Ile można dorobić do renty? Renta a praca

Ile można dorobić do renty w 2020 roku? Renta rodzinna a praca, renta socjalna a praca oraz renta chorobowa a praca. To zagadnienia, które zajmują wiele osób otrzymujących tego typu świadczenie. Nie mówiąc już o tym, że nie wszyscy wiedzą, czy w ogóle rencista może pracować, zwłaszcza jeśli otrzymał orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy. Co możemy otrzymać z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i częściowej niezdolności do pracy? Czy są limity dorabiania? Te pytania często zadają sobie emeryci i renciści. Znamy odpowiedź: renciści mogą dorobić!
Spis treści

Ile można dorobić do renty w 2020?

Czy rencista może pracować, nawet jeśli dostaje rentę z powodu całkowitej niezdolności do pracy? Co jeśli ma częściową niezdolność do pracy? Paradoksalnie odpowiedź na to podstawowe pytanie brzmi: tak, wystarczy że pracodawca stworzy dla niego specjalnie wyposażone stanowisko. Zatem ile można dorobić na rencie? Zasady są podobne do tych, które obowiązują w przypadku świadczeń emerytalnych dla osób, które weszły jeszcze w powszechny wiek emerytalny. W Polsce w 2020 roku powszechny wiek emerytalny wynosi dla kobiet 60, a dla mężczyzn 65 lat. Jednak to, fakt: renciści mogą dorobić i to dla większości bardzo dobra wiadomość. Sprawdź, jakie są limity dorabiania. Niezdolność do pracy nie wyklucza rencisty z możliwości pracy.

Czy rencista może pracować?

A więc bez żadnych limitów zarobkować mogą osoby, które podejmują pracę na podstawie umów niepodlegających obowiązkowi odprowadzenia składek na ubezpieczenie społeczne, chodzi tu przede wszystkim o umowę o dzieło. Natomiast inaczej wygląda odpowiedź na pytanie, ile można dorobić do renty w przypadku osób zatrudniających się na podstawie umowy o pracę albo umowy zlecenie (przypomnijmy, że od 2016 roku umowy zlecenie też są obciążone składkami na ubezpieczenie społeczne). Przyjęto, że w tym przypadku górnym limitem zarobków jest poziom 70 procent przeciętnego wynagrodzenia w kraju w poprzednim kwartale, ogłaszany w specjalnym komunikacie przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (70 procent to duży krok w stronę rencistów, jeszcze kilka lat temu limit wynosił zaledwie 30 proc.). Po przekroczeniu tego pułapu, renta ulega zmniejszeniu dokładnie o kwotę przekroczenia, jednak nie więcej niż wynosi tzw. kwota maksymalnego zmniejszenia dla danego świadczenia - czyli w praktyce można się liczyć ze zmniejszeniem renty. Wysokość maksymalnego zmniejszenia to najwyżej o około 500 złotych. Natomiast w przypadku przekroczenia poziomu 130 procent przeciętnej płacy w Polsce, ZUS zawiesi wypłatę renty.

Limity dorabiania nie obowiązują:

  • inwalidy wojskowego,
  • osoby otrzymujące świadczenie rodzinne w związku ze śmiercią członka rodziny w czasie służby wojskowej.

Ile można dorobić do renty rodzinnej?

Często pojawia się pytanie: ile można dorobić do renty rodzinnej? ZUS wypłaca kilka rodzajów rent, nie tylko związanych z czasową lub całkowitą niezdolnością do pracy. Czy emeryci i renciści mogą pracować, jeśli pobierają świadczenie o charakterze rodzinnym? Tak. Ile może dorobić rencista, pobierający rentę rodzinną? Tyle samo, a więc do 70 procent wysokości średniego wynagrodzenia w kraju bez ryzyka utraty części renty i do 130 procent średniej płacy, jeśli chce się uniknąć zawieszenia wypłaty całej renty. W takim przypadku świadczenie zostanie całkowicie wstrzymane.

Istotne jest aby pamiętać, że w sytuacji gdy świadczenie tego typu przysługuje kilku osobom w rodzinie, dochód konkretnej osoby wpływa tylko na to, ile można dorobić do renty w jej indywidualnym przypadku, nie wpływa natomiast na poziom świadczeń rentowych pozostałych członków familii.

Ile można dorobić na rencie?

Ze względu na proces obliczania, ustalanie limitu, ile można dorobić na rencie, odbywa się z lekkim opóźnieniem. I tak, od 1 marca każdego roku obowiązują limity, od których zależy ile można dorobić do renty, które są ustalone na podstawie średniej płacy w czwartym kwartale roku poprzedniego. W ten sam sposób nowe, obowiązujące przez trzy miesiące limity są podawane:

  • 1 czerwca,
  • 1 września,
  • 1 grudnia.

Zgodnie z komunikatem prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 1 września 2019: 

  • kwota, od której następuje zmniejszenie świadczenia - 3387,50 zł

  • kwota, od której następuje zawieszenie świadczenia - 6291,10 zł

ZUS określa tak zwane kwoty maksymalne zmniejszenia – tylko o tyle można zmniejszyć rentę w przypadku, gdy przekroczony został limit 70 procent średniej płacy w kraju.

Ile można dorobić na emeryturze?

Czy można pracować na emeryturze? Ile można zarobić na emeryturze, by nie stracić świadczenia? Jakie są limity dorabiania na emeryturze? To interesuje osoby, które przeszły już na emeryturę lub rentę. Ważne jest to, że osoby, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny, mogą dorabiać bez limitu.

 Natomiast osoby, które nabyły uprawnienia przed osiągnięciem wieku emerytalnego, a chcą się trudnić pracą na emeryturze, muszą uważać na limit dopuszczalnych zarobków. Zarówno emeryci i renciści mają limit wynoszący 70 procent przeciętnego wynagrodzenia. Po jego przekroczeniu świadczenie zostanie zmniejszone.

Ile można dorobić do renty socjalnej?

Wiemy już, że pobierając emeryturę lub rentę, można dorabiać. A czy te same zasady dotyczą pobierania renty socjalnej? Przecież renciści mogą dorobić. Tutaj sytuacja jest bardziej rygorystyczna. Zawieszenie świadczenia odbywa się już po przekroczeniu poziomu 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia w Polsce. Dochód zatem będzie mniejszy.

Więcej z kategorii Renta
Odprawa rentowa - po ustaniu zatrudnienia i świadczeniu
Renta z tytułu niezdolności do pracy – wysokość i warunki przyznawania
Renta inwalidzka – kto może ją otrzymać i jaka jest jej wysokość
Powiązane artykuły
Starsze małżeństwo wypełnia wniosek o rentę chorobową
Renta chorobowa - jakie choroby obejmuje i ile wynosi?
Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy – czy można pracować?
Renta chorobowa z ZUS i KRUS – ile wynosi i jak ją dostać?
Ile wynosi najniższa renta w Polsce (chorobowa, rodzinna, inwalidzka)?
Starsze małżeństwo sprawdza rachunki
Ile może zabrać komornik z emerytury, pensji i renty?