Zasiłek pielęgnacyjny - informacje o świadczeniu. Wniosek

Zasiłek pielęgnacyjny jest potocznie utożsamiany z dodatkiem pielęgnacyjnym. Są to jednak osobne świadczenia pielęgnacyjne – choć o podobnym charakterze, to wypłacane na podstawie różnych przepisów i przez różne instytucje. Zasiłek pielęgnacyjny wypłaca lokalny ośrodek pomocy społecznej, zaś dodatek pielęgnacyjny – ZUS. Sprawdź, ile wynosi zasiłek pielęgnacyjny i dodatek pielęgnacyjny, komu przysługują te świadczenia pielęgnacyjne, czy można pobierać oba równocześnie.
Spis treści

Zasiłek pielęgnacyjny

Zasiłek pielęgnacyjny wypłacany jest przez miejskie i gminne ośrodki pomocy społecznej. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:


 • niepełnosprawnemu dziecku;
 • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia;
 • osobie, która ukończyła 75 rok życia

 •  

Zasiłek pielęgnacyjny ma pomóc pokryć koszty niezbędnej opieki. W teorii, bo w praktyce różnie z tym bywa z racji na wysokość (bardziej adekwatnie byłoby powiedzieć „niskość”) zasiłku pielęgnacyjnego.

Zobacz też: Zawieszenie emerytury, zmniejszenie emerytury – informacje

Ile wynosi zasiłek pielęgnacyjny?

Ile wynosi zasiłek pielęgnacyjny? Niewiele, bo tylko 153 złote miesięcznie. Jest za to przyznawany zasiłek pielęgnacyjny niezależnie od wysokości dochodu. Zasiłek jest przyznawany od dnia złożenia wniosku, na czas tak długi, jak ważne jest orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności. Natomiast dla osób powyżej 75 roku życia zasiłek pielęgnacyjny przysługuje bezterminowo.

Czytaj też: Opieka nad osobami starszymi - o czym pamiętać

Podwyżka zasiłku pielęgnacyjnego z MOPS

Zasiłek pielęgnacyjny utrzymuje się na niezmienionym poziomie już od 11 lat, czyli od 2006 roku. Ponieważ kwota 153 zł jest bardzo niska, od dłuższego czasu przebąkuje się o konieczności jej podniesienia, przynajmniej do poziomu 209 złotych, a wiec zrównania wysokości zasiłku pielęgnacyjnego z zusowskim dodatkiem pielęgnacyjnym. Pojawiły się nadzieje, że może to nastąpić w roku 2018, póki co jednak wszystko rozbija się o pieniądze. Rząd wyliczył, że podniesienie wysokości zasiłku pielęgnacyjnego kosztowałoby budżet państwa 650 mln zł.

Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny

Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny składamy w ośrodku pomocy społecznej właściwym dla miejsca zamieszkania, ewentualnie w lokalnym urzędzie miasta lub gminy. Do wniosku o zasiłek pielęgnacyjny należy załączyć:


 • ksero dowodu tożsamości,
 • ksero ważnego orzeczenia o niepełnosprawności (w razie potrzeby możemy zostać poproszeni o okazanie oryginału),
 • odpis aktu urodzenia w przypadku osób poniżej 16 roku życia.

 •  

Sprawdź: Klub seniora – czy warto? Kluby emerytów w Polsce

Dodatek pielęgnacyjny a zasiłek pielęgnacyjny

A skoro już wspomnieliśmy o dodatku pielęgnacyjnym. Mimo podobnej nazwy, jest to zupełnie inne świadczenie niż zasiłek pielęgnacyjny. Zasiłek finansowany jest z budżetu państwa (pobiera go 920 tysięcy osób, co kosztuje 1,7 mld zł rocznie). Natomiast dodatek pielęgnacyjny jest de facto dodatkiem do emerytury lub renty, wypłacanym przez ZUS. Przysługuje on 2,3 milionom osób ubezpieczonych w ZUS i 0,5 miliona w KRUS. Łącznie otrzymują oni ponad 7 mld zł rocznie. Dawniej oba świadczenia wypłacał ZUS, potem jednak część obowiązku została przerzucona na samorządy.

Co bardzo ważne – osoby pobierające dodatek pielęgnacyjny ZUS nie mają prawa do zasiłku pielęgnacyjnego z ośrodka pomocy społecznej.

Zobacz: Gerontologia – przyczyny i procesy starzenia się

Dodatek pielęgnacyjny ZUS

Dodatek pielęgnacyjny ZUS wypłaci:


 • osobie uprawnionej do emerytury lub renty, jeżeli została uznana za całkowicie niezdolną do pracy oraz do samodzielnej egzystencji;
 • osobie, która ukończyła 75 lat życia.

 •  

Dodatek pielęgnacyjny nie przysługuje natomiast osobie, która jest uprawniona do renty lub emerytury, ale przebywa w zakładzie opiekuńczo-leczniczym lub pielęgnacyjno-opiekuńczym, jednak przez okres krótszy niż 2 tygodnie w miesiącu.

Dowiedz się: Zegar biologiczny – co to jest? Jak go przestawić?

Dodatek pielęgnacyjny – wysokość

Tak jak już mimochodem wspomnieliśmy, wysokość dodatku pielęgnacyjnego ZUS wynosi od 1 marca 2017 roku 209,59 złotych. Wypłacany on jest raz na miesiąc, najczęściej wraz z emeryturą. Dodatek ten jest wolny od podatku, nie może być też zajęty na drodze egzekucji komorniczej.

 

Więcej z kategorii Opieka
Pies senior – jak o niego dbać?
Ubezwłasnowolnienie osoby starszej – warunki
Dom opieki (seniora) - rodzaje, koszty pobytu
Powiązane artykuły
Zasiłek opiekuńczy na osobę starszą - jak uzyskać, komu przysługuje?
Dom dziennego pobytu – dla osób starszych. Jak otworzyć?
Program Senior plus - domy i kluby dla seniorów
Grupa wsparcia - dla osób samotnych i w depresji
ABC opieki nad osobą starszą