PORTAL DLA SENIORÓW
 

Wiek emerytalny w Polsce - kobiet i mężczyzn

Wiek emerytalny w Polsce kobiet i mężczyzn zmienił się ostatni raz w 2017 roku. Prawo stanowi, że wiek emerytalny kobiet jest znacznie niższy niż mężczyzn. Dla pań wynosi on 60 lat i dla panów 65, sytuuje to Polskę wśród krajów Europy, w których pracuje się najkrócej – dotyczy to zwłaszcza kobiet.

Wiek emerytalny w Polsce - zmiany

Przypomnijmy, że od 1 stycznia 2013 roku rozpoczęło się stopniowe podwyższanie wieku emerytalnego w Polsce, a także zrównywanie go pod względem uprawnień dla obu płci. Do końca 2012 roku wiek emerytalny wynosił:

  • 60 lat dla kobiet,
  • 65 lat dla mężczyzn.

Po zmianach w systemie emerytalnym, wiek emerytalny pań i panów miał wynosić tyle samo – 67 lat. Mechanizm dochodzenia do docelowego wieku emerytalnego został skonstruowany w ten sposób, że co kwartał pułap ten miał być zwiększany o jeden miesiąc. Ponieważ zmiana w przypadku wieku emerytalnego kobiet była bardziej znacząca, założony poziom miał być osiągnięty dopiero w 2040 roku i dotyczyć po raz pierwszy pań urodzonych 30 września 1973 roku.

W przypadku panów, wiek emerytalny 67 lat miał już obowiązywać w roku 2020, a jako pierwsi prawo do tak późnej emerytury uzyskaliby urodzeni 30 września 1953 roku. To wszystko jednak za chwilę stanie się nieaktualne.

Obniżenie wieku emerytalnego

Ostatnia ustawa o wieku emerytalnym z 2017 roku zniosła równość wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn, w pierwszym przypadku obniżając go z 67 do 60 lat, zaś w drugim – z 67 do 65 lat. Obniżenie wieku emerytalnego ma jednak konsekwencje w postaci niższych emerytur i dotyczy to w szczególności kobiet. Pomijając fakt, że średnie zarobki kobiet są niższe niż mężczyzn, to niższy o 5 lat wiek emerytalny, oznacza analogicznie krótszy okres składkowy. A także więcej lat, które, przynajmniej statystycznie, pozostały do przeżycia na emeryturze.

Tabela wieku emerytalnego

Tymczasem wysokość świadczenia to wynik dzielenia tzw. podstawy obliczenia emerytury przez wartość parametru nazwanego średnim dalszym trwaniem życia. Dane dotyczące tego parametru znajdziemy w tzw. tablicy średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn, która jest ogłaszana co kwartał przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Z najnowszej tabeli wynika, że osobie odchodzącej na emeryturę w wieku 60 lat zostanie do przeżycia statystycznie około 260 miesięcy życia, zaś 65 lat – ok. 215 miesięcy. Matematyka jest nieubłagana – niższy wiek emerytalny dla kobiet musi skutkować znacznie niższymi emeryturami – o około 30-40 procent w stosunku do świadczeń dla mężczyzn.

Wiek emerytalny w Europie

O ile zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn oraz podniesienie go do 67 lat, sytuowało Polskę wśród tych krajów Europy, gdzie pracować będzie trzeba najdłużej, o tyle obniżenie wieku emerytalnego do 60 i 65 lat sprawia, że niewiele jest miejsc na kontynencie, gdzie pracuje się krócej, i gdzie jest tak duża różnica między wiekiem emerytalnym kobiet i mężczyzn. Na Białorusi wiek emerytalny kobiet wynosi zaledwie 58 lat, a mężczyzn – 63.

Na Ukrainie kobiety muszą pracować do 60 urodzin, podobnie jak w Polsce, ale za to wiek emerytalny mężczyzn wynosi 62 lata. No i jest i Albania – kraj, w którym wiek emerytalny kobiet i mężczyzn jest identyczny jak ten, który obowiązuje w Polsce – odpowiednio 60 i 65 lat. Co z pozostałymi państwami? Krótko pracuje się jeszcze tylko w Słowacji, ale tu wiek emerytalny kobiet i mężczyzn jest taki sam – 62 lata. Pozostałe państwa mają wiek emerytalny zacznie wyższy i równy dla kobiet i mężczyzn. W grupie państw, gdzie wiek emerytalny wynosi dla obu płci 65 lat są:

  • Austria,
  • Szwajcaria.

We Włoszech jest to natomiast 66 lat. Najliczniejsza jest grupa krajów, w których wiek emerytalny kobiet i mężczyzn wynosi 67 lat, należą do nich:

  • Francja,
  • Hiszpania,
  • Belgia,
  • Holandia,
  • Chorwacja.

Są też kraje, gdzie wiek emerytalny dla obu płci wynosi aż 68 lat – to Wielka Brytania i Irlandia.

Czytaj też:

Oceń artykuł

(liczba ocen 0)

WASZA OPINIA JEST DLA NAS WAŻNA