Dodatkowa praca w weekendy - jak dorobić

Spis treści

Praca na weekendy

Praca na weekendy może być z wyboru. Istnieje w Kodeksie Pracy mechanizm opisujący specyficzny, bo weekendowy sposób organizacji pracy. Artykuł 144 kodeksu stanowi: „Na pisemny wniosek pracownika może być do niego stosowany system czasu pracy, w którym praca jest świadczona wyłącznie w piątki, soboty, niedziele i święta. W tym systemie jest dopuszczalne przedłużenie dobowego wymiaru czasu pracy, nie więcej jednak niż do 12 godzin, w okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 1 miesiąca”. Tego typu pracę weekendową świadczy się wyłącznie na podstawie normalnej umowy o pracę, aczkolwiek często jest ona zawierana w niepełnym wymiarze godzin. Wszystko zależy od:

  • ilości weekendów i świąt w danym miesiącu,
  • dziennego czasu pracy.

Zazwyczaj jednak pracownik zatrudniony do pracy weekendowej nie wypracowuje pełnych, kodeksowych 40 godzin, stąd często praktyka zatrudniania na 4/5 albo 5/6 etatu. W tym trybie za pracę weekendową nie otrzymuje się wyższych stawek, niż za zwykłą pracę w tygodniu.

Praca weekendowa

W wielu zawodach zdarza się, że do pracy w weekendy trzeba chodzić po całym tygodniu normalnej pracy – dotyczy to zatrudnionych w:

  • handlu,
  • gastronomii,
  • hotelarstwie,
  • rozrywce,
  • dziennikarstwie,
  • służbach mundurowych,
  • służbie zdrowia.

Na jakich zasadach odbywa się tego rodzaju praca weekendowa, co przysługuje pracownikowi?

Co do za zasady, za dni wolne od pracy, uznawane są niedziele i święta. Konieczność przyjścia do pracy w taki dzień nakłada na pracodawcę obowiązek przyznania jednego dnia wolnego do odbioru. Powinno to nastąpić w ciągu 6 dni od przepracowanej niedzieli, a jeśli nie jest to możliwe – do końca okresu rozliczeniowego. Dopiero, jeśli pracodawca nie jest w stanie rozliczyć się z pracownikiem w ten sposób, zatrudnionemu należy się wypłata dodatkowego wynagrodzenia. Pracownik powinien otrzymać dodatek w wysokości 100 procent dodatku do wynagrodzenie, jak za pracę w godzinach nadliczbowych wypadających w niedzielę.

Praca dorywcza na weekendy

Oczywiście pod pojęciem pracy weekendowej, kryje się też często praca typowo dorywcza. Pracę na weekendy najłatwiej znaleźć w takich branżach, jak gastronomia czy handel. Ponieważ praca dorywcza nie jest ujęta w Kodeksie Pracy, w praktyce zatrudnić się można do tego typu pracy weekendowej na umowę zlecenie, czasem umowę o dzieło, rzadko – umowę o pracę. Prace weekendowe dają zatrudnionym dodatkowy zarobek, jednak związane są z niskim stopniem ochrony praw pracowniczych. Dorabiający pracami weekendowymi muszą też uważać, na rozliczne obwarowania. Teoretycznie w przypadku emerytów i rencistów grozi im utrata części lub całego świadczenia, aby tak się jednak stało, muszą przekroczyć ze swoimi zarobkami poziom 70 procent przeciętnej płacy w Polsce, czyli kwotę 3047 złotych, o co nie będzie jednak łatwo, jeśli praca odbywa się jedynie w weekendy. Natomiast osobom zarejestrowanym zajmować się pracą weekendową nie wolno w ogóle, chyba że chcą stracić status osób bezrobotnych, wraz z zasiłkiem i składkami na ubezpieczenie społeczne.

Przeczytaj także:

 

Bibliografia

  • Praca na weekendy przeważnie jest pracą dorywczą. Jednak nie tylko osoby szukające okazji, by dodatkowo dorobić, parają się pracą weekendową. Również osobom zatrudnionym na stałych umowach może się przydarzyć praca w weekendy - albo w ramach weekendowego sposobu organizacji pracy, albo w ramach „dyżurów”, za które pracodawca odda dzień wolny lub dodatkowo zapłaci.
Więcej z kategorii Praca
Płaca minimalna 2020 netto i brutto. Stawka godzinowa
Mężczyzna z lupą w dłoni przy stosie monet
Średnia krajowa 2020 netto i brutto - ile wynosi? GUS
Mężczyzna zagarnia dłońmi pieniądze
Praca sezonowa dla seniora
Powiązane artykuły
Nagroda jubileuszowa (jubileuszówka) - jak obliczyć?
Praca dla seniora
Praca dla seniora w Rzeszowie - gdzie jej szukać i jak ją zdobyć?
Badania okresowe kierowców - kiedy zrobić i kto za nie płaci?
Praca dodatkowa - w domu i przez internet
Nagroda jubileuszowa nauczyciela - wysokość. Jak liczyć?