Emerytura częściowa - czym jest i czy się opłaca?

Emerytura częściowa odchodzi w niepamięć. Wprawdzie emeryturę częściową ZUS przyzna jeszcze osobom, które nabyły uprawnienie przed 1 października 2017 roku, ale wedle nowych przepisów, emerytury częściowe znikają z katalogu świadczeń. Sprawdź, czy możesz rzutem na taśmę załapać się na częściową emeryturę?
Spis treści

Emerytura częściowa

Emerytura częściowa jest świadczeniem, które Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznawał osobom, które nie osiągnęły jeszcze powszechnego wieku emerytalnego, ale spełniły już inne kryteria uprawniające do emerytury, dotyczące między innymi długości okresu składkowego i nieskładkowego.

Zgodnie z nowelizacją ustawy emerytalnej (obowiązującej od 1 października 2017 roku) emerytura częściowa nie będzie już przyznawana. ZUS przyzna jednak to świadczenie, jeśli ktoś spełnił warunki do jej otrzymania do dnia 30 września 2017 roku, a dotąd nie skorzystał z takiej możliwości. W takiej sytuacji można liczyć na częściową emeryturę, nawet jeśli wniosek zostanie złożony po krytycznej dacie 1 października. Zostanie ona ustalona na podstawie starych zasad.

Emerytura częściowa przed osiągnięciem wieku emerytalnego?

Przed zmianą prawa, emerytura częściowa funkcjonowała jako świadczenie dla osób, które nie osiągnęły jeszcze wieku emerytalnego, ale przepracowały już wystarczająco dużo lat, by sięgnąć po świadczenie z ZUS. Skorzystanie z niej nie oznaczało konieczności rozwiązania stosunku pracy z aktualnym pracodawcą.

Obecnie, po obniżeniu powszechnego wieku emerytalnego i po wykreśleniu zapisów dotyczących częściowej emerytury sytuacja wygląda inaczej. Na świadczenie to mogą liczyć nieliczni. Kto, w jakiej wysokości i na jakich zasadach dostanie jeszcze emeryturę częściową?

Co to jest emerytura częściowa?

Emerytura częściowa wynosi 50 procent wysokości normalnego świadczenia ustalanego według zreformowanych zasad emerytalnych. Jeśli jest bardzo niska, nie podlega podwyższeniu do kwoty minimalnej emerytury.

Kto może się starać o emeryturę częściową? 

Obecnie o takie świadczenie starać mogą się jeszcze tylko i wyłącznie mężczyźni, którzy do 30 września 2017 roku spełnili wymagane warunki, to jest:

  • udowodnili okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 40 lat oraz
  • osiągnęli wiek wynoszący co najmniej 65 lat.

Osoby te mogą otrzymać częściową emeryturę, nawet jeśli wystąpiły z wnioskiem po dacie 30 września 2017. Wniosek o emeryturę częściową można składać przed osiągnięciem podwyższonego wieku emerytalnego obowiązującego do 30 września 2017 roku (61 lat i 5 miesięcy).

Czy emerytura częściowa się opłaca?

Przyznanie i wypłata częściowej emerytury nie jest uzależnione od rozwiązania stosunku pracy z aktualnym pracodawcą, innymi słowy – można wciąż pracować, a jednocześnie otrzymywać świadczenie. Praca, nawet na pełnym etacie, nie powoduje zawieszenia, ani zmniejszenia świadczenia, tak jak dzieje się to w przypadku emerytur pełnych.

Na pierwszy rzut oka rozwiązanie to wydaje się więc bardzo opłacalne. Pamiętajmy jednak, że podstawa do obliczenia pełnej emerytury zostanie obniżona o kwotę pobraną wcześniej w ramach emerytury częściowej.

Wniosek o emeryturę częściową

Wniosek o emeryturę częściową można pobrać ze strony ZUS albo otrzymać w oddziale. Do wniosku załączamy:

  • informacja o okresach składkowych i nieskładkowych,
  • dokumenty potwierdzające okresy: pracy, prowadzenia działalności pozarolniczej, służby wojskowej, pobierania zasiłku dla bezrobotnych, urlopu wychowawczego, nauki w szkole wyższej,
  • dokumenty potwierdzające osiągane wynagrodzenie.

Emerytura pełna po emeryturze częściowej

Emerytura pełna po emeryturze częściowej będzie nieco niższa, ze względu na wspomniane obniżenie podstawy. Na emeryturę pełną po  częściowej przechodzi się na wniosek samego zainteresowanego, nie automatycznie. Otrzymanie emerytury pełnej warunkowane jest rozwiązaniem umowy z dotychczasowym pracodawcą.

Zobacz także: 

Inwestowanie na emeryturze. Jak inwestują seniorzy?

Emerytura olimpijska – za jaki medal i ile wynosi?

Emerytura policyjna – jak obliczyć? Wysokość i zasady

Deputat węglowy dla emerytów – podstawa prawna

Metoda na wnuczka – jak nie dać się okraść we własnym mieszkaniu?