Dom dziennego pobytu – dla osób starszych. Jak otworzyć?

Dom dziennego pobytu to miejsce, w którym dzień mogą spędzić seniorzy i osoby samotne. Dzienny dom seniora to odpowiedź na jedno z większych wyzwań współczesności – gwałtowne starzenie się społeczeństwa. Na budowę i wyposażenie domów dziennego pobytu dla osób starszych pieniądze przeznaczył rząd. Również przedsiębiorcy i fundacje coraz chętniej decydują się na otwieranie tego typu miejsc.
Spis treści

Dom dziennego pobytu

Dom dziennego pobytu jest miejscem dla osób starszych, samotnych i chorych. Aktywizuje społecznie i indywidualnie. Pomaga zorganizować i wypełnić dzień osobom, które zaprzestały aktywności zawodowej, zarówno tym, które wciąż rozpiera energia do działania, jak i tym, którzy tej energii szukają. Oprócz towarzystwa innych osób, zapewnia zajęcia w różnych dziedzinach, a także podstawową opiekę medyczną. W takim miejscu zazwyczaj można spędzić około 8 godzin na dobę.

Domy dziennego pobytu działają w dwóch formach:

 • państwowe (a właściwie samorządowe) podlegają lokalnym ośrodkom pomocy społecznej,
 • prywatne zaś są zakładane przez osoby indywidualne, fundacje i stowarzyszenia.

Samorządowe domy dziennego pobytu są zazwyczaj bezpłatne, aczkolwiek często podopieczni musza pokryć koszty wyżywienia. Z kolei w prywatnych stawki za dzień pobytu są bardzo zróżnicowane, często ustalane indywidualnie.

Jak się dostać do domu dziennego pobytu?

Domy dziennego pobytu podlegające pod Miejskie Ośrodki Pomocy Społecznej zazwyczaj kierują się podobnymi zasadami. Dla przykładu – aby dostać się na zajęcia do domu dziennego pobytu w podłódzkim Zgierzu, należy mieć:

 • ukończone 60 lat,
 • zgłosić się do pracownika socjalnego w lokalnym MOPS, gdzie zostanie przeprowadzony wywiad środowiskowy i wydana decyzja umożliwiająca korzystanie z oferty

Oferta domów dziennego pobytu

Typowy dom dziennego pobytu oferuje:

 • możliwość przebywania seniorów w swoim gronie, zazwyczaj we wspólnej sali,
 • terapię zajęciową i ruchową,
 • pomoc w odkrywaniu i rozwijaniu indywidualnych pasji i zainteresowań,
 • możliwość oglądania telewizji, korzystania z komputera, wyjścia do kina, teatru, muzeum.

Bardzo wiele takich obiektów ma w swojej nazwie człon „WIGOR” albo „PLUS”. Pochodzą one od nazw dwóch rządowych programów, w ramach których budżet państwa dofinansowuje samorządy planujące otarcie tego typu miejsc. O szczegółach obu programów powiemy więcej za chwilę, natomiast teraz przyjrzyjmy się temu, jak funkcjonują i jak można założyć prywatne domy dziennego pobytu dla osób starszych.

Jak otworzyć dom dziennego pobytu dla osób starszych?

W świetle nieuchronnych zmian demograficznych, a przede wszystkim zjawiska gwałtownego starzenia się społeczeństwa, otwarcie prywatnego domu dziennego pobytu dla osób starszych wydaje się dobrym pomysłem na biznes, aczkolwiek z początku wymaga on sporych inwestycji.

Otwarcie takiego miejsca wymaga specjalnego zezwolenia od wojewody. Aby je uzyskać, należy:

 • spełniać wymogi zapisane w ustawie o pomocy społecznej,
 • mieć zapewnione dobre warunki lokalowe,
 • mieć możliwość zapewnienia wyżywienia, świadczenia pomocy medycznej, higienicznej, a nawet pomocy przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych.

Prawo do prowadzenia prywatnego domu dziennego pobytu dla osób starszych mają:

 • osoby fizyczne,
 • stowarzyszenia,
 • fundacje.

Wymagane od założyciela (właściciela) jest posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości oraz zaświadczenie o niekaralności. Wojewoda musi otrzymać również biznesplan i koncepcję prowadzenia ośrodka.

Rządowy program Senior+

W marcu 2015 roku rząd przyjął program Senior-WIGOR. W jego ramach do 2020 roku Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej planowało wydać 370 milionów złotych na utworzenie nowych domów dziennego pobytu. W pierwszym okresie zainteresowanie było jednak umiarkowane, w ramach edycji 2015 na program przeznaczono 25 mln zł, a wydatkowano jedynie ok. 21 mln zł (83%). W roku z dostępnych 40 mln zł, wydano 11 mln zł (28%). Skutkiem tego zaproponowane już w 2016 roku zmiany polegające między innymi na:

 • podwyższeniu wsparcia finansowego na utworzenie lub wyposażenie placówki z 250 do 300 tys. zł w przypadku Dziennego Domu „Senior+”,
 • podwyższeniu maksymalnego kosztu utrzymania każdego jednego miejsca dla domów Senior+ z 200 do 300 zł miesięcznie,
 • obniżeniu wymogów dotyczących minimalnego standardu warunków lokalowych dla Dziennego Domu „Senior +”.

Wspomniana nazwa „Dzienny Dom Senior +” nie jest przypadkowa, w międzyczasie zmienił się rząd, który i program Senior WIGOR zmienił się w program Senior +. Zgodnie z założeniami planu rządowego w 2019 roku ma powstać 50 Dziennych Domów Seniora.

Sprawdź też: 

Więcej z kategorii Opieka
Grupa wsparcia - dla osób samotnych i w depresji
Zasiłek pielęgnacyjny - informacje o świadczeniu. Wniosek
Dom opieki (seniora) - rodzaje, koszty pobytu
Powiązane artykuły
Program Senior plus - domy i kluby dla seniorów
Pies senior – jak o niego dbać?
Opieka nad osobami starszymi - porady, prawo
ABC opieki nad osobą starszą
Dom dziennego pobytu – dla osób starszych. Jak otworzyć?