Zawieszenie emerytury, zmniejszenie emerytury – informacje

Zawieszenie emerytury następuje w przypadku, gdy osoba pobierająca jedno ze wcześniejszych świadczeń emerytalnych rozpoczyna pracę zarobkową i osiąga w niej zarobki przekraczające 130 procent średniej płacy w Polsce. Natomiast zmniejszenie emerytury nastąpi po przekroczeniu 70 procent przeciętnych zarobków. Zobacz, ile trzeba konkretnie dorabiać, żeby narazić się na zawieszenie emerytury dla pracującego emeryta, które formy pracy mogą spowodować zawieszenie lub zmniejszenie emerytury.
Spis treści

Zawieszenie emerytury dla pracującego emeryta

Przepisy w Polsce są skonstruowane tak, że nawet emeryci i renciści pobierający świadczenia z ZUS, mogą pracować, nie tracąc uprawnień do emerytury i renty. W niektórych przypadkach bez limitów dotyczących zarobków, w innych – do wysokości określonych pułapów.

Jeżeli chodzi o osoby, które mają emeryturę i osiągnęły powszechny wiek emerytalny (czyli obecnie 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn) - mogą one podjąć pracę za dowolne pieniądze, nawet bardzo duże, co nie spowoduje zawieszenia emerytury, nie będzie nawet skutkować zmniejszeniem emerytury. Uważać natomiast powinny na limity zarobków osoby pobierające różnego rodzaju wcześniejsze świadczenia – takie jak nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, czy emerytury pomostowe. Ograniczenia dotyczą także osób pobierających różnego rodzaju renty.

Czytaj też: Zasiłek pielęgnacyjny – informacje o świadczeniu. Wniosek

Zawieszenie emerytury ZUS

Zawieszenie emerytury dla pracującego emeryta nastąpi, jeżeli osoba pobierająca jedno z wyżej wymienionych świadczeń, jednocześnie pracuje i miesięcznie zarabia powyżej 130 procent przeciętnego wynagrodzenia w Polsce, podawanego przez GUS dla poprzedniego kwartału.

W listopadzie Główny Urząd Statystyczny ogłosił, że przeciętne zarobki w kraju wyniosły w III kwartale 2017 roku 4255,59 złotych. To oznacza, że limit, którego przekroczenie spowoduje zawieszenie emerytury, wynosi od 1 grudnia 2017 do końca lutego 2018 roku 5532 zł. Jest to 45 złotych więcej, niż w poprzednim kwartale, a to w związku ze wzrostem przeciętej płacy.

Sprawdź: Klub seniora – czy warto? Kluby emerytów w Polsce

Zmniejszenie emerytury

Zmniejszenie emerytury nastąpi na podobnych zasadach, jeśli osoba pobierająca jedno z wyżej wymienionych świadczeń, jednocześnie pracuje i miesięcznie zarabia powyżej 70 procent przeciętnego wynagrodzenia w Polsce. Obecnie, od 1 grudnia 2017 do końca lutego 2018 limit wynosi więc w tym przypadku 2979 złotych.

Czytaj też: Ile może dorobić emeryt?

Zmniejszenie emerytury – o ile?

W jaki sposób ZUS dokonuje zmniejszenia emerytury? W pierwszej kolejności od osiąganych przychodów odejmuje się kwotę równą 70 procent średniej płacy, a więc obecnie wspomniane 2979 złotych. To co pozostanie w wyniku odejmowania, to kwota o jaką zostanie pomniejszona emerytura. A więc jeśli ktoś przykładowo otrzymuje 2 tysiące złotych emerytury a zarabia dodatkowo 3 tysiące złotych, musi się liczyć ze zmniejszeniem emerytury o 21 złotych.

Ale uwaga: ZUS określa dodatkowo parametr nazwany maksymalną kwotą zmniejszenia. Wynosi on od 1 marca 2017 roku:


  • 565,53 zł – emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
  • 424,18 zł – renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
  • 480,73 zł – renta rodzinna dla jednej osoby.

  •  

Są to wartości graniczne – o tyle maksymalnie może ZUS dokonać zmniejszenia emerytury. Przykład – osoba z emeryturą 2 tysiące złotych, dorabiająca 4 tysiące zł miesięcznie, straci jedynie 565,53 zł ze świadczenia emerytalnego. Gdyby nie kwota maksymalnego zmniejszenia, straciłaby 1021 zł.

Dowiedz się: Zegar biologiczny – co to jest? Jak go przestawić?

Emerytura – zawieszenie

Kogo nie obejmuje zawieszenie emerytury? Wspomniane limity nie obowiązują wszystkich. O części przypadków już mówiliśmy, ale i tak wspomnijmy o nich w podsumowaniu. Bez ryzyka zawieszenia emerytury mogą pracować osoby, które mają:


  • prawo do emerytury i ukończyły powszechny wiek emerytalny,
  • prawo do emerytury częściowej,
  • prawo do renty inwalidy wojennego, z tytułu pobytu w obozie i w miejscach odosobnienia lub renty rodzinnej po tych inwalidach,
  • prawo do renty inwalidy wojskowego w związku ze służbą wojskową lub renty  rodzinnej po żołnierzu, którego śmierć ma związek ze służbą wojskową.

  •  

Emerytura zawieszone – tylko umowy „ozusowane”

Co ważne, limity których przekroczenie naraża na zawieszenie lub zmniejszenie emerytury i renty, dotyczą tylko pracy świadczonej na podstawie umów, od których odprowadzane są składki na ubezpieczenia społeczne. Dotyczy to głownie umów o pracę, a od niedawna – także umów zlecenie. Limitom nie będą podlegać natomiast umowy o dzieło.

Zobacz: Gerontologia – przyczyny i procesy starzenia się

 

Więcej z kategorii Emerytura
Działalność gospodarcza na emeryturze - można dorobić?
Wynajem a emerytura
Emerytura obywatelska - czym jest?
Powiązane artykuły
Przejście na emeryturę - warunki. Kiedy najkorzystniej?
Mężczyzna w garniturze analizuję dane
Okres ochronny przed emeryturą w 2024: jakie są prawa i obowiązki pracowników i pracodawców?
Hipotetyczna emerytura z ZUS – brutto czy netto?
Deputat węglowy dla emerytów - podstawa prawna
Umowa zlecenie a emerytura - ile może dorobić emeryt?