Program Senior plus - domy i kluby dla seniorów

Klub seniora i dom dziennego pobytu to sztandarowe narzędzia służące do realizacji założeń rządowego programu Senior plus (Senior+). Tylko w 2018 roku budżet państwa wyłoży 80 milionów na tworzenie nowych i doposażenie istniejących klubów seniora oraz dziennych domów seniora.
Spis treści

Podobne kwoty zaplanowane są na lata 2019 i 2020. Dzięki wsparciu powstaje bogata sieć ośrodków zapewniających aktywizację społeczną i indywidualną a także podstawową opiekę medyczną dla osób po 60. roku życia.

Program Senior plus zamiast Senior WIGOR

Realizowany od 2016 roku program Senior plus jest następcą zapoczątkowanej rok wcześniej inicjatywy Senior-WIGOR, w ramach której Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej planowało do 2020 roku wydać 370 milionów złotych na utworzenie nowych domów dziennego pobytu dla seniorów.

Na początku, w związku z mało realistycznymi kryteriami jakościowymi i warunkami finansowymi, zainteresowanie ze strony samorządów było niewielkie. W pierwszej edycji, w 2015 roku, rozdysponowano zaledwie 15 milionów złotych. Dlatego w 2016 roku doszło nie tylko do zmiany nazwy programu (Senior plus), ale też zmiany zasad dotyczących wsparcia przy tworzeniu nowych domów dziennego pobytu.


  • Limit wsparcia na utworzenie lub wyposażenie domu dziennego pobytu w ramach programu Senior plus wzrósł z 250 do 300 tysięcy złotych.
  • Maksymalny koszt utrzymania jednego miejsca w domu dziennego pobytu w ramach programu Senior plus podniesiono z 200 do 300 złotych miesięcznie
  • Wyśrubowane kryteria dotyczące minimalnego standardu lokalowego dla domów dziennego pobytu w programie Senior plus zostały znacząco obniżone.
  • Wprowadzono możliwość dofinansowania nie tylko domów dziennej pomocy, ale też klubów seniora. Na utworzenie lub wyposażenie klubu seniora można otrzymać do 150 tysięcy złotych, zaś maksymalny miesięczny koszt utrzymania jednego miejsca w tego typu placówce wynosi 200 złotych.

Czytaj: Ministerstwo dofinansuje kluby i domy dziennego pobytu dla seniorów

Program Senior plus – 80 milionów w 2018 roku


Rząd przekonuje, że program Senior plus w nowej formule okazał się pełnym sukcesem. Dlatego w 2018 planuje się wydać na ten cel 80 milionów złotych, czyli pełną kwotę, jaka była wcześniej wpisana w założenia. Dzięki temu ma powstać 310 nowych domów dziennego pobytu oraz klubów seniora, dofinansowane mają być także te istniejące. Ogółem rząd założył, że do końca 2020 roku liczba domów dziennego pobytu wyniesie około 320, zaś klubów seniora – 650. Również w latach 2019 i 2020 r. planowane jest wydawanie na program Senior plus po 80 milionów złotych rocznie. Ze wsparcia w tej formie ma skorzystać około 51 tysięcy osób w wieku 60+.

Szczegółowych informacji na temat programu Senior plus można zasięgnąć na rządowej stronie internetowej pod adresem senior.gov.pl.

My zaś przyjrzyjmy się teraz bliżej, czym są i na jakich zasadach działają dofinansowywane w ramach Senior plus obiekty – klub seniora oraz dom dziennego pobytu.

Czytaj też: Domy dziennego pobytu - jak działają

Klub seniora

Klub seniora to miejsce spotkań osób starszych, coś na kształt świetlicy. W odróżnieniu od domu dziennego pobytu, klub seniora nie zapewnia opieki, nie prowadzi terapii. Jest to miejsce przeznaczone dla osób stosunkowo aktywnych i samodzielnych, które chcą spędzić czas w swoim towarzystwie. Zazwyczaj klub seniora skupia osoby z danej miejscowości, dzielnicy, czy osiedla, w podobnym wieku, niejednokrotnie o podobnych zainteresowaniach. Klub seniora to miejsce, które pozwala zachować aktywność społeczną po przejściu na emeryturę. Z tego względu jest to inicjatywa szczególnie cenna w przypadku osób samotnych. Oprócz funkcji czysto towarzyskich, klub seniora może być miejscem, w którym organizowane są kursy, warsztaty, wycieczki, spotkania z ciekawymi gośćmi.

Kluby seniora aranżowane są przy domach kultury, ośrodkach sztuki, siedzibach spółdzielni mieszkaniowych i rad osiedli, parafiach, szkołach i innych miejscach użyteczności publicznej. Zazwyczaj prowadzone są przez fundacje, stowarzyszenia, czy związki zawodowe. Swoje kluby seniora mają między innymi NSZZ Solidarność oraz Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. W związku z nieformalnym charakterem klubów seniora, nie ma odgórnie narzuconych opłat. W praktyce można się spotkać z niewielkimi opłatami członkowskimi, które pokrywają koszty części atrakcji, wyjść a także zakupu kawy, herbaty czy ciastek.

Czytaj też: Klub seniora - czy warto?

Dom dziennego pobytu

Dom dziennego pobytu jest miejscem, w którym osoby starsze nie tylko odnajdują towarzystwo, ale też mogą liczyć na podstawową opiekę medyczną i pielęgnacyjną a także rozmaitego rodzaju zajęcia aktywizujące społecznie i indywidualnie. Jak więc widać, formuła działania domu dziennego pobytu jest znacznie poszerzona w stosunku do klubu seniora.

W dziennym domu seniora można przebywać około 8 godzin, wypełniając w ten sposób większą część dnia. Z jednej strony rozwiązuje to kwestię opieki nad osobą starszą, z drugiej – pozwala jej zachować rytm dnia wypełniony zadaniami i obowiązkami wykraczającymi poza ugotowanie obiadu, zakupy i spacer do parku. Wśród zajęć i atrakcji realizowanych przez domy dziennego pobytu wymienić można terapię zajęciową i ruchową, przeróżne kursy i warsztaty, w tym takie, które pomagają seniorom oswoić współczesne technologie.

Przeczytaj też: A może...taniec towarzyski? 

Domy dziennego pobytu organizowane są zazwyczaj przez samorządy – podlegają wówczas miejskim ośrodkom pomocy społecznej - ale też przez stowarzyszenia, fundacje i firmy prywatne. W przypadku domów utrzymywanych przez gminy, aby zostać przyjętym, należy mieć ukończone 60 lat i przejść pozytywnie weryfikację u pracownika MOPS. Korzystanie z tego typu ośrodków jest bezpłatne, aczkolwiek często trzeba pokryć koszty wyżywienia.

 

 

Więcej z kategorii Opieka
Program Senior plus - domy i kluby dla seniorów
Dom opieki (seniora) - rodzaje, koszty pobytu
Zasiłek pielęgnacyjny - informacje o świadczeniu. Wniosek
Powiązane artykuły
Zasiłek opiekuńczy na osobę starszą - jak uzyskać, komu przysługuje?
ABC opieki nad osobą starszą
Pies senior – jak o niego dbać?
Opieka nad osobami starszymi - porady, prawo
Grupa wsparcia - dla osób samotnych i w depresji