PORTAL DLA SENIORÓW
 

Ile można dorobić do renty? Renta a praca

Ile można dorobić do renty? Renta rodzinna a praca, renta socjalna a praca oraz renta chorobowa a praca. To zagadnienia, które zajmują wiele osób otrzymujących tego typu świadczenie. Nie mówiąc już o tym, że nie wszyscy wiedzą, czy w ogóle rencista może pracować, zwłaszcza jeśli otrzymał orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy.
 

Ile można dorobić do renty

Czy rencista może pracować, nawet jeśli dostaje rentę z powodu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy? Paradoksalnie odpowiedź na to podstawowe pytanie brzmi: tak, wystarczy że pracodawca stworzy dla niego specjalnie wyposażone stanowisko. Zatem ile można dorobić na rencie? Zasady są podobne do tych, które obowiązują w przypadku świadczeń emerytalnych dla osób, które nie osiągnęły jeszcze powszechnego wieku emerytalnego.

Czy rencista może pracować

A więc bez żadnych limitów zarobkować mogą osoby, które podejmują pracę na podstawie umów nie podlegających obowiązkowi odprowadzenia składek na ubezpieczenie społeczne, chodzi tu przede wszystkim o umowę o dzieło. Natomiast inaczej wygląda odpowiedź na pytanie, ile można dorobić do renty w przypadku osób zatrudniających się na podstawie umowy o pracę albo umowy zlecenie (przypomnijmy, że od 2016 roku umowy zlecenie też są obciążone składkami na ubezpieczenie społeczne).

Przyjęto, że w tym przypadku górnym limitem zarobków jest poziom 70 procent przeciętnego wynagrodzenia w kraju w poprzednim kwartale, ogłaszany w specjalnym komunikacie przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (70 procent to duży krok w stronę rencistów, jeszcze kilka lat temu limit wynosił zaledwie 30 proc.). Po przekroczeniu tego pułapu, renta ulega zmniejszeniu dokładnie o kwotę przekroczenia, jednak nie więcej niż wynosi tzw. kwota maksymalnego zmniejszenia dla danego świadczenia - czyli w praktyce można się liczyć ze zmniejszeniem renty najwyżej o około 500 złotych. Natomiast w przypadku przekroczenia poziomu 130 procent przeciętnej płacy w Polsce, ZUS zawiesi wypłatę renty.

Z limitów tych zwolnione są osoby pobierające rentę:

 • inwalidy wojskowego,
 • osoby otrzymujące świadczenie rodzinne w związku ze śmiercią członka rodziny w czasie służby wojskowej.

Renta rodzinna a praca

ZUS wypłaca kilka rodzajów rent, nie tylko związanych z czasową lub całkowitą niezdolnością do pracy. Czy rencista może pracować, jeśli pobiera świadczenie o charakterze rodzinnym? Tak. Ile może dorobić rencista w takim przypadku? Tyle samo, a więc do 70 procent wysokości średniego wynagrodzenia w kraju bez ryzyka utraty części renty i do 130 procent średniej płacy, jeśli chce się uniknąć zawieszenia wypłaty całej renty.

Istotne jest aby pamiętać, że w sytuacji gdy świadczenie tego typu przysługuje kilku osobom w rodzinie, dochód konkretnej osoby wpływa tylko na to, ile można dorobić do renty w jej indywidualnym przypadku, nie wpływa natomiast na poziom świadczeń rentowych pozostałych członków familii.

Ile można dorobić na rencie

Ze względu na proces obliczania, ustalanie limitu, ile można dorobić na rencie, odbywa się z lekkim opóźnieniem. I tak, od 1 marca każdego roku obowiązują limity, od których zależy ile można dorobić do renty, które są ustalone na podstawie średniej płacy w czwartym kwartale roku poprzedniego. W ten sam sposób nowe, obowiązujące przez trzy miesiące limity są podawane:

 • 1 czerwca,
 • 1 września,
 • 1 grudnia.

Zgodnie z komunikatem prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 11 maja 2017 roku, średnie wynagrodzenie w Polsce w 1 kwartale wyniosło 4353,55 złotych. W związku z tym, ile można dorobić do renty w okresie 1 czerwca – 31 sierpnia 2017 roku?

 • do 3047,50 złotych brutto bez ryzyka obniżenia renty,
 • od 3047,50 do 5659,70 zł brutto – świadczenie zmniejszone o kwotę przekroczenia dozwolonego pułapu, czyli poziomu 70 procent średniej pensji w kraju. Ale uwaga – zmniejszenie nie może być większe niż ustalony limit dla danego rodzaju świadczenie (patrz poniżej),
 • od 5659,70 złotych brutto w górę – ZUS zawiesi prawo do renty.

ZUS określa tak zwane kwoty maksymalne zmniejszenia – tylko o tyle można zmniejszyć rentę w przypadku, gdy przekroczony został limit 70 procent średniej płacy w kraju. I tak, w 2017 roku jest to:

 • 565,53 zł - w przypadku emerytury i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
 • 424,18 zł - dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy,
 • 480,73 zł - dla renty rodzinnej, dla jednej osoby.

Zobacz także: 

Oceń artykuł

(liczba ocen 1)