dorobić?
Wynajem a emerytura
Emerytura obywatelska - czym jest?
Powiązane artykuły
Przejście na emeryturę - warunki. Kiedy najkorzystniej?
Mężczyzna w garniturze analizuję dane
Okres ochronny przed emeryturą w 2024: jakie są prawa i obowiązki pracowników i pracodawców?
Hipotetyczna emerytura z ZUS – brutto czy netto?
Deputat węglowy dla emerytów - podstawa prawna
Umowa zlecenie a emerytura - ile może dorobić emeryt?