Klub seniora - czy warto? Kluby emerytów w Polsce

Klub seniora - to może być panaceum na samotność, apatię, odrętwienie i wycofanie społeczne. Kluby seniora w Polsce wyrastają jak grzyby po deszczu, oferując przestrzeń do spotkań z osobami w podobnym wieku, o podobnych zainteresowaniach. Typowy klub emeryta oferuje nie tylko towarzystwo, ale i ciekawe zajęcia oraz wyjścia i wycieczki. A wszystko to za darmo, lub za niewielkie opłaty. Kluby seniora spełniają bardzo ważne role i społeczne i psychologiczne, dlatego gorąco można namawiać do korzystania z tej formy aktywności.
Spis treści

Klub seniora – czym jest?

Klub seniora to nieformalne, lekko tylko zinstytucjonalizowane miejsce spotkań osób starszych. Zazwyczaj kluby seniora, zwane też klubami emeryta organizowane są przy:

 

  • ośrodkach sztuki,
  • domach kultury,
  • siedzibach rad osiedli,
  • spółdzielni mieszkaniowych,
  • parafiach.

Swoje kluby prowadzą też między innymi Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, NSZZ Solidarność, Polski Czerwony Krzyż, przeróżne fundacje i stowarzyszenia. Zazwyczaj kluby seniora mają zasięg ograniczony do danego osiedla, czy miejscowości, czasem też skupiają osoby, które niegdyś wykonywały ten sam zawód (są na przykład kluby emerytów i rencistów niegdyś zatrudnionych w oświacie). Kluby seniora znajdują się w bardzo wielu miejscowościach w Polsce, w największych miastach funkcjonuje ich po kilkanaście a nawet kilkadziesiąt, a wciąż powstają nowe.

Klub seniora – co oferuje?

W odróżnieniu od na przykład domów dziennego pobytu, czy środowiskowych domów pomocy, kluby seniora nie zapewniają opieki, nie prowadzą terapii itd. Kluby seniora są przede wszystkim miejscem spotkań osób w podobnym wieku, mieszkających w swojej okolicy, które niekoniecznie mają pieniądze na innego rodzaju rozrywki i niekoniecznie mają inne sposobności do poznania oraz podtrzymywania kontaktów towarzyskich.
Oprócz funkcji czysto towarzyskich, kluby seniora mają zazwyczaj do zaoferowania ciekawe zajęcia, warsztaty – łączne z kursami tańca i gotowania. Kluby seniora organizują też wycieczki, wyjścia do kina czy teatru.

Klub seniora – ile to kosztuje?

Poszczególne kluby seniora rządzą się swoimi prawami. Generalnie nie ma czegoś takiego jako opłaty za wejście czy korzystanie z klubu seniora, natomiast w niektórych z nich pobierane są niewielkie składki członkowskie (zazwyczaj rzędu kilkunastu, kilkudziesięciu złotych miesięcznie). Pozwalają one na pokrycie kosztów niektórych zajęć, wyjść, czasem kawy i przekąsek. Czasem trzeba dopłacić za dodatkowe atrakcje, na przykład bilety do kina.

Klub seniora – jak się dostać?

W odróżnieniu od miejsc zinstytucjonalizowanych, takich jak wspomniane domy dziennego pobytu, czy środowiskowe domy pomocy, które podlegają zazwyczaj pod lokalne ośrodki pomocy społecznej, do klubu seniora można przyjść praktycznie z ulicy. Nie jest potrzebna – tak jak w powyższych przypadkach – zgoda MOPS, ani skierowanie od lekarza.
Jedyne kryterium dotyczy wieku – zazwyczaj wynosi ono 55 albo 60 lat. Poza tym wystarczy jedynie chęć spotkania się z innymi ludźmi.

Kluby seniora – znaczenie psychologiczne i socjologiczne

Kluby seniora spełniają niezwykle istotną rolę z punktu widzenia socjologicznego i psychologicznego. Obserwuje się naturalny proces wycofania społecznego osób, które zakończyły aktywność zawodową. Po odejściu na emeryturę zaczynają się urywać kontakty z dawnych czasów. Niektóre bezpowrotnie. Nie ma się co oszukiwać – w pewnym wieku główną okazją do spotkań towarzyskich w starym gronie zaczynają być pogrzeby. Nie warto jednak poddawać się czarnym myślom i z tego powodu wycofywać ze społeczeństwa.

Kluby seniora pomagają starszym osobom utrzymać kontakty społeczne, niwelują postępujący na starość proces osamotnienia i wycofania, co jest korzystne nie tylko z socjologicznego punktu widzenia. Badania naukowe dowodzą bowiem, że lepsza kondycja psychiczna pozwala dłużej cieszyć się zdrowiem fizycznym. Psychologowie mówią, ze najtrudniej – jeśli chodzi o kluby seniora – jest pierwszy raz od dawna wyjść z domu i wejść między ludzi. Wystarczy jednak się odważyć, by pomóc samemu sobie w lepszym jakościowo spędzaniu jesieni życia.

Jak założyć klub seniora?

Jak założyć klub seniora? Tak jak wspomnieliśmy, kluby seniora funkcjonują w bardzo różnych miejscach i są prowadzone przez różne podmioty. Kluby seniora mogą być zakładane przez lokalne centra kultury, które będą koordynować ich działalność albo też działać na zasadzie stowarzyszenia. W tym drugim przypadku obowiązują ogólne zasady dotyczące zakładania stowarzyszeń. Dotacji i grantów na założenie klubu seniora można szukać w funduszach unijnych, rządowych oraz w przeróżnych fundacjach.

Zobacz też:

Zawieszenie emerytury, zmniejszenie emerytury – informacje

Gerontologia – przyczyny i procesy starzenia się

Zasiłek pielęgnacyjny – informacje o świadczeniu. Wniosek

Zegar biologiczny – co to jest? Jak go przestawić?