Ile wynosi najniższa renta w Polsce (chorobowa, rodzinna, inwalidzka)?

Najniższa renta, gwarantowana przez państwo, wynosi ok.1110 złotych. Przynajmniej w teorii, bo są od tej zasady wyjątki. Wszystko zależy od rodzaju świadczenia. Najniższa renta chorobowa z tytułu częściowej niezdolności do pracy, a także renta socjalna, kształtują się na poziomie jeszcze niższym. Jaka jest najniższa renta 2020?
Spis treści

Ile wynosi najniższa renta 2020?

W marcu 2019 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych przeprowadził waloryzację rent i emerytur. Emeryci i renciści mogą dzięki temu liczyć na wyższe comiesięczne świadczenia z ZUS. Renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz renta rodzinna wynoszą 1110 zł. Oznacza to, że najniższa renta wzrosła z 1029,80 zł (878,12 zł netto) do 1110 zł (934,60 zł netto). To dokładnie 56,48 zł więcej niż w poprzednim roku.

Waloryzacja rent i emerytur w 2020 ma być korzystna, takie są prognozy. Faktyczny stan poznamy w lutym. Jednak przewiduje się, że najniższa renta wzrośnie o ok.35 zł miesięcznie.

Najniższa renta chorobowa

Mimo, iż 1110 złotych to teoretycznie najniższa renta gwarantowana przez państwo, w rzeczywistości możliwe jest otrzymywanie jeszcze niższych świadczeń. Pierwszym takim przypadkiem jest najniższa renta chorobowa z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Jej wysokość jest bowiem określona jako 75 procent renty przysługującej w przypadku całkowitej niezdolności. Tym samym najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wynosi tylko 825 złotych.

Minimalna renta

Rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy przyznaje się osobom, które wskutek choroby lub wypadku w dużej mierze straciły możliwość wykonywania pracy zgodnej ze swoimi kwalifikacjami (w odróżnieniu od niezdolności całkowitej, oznaczającej brak zdolności do wykonywania jakiejkolwiek pracy).

Najniższa renta socjalna

Drugim przypadkiem, gdy świadczenie jest jeszcze mniejsze niż gwarantowana najniższa renta, jest renta socjalna. W tym przypadku ciężko nawet mówić o najniższej rencie socjalnej, wyższych rent socjalnych po prostu nie ma. Stawka jest jedna i wynosi 84 procent najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Obecnie jest to, jak łatwo obliczyć – 932,40 złotych brutto. W 2018 roku wynosiła ona 862,68 zł brutto. 

Rentę socjalną otrzymują osoby niezdolne do pracy, przy założeniu, że niezdolność ta powstała do 18 roku życia, albo w czasie nauki w szkole i na studiach, a więc – przed rozpoczęciem życia zawodowego.

Najniższa renta inwalidzka

Renta inwalidzka to maksymalnie 75 procent renty z tytułu niezdolności całkowitej. Wysokość renty zależy od kwoty bazowej obowiązującej w momencie przyznawania świadczenia, ilości udowodnionych okresów składkowych i nieskładkowych oraz od zarobków uwzględnianych w podstawie wymiaru renty.

Renta dla osoby całkowicie niezdolnej do pracy wynosi:

  • 24 proc. kwoty bazowej (tzw. część socjalna),
  • po 1,3 proc. podstawy jej wymiaru za każdy rok okresów składkowych,
  • po 0,7 proc. podstawy jej wymiaru za każdy rok okresów nieskładkowych,
  • po 0,7 proc. podstawy jej wymiaru za każdy rok okresu brakującego do pełnych 25 lat okresów składkowych oraz nieskładkowych, przypadających od dnia zgłoszenia wniosku o rentę do dnia, w którym rencista osiągnąłby przewidziany dla kobiet wiek emerytalny.

Osoba częściowo niezdolna do pracy otrzyma 75 proc. ustalonej renty dla osoby całkowicie niezdolnej do pracy.

Czytaj też:

Więcej z kategorii Renta
Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy – czy można pracować?
Renta z tytułu niezdolności do pracy – wysokość i warunki przyznawania
Renta inwalidzka – kto może ją otrzymać i jaka jest jej wysokość
Powiązane artykuły
Starsze małżeństwo wypełnia wniosek o rentę chorobową
Renta chorobowa - jakie choroby obejmuje i ile wynosi?
Renta chorobowa z ZUS i KRUS – ile wynosi i jak ją dostać?
Ile można dorobić do renty? Renta a praca
Odprawa rentowa - po ustaniu zatrudnienia i świadczeniu
Starsze małżeństwo sprawdza rachunki
Ile może zabrać komornik z emerytury, pensji i renty?