Wiek emerytalny w Polsce - kobiet i mężczyzn

Wiek emerytalny w Polsce kobiet i mężczyzn zmienił się ostatni raz w 2017 roku. Prawo stanowi, że wiek emerytalny kobiet jest znacznie niższy niż mężczyzn. Dla pań wynosi on 60 lat i dla panów 65, sytuuje to Polskę wśród krajów Europy, w których pracuje się najkrócej – dotyczy to zwłaszcza kobiet. Czy czekają nas zmiany w wieku emerytalnym w 2020 roku?
Spis treści

Wiek emerytalny w Polsce - zmiany

Przypomnijmy, że od 1 stycznia 2013 roku rozpoczęło się stopniowe podwyższanie wieku emerytalnego w Polsce, a także zrównywanie go pod względem uprawnień dla obu płci. Do końca 2012 roku wiek emerytalny wynosił:

  • 60 lat dla kobiet,
  • 65 lat dla mężczyzn.

Po zmianach w systemie emerytalnym, wiek emerytalny pań i panów miał wynosić tyle samo – 67 lat. Mechanizm dochodzenia do docelowego wieku emerytalnego został skonstruowany w ten sposób, że co kwartał pułap ten miał być zwiększany o jeden miesiąc. Ponieważ zmiana w przypadku wieku emerytalnego kobiet była bardziej znacząca, założony poziom miał być osiągnięty dopiero w 2040 roku i dotyczyć po raz pierwszy pań urodzonych 30 września 1973 roku.

W przypadku panów, wiek emerytalny 67 lat miał już obowiązywać w roku 2020, a jako pierwsi prawo do tak późnej emerytury uzyskaliby urodzeni 30 września 1953 roku. To wszystko jednak za chwilę stanie się nieaktualne. 

Obniżenie wieku emerytalnego

Ostatnia ustawa o wieku emerytalnym z 2017 roku zniosła równość wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn, w pierwszym przypadku obniżając go z 67 do 60 lat, zaś w drugim – z 67 do 65 lat. Obniżenie wieku emerytalnego ma jednak konsekwencje w postaci niższych emerytur i dotyczy to w szczególności kobiet. Pomijając fakt, że średnie zarobki kobiet są niższe niż mężczyzn, to niższy o 5 lat wiek emerytalny, oznacza analogicznie krótszy okres składkowy. A także więcej lat, które, przynajmniej statystycznie, pozostały do przeżycia na emeryturze.

Wiek emerytalny 2020 nadal wynosi 65 lat dla mężczyzn i 60 dla kobiet. 

Tabela wieku emerytalnego

Tymczasem wysokość świadczenia to wynik dzielenia tzw. podstawy obliczenia emerytury przez wartość parametru nazwanego średnim dalszym trwaniem życia. Dane dotyczące tego parametru znajdziemy w tzw. tablicy średniego dalszego trwania życia kobiet i mężczyzn, która jest ogłaszana co kwartał przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Z najnowszej tabeli wynika, że osobie odchodzącej na emeryturę w wieku 60 lat zostanie do przeżycia statystycznie około 260 miesięcy życia, zaś 65 lat – ok. 215 miesięcy. Matematyka jest nieubłagana – niższy wiek emerytalny dla kobiet musi skutkować znacznie niższymi emeryturami – o około 30-40 procent w stosunku do świadczeń dla mężczyzn.

Wiek emerytalny w Europie

O ile zrównanie wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn oraz podniesienie go do 67 lat, sytuowało Polskę wśród tych krajów Europy, gdzie pracować będzie trzeba najdłużej, o tyle obniżenie wieku emerytalnego do 60 i 65 lat sprawia, że niewiele jest miejsc na kontynencie, gdzie pracuje się krócej, i gdzie jest tak duża różnica między wiekiem emerytalnym kobiet i mężczyzn. Na Białorusi wiek emerytalny kobiet wynosi zaledwie 58 lat, a mężczyzn – 63.

Na Ukrainie kobiety muszą pracować do 60 urodzin, podobnie jak w Polsce, ale za to wiek emerytalny mężczyzn wynosi 62 lata. No i jest i Albania – kraj, w którym wiek emerytalny kobiet i mężczyzn jest identyczny jak ten, który obowiązuje w Polsce – odpowiednio 60 i 65 lat. Co z pozostałymi państwami? Krótko pracuje się jeszcze tylko w Słowacji, ale tu wiek emerytalny kobiet i mężczyzn jest taki sam – 62 lata. Pozostałe państwa mają wiek emerytalny zacznie wyższy i równy dla kobiet i mężczyzn. W grupie państw, gdzie wiek emerytalny wynosi dla obu płci 65 lat są:

  • Austria,
  • Szwajcaria.

We Włoszech jest to natomiast 66 lat. Najliczniejsza jest grupa krajów, w których wiek emerytalny kobiet i mężczyzn wynosi 67 lat, należą do nich:

  • Francja,
  • Hiszpania,
  • Belgia,
  • Holandia,
  • Chorwacja.

Są też kraje, gdzie wiek emerytalny dla obu płci wynosi aż 68 lat – to Wielka Brytania i Irlandia.

Czytaj też: