Zasiłek opiekuńczy na osobę starszą - jak uzyskać, komu przysługuje?

Możliwe jest staranie się o zasiłek opiekuńczy na osobę starszą. ten specjalny zasiłek można uzyskać z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub MOPS. Specjalny zasiłek opiekuńczy na osobę starszą - jak uzyskać, komu przysługuje i ile wynosi w 2020 roku?
Spis treści

Zasiłek opiekuńczy na osobę starszą

Osoby, które z różnych powodów muszą się zaopiekować starszym członkiem rodziny, niebędącym w stanie samodzielnie egzystować, mogą się ubiegać o dwa specjalne zasiłki opiekuńcze. Jeden z nich wypłaca ZUS, drugi – MOPS-y. Opieka nad osobami starszymi - tymi sprawami zajmuje się MOPS, czyli miejski (lub gminny) ośrodek pomocy społecznej. Ile wnosi zasiłek dla opiekuna osoby starszej? Co trzeba zrobić i jakie kryteria spełnić, by otrzymać zasiłek dla osoby opiekującej się osobą starszą?

Zasiłek dla opiekuna osoby starszej z MOPS

Komu przysługuje zasiłek opiekuńczy? Specjalny zasiłek opiekuńczy na osobę starszą z MOPS to świadczenie, które jest w katalogu instrumentów ośrodków pomocy społecznej od 5 lat. Zasiłek opiekuńczy na osobę starszą z MOPS przysługuje osobom, na których ciąży obowiązek alimentacyjny na podstawie wyroku sądowego, przy czym w tym wypadku w praktyce najczęściej chodzi o alimenty na rzecz własnych rodziców znajdujących się w bardzo ciężkiej sytuacji materialnej (w przypadku dzieci przyznawany jest zasiłek pielęgnacyjny). Od 2015 zasiłek opiekuńczy na osobę starszą z MOPS należy się również małżonkom.

W obu przypadkach zasiłek dla opiekuna osoby starszej MOPS wypłaci osobom, które zrezygnowały z pracy wobec konieczności sprawowania opieki nad osobą, która ma:

  • orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,
  • orzeczenie o niepełnosprawności, łącznie ze wskazaniem konieczności długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby.

Kto może pobierać zasiłek opiekuńczy na starszą osobę?

Kto może być opiekunem osoby niepełnosprawnej dorosłej? Zasiłek dla opiekuna osoby starszej MOPS wypłaca w przypadku spełnienia kryterium dochodowego. Zasiłek przysługuje, jeśli łączny dochód rodziny opiekuna, w przeliczeniu na jedną osobę, nie przekracza 764 złotych.

Zasiłek opiekuńczy na osobę starszą 2020 - ile wynosi?

Ile wynosi świadczenie pielęgnacyjne? Wynosi 520 złotych miesięcznie. Wysokość ta jest stała. Wielkość zasiłku opiekuńczego na osobę starszą z MOPS nie jest uzależniona od dochodów, które osiągał opiekun przed rezygnacją z pracy, ani sytuacji materialnej jego rodziny. Kwota 620 złotych jest wypłacana przez pomoc społeczną co miesiąc.

Zasiłek dla opiekuna osoby starszej – ZUS

Tzw. opiekuńcze na osobę straszą może wypłacić także Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Przysługuje znacznie szerszej grupie osób, niż świadczenie z MOPS, w przeliczeniu na 1 dzień zazwyczaj jest też wyższy. Jednak podstawową wadą tego zasiłku jest  bardzo krótki okres, w którym można go pobierać.

Zasiłek dla osoby opiekującej się osobą starszą z ZUS – komu przysługuje?

Zasiłek opiekuńczy na osobę starszą z ZUS przysługuje osobom, które chcą się zająć opieką nad członkiem rodziny i z tego powodu tymczasowo muszą zawiesić wykonywanie obowiązków zawodowych.

Dotyczy to osób, które są objęte ubezpieczeniem chorobowym, a więc przede wszystkim pracowników, ale też członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych i kółek rolniczych, osób trudniących się pracą nakładczą i wykonujących prace na podstawie umowy zlecenie, duchownych, odbywających zastępczą służbę wojskową, a także wykonujących odpłatne prace w czasie osadzenia w więzieniu lub areszcie.

Zasiłek opiekuńczy na osobę starszą z ZUS – ile wynosi?

Specjalny zasiłek opiekuńczy można otrzymywać przez określoną ilość dni w roku. W przypadku gdy opieka jest sprawowana nad dzieckiem do 14 roku życia, zasiłek przysługuje przez 60 dni. Jednak w przypadku osób starszych, a więc i seniorów, okres ten skrócony jest do jedynie 14 dni.

Ile wynosi zasiłek opiekuńczy na osobę starszą z ZUS? Niezależnie od tego, jak długo będzie wypłacany, za podstawę obliczeń bierze się średnie miesięczne wynagrodzenie opiekuna w okresie ostatniego roku. Jest to tak zwana podstawa wymiaru zasiłku. Zasiłek to 80 procent podstawy. Wypłacany jest za każdy dzień niezdolności do pracy z tytułu sprawowania opieki nad członkiem rodziny, wliczając w to dni ustawowo wolne od pracy.

Świadczenie pielęgnacyjne 2020

Świadczenia pielęgnacyjne otrzymuje osoba , która zrezygnowała z zatrudnienia lub pracy zarobkowej, w celu opieki nad niepełnosprawnym członkiem rodziny, niezdolnej do samodzielnej egzystencji. Jaka jest wysokość świadczenia pielęgnacyjnego? Co roku może być różna, ponieważ podlega waloryzacji i zależy od płacy minimalnej. Zmianie ulega 1 stycznia. Wpływ na kwotę świadczenia pielęgnacyjnego ma procentowy wzrost płacy minimalnej . Świadczenie pielęgnacyjne 2020 będzie wynosić 1830 zł miesięcznie, to o 247 zł więcej niż świadczenie pielęgnacyjne 2019.

Zobacz więcej: 

Więcej z kategorii Opieka
Program Senior plus - domy i kluby dla seniorów
Zasiłek pielęgnacyjny - informacje o świadczeniu. Wniosek
Dom opieki (seniora) - rodzaje, koszty pobytu
Powiązane artykuły
ABC opieki nad osobą starszą
Grupa wsparcia - dla osób samotnych i w depresji
Dom dziennego pobytu – dla osób starszych. Jak otworzyć?
Opieka nad osobami starszymi - porady, prawo
Pies senior – jak o niego dbać?