Jak działają domy dziennego pobytu?

Dom dziennego pobytu przeznaczony jest dla ludzi starszych, samotnych, chorych… Pomaga zorganizować czas w ciągu dnia (to ważne - działa podobnie jak szkoła, przez ok. 8 godzin dziennie), zapewnia podstawową opiekę zdrowotną i pozwala twórczo spożytkować energię, jaką ma w sobie senior. Domy często współpracują z innymi organizacjami (np. klubami seniora) na rzecz integracji społecznej. Czym jeszcze się charakteryzują?
Spis treści

Wiadomości podstawowe

Domy dziennego pobytu zapewniają pomoc osobom w wieku poprodukcyjnym, które nie pracują już zawodowo: emerytom i rencistom, także osobom niepełnosprawnym i chorym. Ich celem jest organizacja wolnego czasu i aktywizacja społeczna seniorów.

Domy dziennego pobytu działają jako placówki prywatne (np. Ośrodek Dom na Zdrowiu w Łodzi) bądź w ramach działalności Ośrodków Pomocy Społecznej. W tym drugim przypadku usługi ośrodków są zwykle bezpłatne (podopieczny musi pokryć tylko koszty wyżywienia). Niektóre z nich są prowadzone przez fundacje i stowarzyszenia. Domy otwarte są najczęściej w godzinach 8.00-16.00.Liczba miejsc z reguły bywa ograniczona i w przypadku domów bezpłatnych o przyjęciu decyduje wywiad środowiskowy, podczas którego urzędnik ocenia ogólną sytuację życiową i materialną kandydata. Najlepiej, jeśli zainteresowany sam zgłosi się do odpowiedniego pracownika socjalnego i wyrazi chęć zapisania do domu dziennego pobytu.

Ośrodki prywatne oferują swoje usługi w różnorakich opcjach: pobyt we wszystkie dni robocze, tylko w wybrane dni, bądź nawet tylko w wybranych godzinach w ciągu dnia.

Czym się zajmują?

Zakres działalności domów dziennego pobytu jest bardzo szeroki. Starają się one zaspokajać potrzeby towarzyskie i kulturalne seniorów, dbać o ich kondycję fizyczną i psychiczną.
Organizują zatem spacery, gimnastykę, zajęcia manualne (wykonywanie serwetek, ozdób), muzyko- i światłoterapię, wycieczki, imprezy okolicznościowe, wyjścia do kina/teatru. Ponadto pracują w nich psychologowie, którzy służą radą w przypadku trudnych sytuacji życiowych, udzielają wsparcia w relacjach z rodziną.
W domach dodatkowo oferuje się pomoc lekarza geriatry czy pielęgniarki, która zajmuje się podstawową opieką: mierzy ciśnienie czy poziom cukru.
Jak sama nazwa wskazuje, domy dziennego pobytu starają się, by ich podopieczni czuli się jak… w domu. Są dobrym rozwiązaniem dla rodzin, które nie zawsze mają możliwość w pełni zająć się swoimi starszymi bliskimi na co dzień, a także samotnych seniorów, którzy chcą spędzać aktywnie czas.

 

Czytaj także:

Ubezwłasnowolnienie osoby starszej – warunki

Balkonik rehabilitacyjny - refundacja NFZ. Zasady i wniosek

Materac przeciwodleżynowy - refundacja NFZ. Jak dostać?

 

 

 

Więcej z kategorii Opieka
Program Senior plus - domy i kluby dla seniorów
Dom opieki (seniora) - rodzaje, koszty pobytu
Zasiłek pielęgnacyjny - informacje o świadczeniu. Wniosek
Powiązane artykuły
Zasiłek opiekuńczy na osobę starszą - jak uzyskać, komu przysługuje?
ABC opieki nad osobą starszą
Pies senior – jak o niego dbać?
Opieka nad osobami starszymi - porady, prawo
Grupa wsparcia - dla osób samotnych i w depresji