PORTAL DLA SENIORÓW
 

Ile wynosi najniższa renta w Polsce (chorobowa, rodzinna, inwalidzka)?

Spis treści

Najniższa renta, gwarantowana przez państwo, wynosi 1063,37 złotych. Przynajmniej w teorii, bo są od tej zasady wyjątki. Wszystko zależy od rodzaju świadczenia. Najniższa renta chorobowa z tytułu częściowej niezdolności do pracy, a także renta socjalna, kształtują się na poziomie jeszcze niższym.

Ile wynosi najniższa renta?


Przewiduje się, że wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2019 r. wyniesie 3,26% (waloryzacja kwotowa). Oznacza to, że od marca 2019 roku  najniższa renta wzrośnie z 1029,80 zł (878,12 zł netto) do 1063,37 zł (904,67 zł netto). Różnica w kwocie to 33,57 - czyli niewiele.

 

Najniższa renta chorobowa


Mimo, iż 1063,37 złotych to teoretycznie najniższa renta gwarantowana przez państwo, w rzeczywistości możliwe jest otrzymywanie jeszcze niższych świadczeń. Pierwszym takim przypadkiem jest najniższa renta chorobowa z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Jej wysokość jest bowiem określona jako 75 procent renty przysługującej w przypadku całkowitej niezdolności. Tym samym najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy wynosi tylko 797.52 złotych. Jest to jednak o 120,80 złotych więcej, niż przed 1 marca 2017 roku i o 27,25 złotych więcej niż w 2018 roku.

 

Minimalna renta


Rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy przyznaje się osobom, które wskutek choroby lub wypadku w dużej mierze straciły możliwość wykonywania pracy zgodnej ze swoimi kwalifikacjami (w odróżnieniu od niezdolności całkowitej, oznaczającej brak zdolności do wykonywania jakiejkolwiek pracy).Najniższa renta socjalna


Drugim przypadkiem, gdy świadczenie jest jeszcze mniejsze niż gwarantowana najniższa renta, jest renta socjalna. W tym przypadku ciężko nawet mówić o najniższej rencie socjalnej, wyższych rent socjalnych po prostu nie ma. Stawka jest jedna i wynosi 84 procent najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Obecnie jest to, jak łatwo obliczyć – 893.2 złotych brutto. W 2018 roku wynosiła ona 862,68 zł brutto. W porównaniu do poprzedniego roku wzrosła o 3,5%

Rentę socjalną otrzymują osoby niezdolne do pracy, przy założeniu, że niezdolność ta powstała do 18 roku życia, albo w czasie nauki w szkole i na studiach, a więc – przed rozpoczęciem życia zawodowego.

 

Najniższa renta inwalidzka


Renta inwalidzka to maksymalnie 75 procent renty z tytułu niezdolności całkowitej.  Wysokość renty zależy od kwoty bazowej obowiązującej w momencie przyznawania świadczenia, ilości udowodnionych okresów składkowych i nieskładkowych oraz od zarobków uwzględnianych w podstawie wymiaru renty.

Renta dla osoby całkowicie niezdolnej do pracy wynosi:

  • 24 proc. kwoty bazowej (tzw. część socjalna),

  • po 1,3 proc. podstawy jej wymiaru za każdy rok okresów składkowych,

  • po 0,7 proc. podstawy jej wymiaru za każdy rok okresów nieskładkowych,

  • po 0,7 proc. podstawy jej wymiaru za każdy rok okresu brakującego do pełnych 25 lat okresów składkowych oraz nieskładkowych, przypadających od dnia zgłoszenia wniosku o rentę do dnia, w którym rencista osiągnąłby przewidziany dla kobiet wiek emerytalny.


Osoba częściowo niezdolna do pracy otrzyma 75 proc. ustalonej renty dla osoby całkowicie niezdolnej do pracy.

Autor: Piotr Brzózka

 

Czytaj też:

 

Oceń artykuł

(liczba ocen 0)

Pytanie: Czy zdecydujesz się na bankowanie krwi pępowinowej swojego dziecka?

  Tak. Uważam, ze to dobre zabezpieczenie jego zdrowia

  Nie wiem, muszę głębiej zapoznać się z tematem

  Nie. Sądzę, że nie będzie to konieczne

WASZA OPINIA JEST DLA NAS WAŻNA