PORTAL DLA SENIORÓW
 

Zasiłek opiekuńczy na osobę starszą - jak uzyskać, komu przysługuje?

Spis treści

Zasiłek opiekuńczy na osobę starszą można uzyskać z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Możliwe jest też staranie się o zasiłek opiekuńczy na osobę starszą. Zasiłek opiekuńczy na osobę starszą - jak uzyskać, komu przysługuje?


Zasiłek opiekuńczy na osobę starszą


Osoby, które z różnych powodów muszą się zaopiekować starszym członkiem rodziny, nie będącym w stanie samodzielnie egzystować, mogą się ubiegać o dwa zasiłki opiekuńcze. Jeden z nich wypłaca ZUS, drugi – MOPS-y. Opieka nad osobami starszymi - tymi sprawami zajmuje się MOPS/

MOPS, czyli miejski (lub gminny) ośrodek pomocy społecznej. Ile wnosi zasiłek dla opiekuna osoby starszej? Co trzeba zrobić i jakie kryteria spełnić, by otrzymać zasiłek dla osoby opiekującej się osobą starszą?

Zobacz: Dom dziennego pobytu – dla osób starszych. Jak otworzyć?

Zasiłek opiekuńczy na osobę starszą z MOPS


Specjalny zasiłek opiekuńczy na osobę starszą z MOPS to świadczenie, które jest w katalogu instrumentów ośrodków pomocy społecznej od 5 lat. Zasiłek opiekuńczy na osobę starszą z MOPS przysługuje osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny na podstawie wyroku sądowego, przy czym w tym wypadku w praktyce najczęściej chodzi o alimenty na rzecz własnych rodziców znajdujących się w bardzo ciężkiej sytuacji materialnej (w przypadku dzieci przyznawany jest zasiłek pielęgnacyjny). Od 2015 zasiłek opiekuńczy na osobę starszą z MOPS należy się również małżonkom.

W obu przypadkach zasiłek dla opiekuna osoby starszej MOPS wypłaci osobom, które zrezygnowały z pracy wobec konieczności sprawowania opieki nad osobą, która ma:

  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,

  • orzeczenie o niepełnosprawności, łącznie ze wskazaniem konieczności długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby.


Czytaj też: Opieka paliatywna (hospicyjna) – co oznacza, jak wygląda?

Kto może pobierać zasiłek opiekuńczy na starszą osobę?


Zasiłek dla opiekuna osoby starszej MOPS wypłaca w przypadku spełnienia kryterium dochodowego. Zasiłek przysługuje, jeśli łączny dochód rodziny opiekuna, w przeliczeniu na jedną osobę, nie przekracza 764 złotych

Zasiłek opiekuńczy na osobę starszą - ile wynosi?


Zasiłek opiekuńczy na osobę starszą wynosi 520 złotych miesięcznie. Wysokość ta jest stała. Wielkość zasiłku opiekuńczego na osobę starszą z MOPS nie jest uzależniona od dochodów, które osiągał opiekun przed rezygnacją z pracy, ani sytuacji materialnej jego rodziny. Kwota 520 złotych jest wypłacana przez pomoc społeczną co miesiąc.

Zobacz też: ABC opieki nad osobą starszą

Zasiłek dla opiekuna osoby starszej – ZUS


Zasiłek opiekuńczy na osobę starszą może wypłacić także Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Zasiłek ten przysługuje znacznie szerszej grupie osób, niż świadczenie z MOPS, w przeliczeniu na 1 dzień zazwyczaj jest też wyższy. Jednak podstawową wadą tego zasiłku jest  bardzo krótki okres, w którym można go pobierać.

Sprawdź: Na co zwrócić uwagę wybierając dom seniora?

Zasiłek dla osoby opiekującej się osobą starszą z ZUS – komu przysługuje


Zasiłek opiekuńczy na osobę starszą z ZUS przysługuje osobom, które chcą się zająć opieką nad członkiem rodziny i z tego powodu tymczasowo muszą zawiesić wykonywanie obowiązków zawodowych. Dotyczy to osób, które są objęte ubezpieczeniem chorobowym, a więc przede wszystkim pracowników, ale też członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych i kółek rolniczych, osób trudniących się pracą nakładczą i wykonujących prace na podstawie umowy zlecenie, duchownych, odbywających zastępczą służbę wojskową, a także wykonujących odpłatne prace w czasie osadzenia w więzieniu lub areszcie.

Przeczytaj też: Hospicjum domowe – na czym polega, jak załatwić?

Zasiłek opiekuńczy na osobę starszą z ZUS – ile wynosi


Zasiłek opiekuńczy można otrzymywać przez określoną ilość dni w roku. W przypadku gdy opieka jest sprawowana nad dzieckiem do 14 roku życia, zasiłek przysługuje przez 60 dni. Jednak w przypadku osób starszych, a więc i seniorów, okres ten skrócony jest do jedynie 14 dni.

Ile wynosi zasiłek opiekuńczy na osobę starszą z ZUS? Niezależnie od tego, jak długo będzie wypłacany, za podstawę obliczeń bierze się średnie miesięczne wynagrodzenie opiekuna w okresie ostatniego roku. Jest to tak zwana podstawa wymiaru zasiłku. Zasiłek to 80 procent podstawy. Zasiłek opiekuńczy na osobę starszą wypłacany jest za każdy dzień niezdolności do pracy z tytułu sprawowania opieki nad członkiem rodziny, wliczając w to dni ustawowo wolne od pracy.

Zobacz więcej: Opieka nad osobami starszymi – o czym należy pamiętać?

Oceń artykuł

(liczba ocen 1)

Pytanie: Ile czasu dziennie spędzasz przy komputerze?

  Mniej niż godzinę

  Od 2 do 4 godzin

  Od 4 do 8 godzin

  Powyżej 8 godzin

WASZA OPINIA JEST DLA NAS WAŻNA