Hipotetyczna emerytura z ZUS – brutto czy netto?

Hipotetyczna emerytura z ZUS to kwota brutto czy netto? To pytanie zadają sobie przyszli emeryci, otrzymując z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych informacje o prognozowanej kwocie świadczeń i nie mogąc zazwyczaj uwierzyć, że prezentowana kwota jest tak niska. Czym jest hipotetyczna emerytura, jak się ją oblicza, jak należy podchodzić do prognozowanej wartości?
Spis treści

Co to jest hipotetyczna emerytura?

Co kilkanaście miesięcy ZUS wysyła ubezpieczonym, którzy do 31 grudnia minionego roku ukończyli 35 lat, informację na temat prognozowanej emerytury hipotetycznej
Jest to wyliczona przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych wysokość prognozowanej emerytury po osiągnięciu przez nas wieku emerytalnego (obecnie 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn), ale bazująca na wiedzy o aktualnym stanie konta i dotychczas zgromadzonych składkach.
Emerytura hipotetyczna wyliczana jest przez ZUS w dwóch wariantach. Pierwsza wartość, to wysokość hipotetycznej emerytury w sytuacji, gdybyśmy już dziś przestali pracować i ze zgromadzonymi składkami czekali do osiągnięcia wieku emerytalnego. Miesięczne świadczenie oblicza się poprzez podzielenie sumy zaewidencjonowanych składek przez parametr zwany dalszym prognozowanym trwaniem życia.
Druga wartość to prognoza zakładająca, że będziemy pracować do 60. (kobiety) lub 65. (mężczyźni) roku życia, w dalszym ciągu gromadząc na swoim koncie składki emerytalne, przy czym przyjmowane jest niezwykle uproszczone założenie, że  ich wysokość będzie równa średniej wysokości składek dotychczasowych. Szczególnie w przypadku osób młodszych założenie to jest całkowicie nierealne, zatem informację o wysokości emerytury hipotetycznej należy traktować z dużą dozą ostrożności. Co nie znaczy, że należy ją lekceważyć. 

Hipotetyczna emerytura z ZUS – brutto czy netto?

Hipotetyczna emerytura z ZUS to kwota brutto czy netto? To pytanie rozgrzewa internetowe fora, ilekroć tylko Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozsyła do ubezpieczonych swoje wyliczenia. Niestety – ZUS wszelkie informacje dotyczące wysokości emerytur podaje w kwotach brutto. Hipotetyczna emerytura netto (czyli na rękę) będzie zatem jeszcze niższa, niż kwota widniejąca w informacji ZUS. O ile? Odprowadzaniem podatku oraz składki na ubezpieczenie zdrowotne zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych, nie mniej warto umieć samodzielnie brutto przełożyć na netto.

Wyliczenie hipotetycznej emerytury netto

Załóżmy optymistycznie, że przykładowa prognozowana emerytura hipotetyczna brutto to 2 tysiące złotych. Jaka będzie jej kwota netto? Emerytura obłożona jest 18-procentowym podatkiem dochodowym oraz 9-procentową składką na ubezpieczenie zdrowotne. 
Do wykonania mamy zatem następujące działania:
2000 x 0,18 = 360 zł (wysokość emerytury razy stawka podatku)
2000 x 0,09 = 180 zł (wysokość emerytur razy stawka ubezpieczenia zdrowotnego)
Następnie wyliczony podatek obniżamy o tzw. kwotę zmniejszającą (stałą) oraz dużą część składki zdrowotnej:
556,02 / 12 = 46,34 zł (stała kwota zmniejszająca podzielona przez 12 miesięcy)
2000 x 0,0775 = 155 zł (wysokość emerytury razy część składki zdrowotnej)
360 – (46,34 + 155) = 158,66 zł (wyliczony podatek minus uzyskane powyżej kwoty)
Teraz możemy nareszcie obliczyć wysokość emerytury netto:
2000 – (180 + 158,66) = 1661,34 zł (wysokość emerytury minus składka zdrowotna i pomniejszony podatek).

Kalkulator emerytury

Zakład Ubezpieczeń Społecznych na swojej stronie internetowej zamieszcza kalkulator emerytury, który jest innym, bardziej precyzyjnym niż emerytura hipotetyczna, narzędziem pozwalającym przewidzieć swoją przyszłość w wymiarze finansowym.
W odróżnieniu od wyliczeń dotyczących emerytury hipotetycznej, kalkulator bazuje nie tylko na informacjach o obecnym stanie konta, ale też założeniach i parametrach dotyczących przyszłości. Narzędzie to uwzględnia prognozy dotyczące inflacji, realnego wzrostu wynagrodzeń, wskaźników waloryzacji składek oraz kapitału początkowego. Natomiast ubezpieczony wprowadzając dane do kalkulatora może określić, w jakim wieku zamierza przejść na emeryturę i jak prognozuje swoje przyszłe wynagrodzenie.
Kalkulator uwzględnia nie tylko składki zapisane na koncie oraz kapitał początkowy, ale też pieniądze zapisane na subkoncie oraz środki zgromadzone w otwartym funduszu emerytalnym. Dodatkowo w wyliczeniu uwzględniane są kwartalne waloryzacje składek i kapitału początkowego. Wszystko to sprawia, że wyliczenie emerytury staje się zdecydowanie bardziej realistyczne, aczkolwiek ZUS zaznacza wyraźnie, iż prognoza uzyskana za pomocą kalkulatora nie może być podstawą żadnych roszczeń wobec ubezpieczyciela co do wysokości świadczenia w przyszłości.

Czytaj też:

Przejście na emeryturę - kiedy najkorzystniej

Wiek emerytalny w Niemczech

System emerytalny w Polsce – filary, charakterystyka

 

 

 

 

 

 

 

Więcej z kategorii Emerytura
Deputat węglowy dla emerytów - podstawa prawna
Umowa zlecenie a emerytura - ile może dorobić emeryt?
Emerytura obywatelska - czym jest?
Powiązane artykuły
Przejście na emeryturę - warunki. Kiedy najkorzystniej?
Mężczyzna w garniturze analizuję dane
Okres ochronny przed emeryturą w 2024: jakie są prawa i obowiązki pracowników i pracodawców?
Hipotetyczna emerytura z ZUS – brutto czy netto?
Działalność gospodarcza na emeryturze - można dorobić?
Wynajem a emerytura