PORTAL DLA SENIORÓW
 

Ile można dorobić do renty? Renta a praca

Spis treści

Ile można dorobić do renty? Renta rodzinna a praca, renta socjalna a praca oraz renta chorobowa a praca. To zagadnienia, które zajmują wiele osób otrzymujących tego typu świadczenie. Nie mówiąc już o tym, że nie wszyscy wiedzą, czy w ogóle rencista może pracować, zwłaszcza jeśli otrzymał orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy.


Ile można dorobić do renty


Czy rencista może pracować, nawet jeśli dostaje rentę z powodu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy? Paradoksalnie odpowiedź na to podstawowe pytanie brzmi: tak, wystarczy że pracodawca stworzy dla niego specjalnie wyposażone stanowisko. Zatem ile można dorobić na rencie? Zasady są podobne do tych, które obowiązują w przypadku świadczeń emerytalnych dla osób, które nie osiągnęły jeszcze powszechnego wieku emerytalnego.

Zobacz też: Wiek emerytalny w Polsce - kobiet i mężczyzn

Czy rencista może pracować


A więc bez żadnych limitów zarobkować mogą osoby, które podejmują pracę na podstawie umów nie podlegających obowiązkowi odprowadzenia składek na ubezpieczenie społeczne, chodzi tu przede wszystkim o umowę o dzieło. Natomiast inaczej wygląda odpowiedź na pytanie, ile można dorobić do renty w przypadku osób zatrudniających się na podstawie umowy o pracę albo umowy zlecenie (przypomnijmy, że od 2016 roku umowy zlecenie też są obciążone składkami na ubezpieczenie społeczne).

Sprawdź: Praca chałupnicza – jak dorobić w domu

Przyjęto, że w tym przypadku górnym limitem zarobków jest poziom 70 procent przeciętnego wynagrodzenia w kraju w poprzednim kwartale, ogłaszany w specjalnym komunikacie przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (70 procent to duży krok w stronę rencistów, jeszcze kilka lat temu limit wynosił zaledwie 30 proc.). Po przekroczeniu tego pułapu, renta ulega zmniejszeniu dokładnie o kwotę przekroczenia, jednak nie więcej niż wynosi tzw. kwota maksymalnego zmniejszenia dla danego świadczenia - czyli w praktyce można się liczyć ze zmniejszeniem renty najwyżej o około 500 złotych. Natomiast w przypadku przekroczenia poziomu 130 procent przeciętnej płacy w Polsce, ZUS zawiesi wypłatę renty.

Z limitów tych zwolnione są osoby pobierające rentę:

 • inwalidy wojskowego,

 • osoby otrzymujące świadczenie rodzinne w związku ze śmiercią członka rodziny w czasie służby wojskowej.


Sprawdź: Ile może dorobić emeryt? Praca dodatkowa na emeryturze

Renta rodzinna a praca


ZUS wypłaca kilka rodzajów rent, nie tylko związanych z czasową lub całkowitą niezdolnością do pracy. Czy rencista może pracować, jeśli pobiera świadczenie o charakterze rodzinnym? Tak. Ile może dorobić rencista w takim przypadku? Tyle samo, a więc do 70 procent wysokości średniego wynagrodzenia w kraju bez ryzyka utraty części renty i do 130 procent średniej płacy, jeśli chce się uniknąć zawieszenia wypłaty całej renty.

Istotne jest aby pamiętać, że w sytuacji gdy świadczenie tego typu przysługuje kilku osobom w rodzinie, dochód konkretnej osoby wpływa tylko na to, ile można dorobić do renty w jej indywidualnym przypadku, nie wpływa natomiast na poziom świadczeń rentowych pozostałych członków familii.

Czytaj też: Renta socjalna z ZUS – komu się należy i w jakiej wysokości?

Ile można dorobić na rencie


Ze względu na proces obliczania, ustalanie limitu, ile można dorobić na rencie, odbywa się z lekkim opóźnieniem. I tak, od 1 marca każdego roku obowiązują limity, od których zależy ile można dorobić do renty, które są ustalone na podstawie średniej płacy w czwartym kwartale roku poprzedniego. W ten sam sposób nowe, obowiązujące przez trzy miesiące limity są podawane:

 • 1 czerwca,

 • 1 września,

 • 1 grudnia.


Czytaj też: Renta chorobowa z ZUS i KRUS – ile wynosi i jak ją dostać?

Zgodnie z komunikatem prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 11 maja 2017 roku, średnie wynagrodzenie w Polsce w 1 kwartale wyniosło 4353,55 złotych. W związku z tym, ile można dorobić do renty w okresie 1 czerwca – 31 sierpnia 2017 roku?

 • do 3047,50 złotych brutto bez ryzyka obniżenia renty,

 • od 3047,50 do 5659,70 zł brutto – świadczenie zmniejszone o kwotę przekroczenia dozwolonego pułapu, czyli poziomu 70 procent średniej pensji w kraju. Ale uwaga – zmniejszenie nie może być większe niż ustalony limit dla danego rodzaju świadczenie (patrz poniżej),

 • od 5659,70 złotych brutto w górę – ZUS zawiesi prawo do renty.


Czytaj też: Renta rodzinna – zasady i warunki przyznawania

ZUS określa tak zwane kwoty maksymalne zmniejszenia – tylko o tyle można zmniejszyć rentę w przypadku, gdy przekroczony został limit 70 procent średniej płacy w kraju. I tak, w 2017 roku jest to:

 • 565,53 zł - w przypadku emerytury i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,

 • 424,18 zł - dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy,

 • 480,73 zł - dla renty rodzinnej, dla jednej osoby.


Zobacz także: Praca dorywcza - w domu i przez internet

Spis treści

Ile można dorobić do renty? Renta rodzinna a praca, renta socjalna a praca oraz renta chorobowa a praca. To zagadnienia, które zajmują wiele osób otrzymujących tego typu świadczenie. Nie mówiąc już o tym, że nie wszyscy wiedzą, czy w ogóle rencista może pracować, zwłaszcza jeśli otrzymał orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy.


Ile można dorobić do renty


Czy rencista może pracować, nawet jeśli dostaje rentę z powodu całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy? Paradoksalnie odpowiedź na to podstawowe pytanie brzmi: tak, wystarczy że pracodawca stworzy dla niego specjalnie wyposażone stanowisko. Zatem ile można dorobić na rencie? Zasady są podobne do tych, które obowiązują w przypadku świadczeń emerytalnych dla osób, które nie osiągnęły jeszcze powszechnego wieku emerytalnego.

Zobacz też: Wiek emerytalny w Polsce - kobiet i mężczyzn

Czy rencista może pracować


A więc bez żadnych limitów zarobkować mogą osoby, które podejmują pracę na podstawie umów nie podlegających obowiązkowi odprowadzenia składek na ubezpieczenie społeczne, chodzi tu przede wszystkim o umowę o dzieło. Natomiast inaczej wygląda odpowiedź na pytanie, ile można dorobić do renty w przypadku osób zatrudniających się na podstawie umowy o pracę albo umowy zlecenie (przypomnijmy, że od 2016 roku umowy zlecenie też są obciążone składkami na ubezpieczenie społeczne).

Sprawdź: Praca chałupnicza – jak dorobić w domu

Przyjęto, że w tym przypadku górnym limitem zarobków jest poziom 70 procent przeciętnego wynagrodzenia w kraju w poprzednim kwartale, ogłaszany w specjalnym komunikacie przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (70 procent to duży krok w stronę rencistów, jeszcze kilka lat temu limit wynosił zaledwie 30 proc.). Po przekroczeniu tego pułapu, renta ulega zmniejszeniu dokładnie o kwotę przekroczenia, jednak nie więcej niż wynosi tzw. kwota maksymalnego zmniejszenia dla danego świadczenia - czyli w praktyce można się liczyć ze zmniejszeniem renty najwyżej o około 500 złotych. Natomiast w przypadku przekroczenia poziomu 130 procent przeciętnej płacy w Polsce, ZUS zawiesi wypłatę renty.

Z limitów tych zwolnione są osoby pobierające rentę:

 • inwalidy wojskowego,

 • osoby otrzymujące świadczenie rodzinne w związku ze śmiercią członka rodziny w czasie służby wojskowej.


Sprawdź: Ile może dorobić emeryt? Praca dodatkowa na emeryturze

Renta rodzinna a praca


ZUS wypłaca kilka rodzajów rent, nie tylko związanych z czasową lub całkowitą niezdolnością do pracy. Czy rencista może pracować, jeśli pobiera świadczenie o charakterze rodzinnym? Tak. Ile może dorobić rencista w takim przypadku? Tyle samo, a więc do 70 procent wysokości średniego wynagrodzenia w kraju bez ryzyka utraty części renty i do 130 procent średniej płacy, jeśli chce się uniknąć zawieszenia wypłaty całej renty.

Istotne jest aby pamiętać, że w sytuacji gdy świadczenie tego typu przysługuje kilku osobom w rodzinie, dochód konkretnej osoby wpływa tylko na to, ile można dorobić do renty w jej indywidualnym przypadku, nie wpływa natomiast na poziom świadczeń rentowych pozostałych członków familii.

Czytaj też: Renta socjalna z ZUS – komu się należy i w jakiej wysokości?

Ile można dorobić na rencie


Ze względu na proces obliczania, ustalanie limitu, ile można dorobić na rencie, odbywa się z lekkim opóźnieniem. I tak, od 1 marca każdego roku obowiązują limity, od których zależy ile można dorobić do renty, które są ustalone na podstawie średniej płacy w czwartym kwartale roku poprzedniego. W ten sam sposób nowe, obowiązujące przez trzy miesiące limity są podawane:

 • 1 czerwca,

 • 1 września,

 • 1 grudnia.


Czytaj też: Renta chorobowa z ZUS i KRUS – ile wynosi i jak ją dostać?

Zgodnie z komunikatem prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z 11 maja 2017 roku, średnie wynagrodzenie w Polsce w 1 kwartale wyniosło 4353,55 złotych. W związku z tym, ile można dorobić do renty w okresie 1 czerwca – 31 sierpnia 2017 roku?

 • do 3047,50 złotych brutto bez ryzyka obniżenia renty,

 • od 3047,50 do 5659,70 zł brutto – świadczenie zmniejszone o kwotę przekroczenia dozwolonego pułapu, czyli poziomu 70 procent średniej pensji w kraju. Ale uwaga – zmniejszenie nie może być większe niż ustalony limit dla danego rodzaju świadczenie (patrz poniżej),

 • od 5659,70 złotych brutto w górę – ZUS zawiesi prawo do renty.


Czytaj też: Renta rodzinna – zasady i warunki przyznawania

ZUS określa tak zwane kwoty maksymalne zmniejszenia – tylko o tyle można zmniejszyć rentę w przypadku, gdy przekroczony został limit 70 procent średniej płacy w kraju. I tak, w 2017 roku jest to:

 • 565,53 zł - w przypadku emerytury i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,

 • 424,18 zł - dla renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy,

 • 480,73 zł - dla renty rodzinnej, dla jednej osoby.


Zobacz także: Praca dorywcza - w domu i przez internet

Oceń artykuł

(liczba ocen 0)

WASZA OPINIA JEST DLA NAS WAŻNA