Płaca minimalna 2020 netto i brutto. Stawka godzinowa

Płaca minimalna w 2020 roku wystrzeliła w górę o blisko 16 procent. To kolejny rok z rzędu, gdy najniższa krajowa rośnie jak na drożdżach. Minimalne wynagrodzenie brutto wynosi już 2600 zł brutto, a politycy obiecują, że w ciągu trzech lat wzrośnie do 4 tysięcy.
Mężczyzna z lupą w dłoni przy stosie monet
źródło:123RF
Spis treści

Najniższa krajowa 2020 

Płaca minimalna, czyli tak zwana najniższa krajowa 2020 roku wynosi 2600 złotych brutto. Oznacza to bezprecedensowy wzrost aż o 350 złotych w porównaniu z rokiem poprzednim. W ujęciu procentowym jest to jednorazowy skok aż o 15,6 procent. Zwyżka ta dwukrotnie przewyższa poziom notowanych w ostatnich latach wzrostów przeciętnej płacy, czego konsekwencją będzie nie tylko poprawa poziomu życia najgorzej zarabiających osób, ale też kolejny krok pozwalający zmniejszyć bardzo wysokie zróżnicowanie płacowe, z którym mamy do czynienia w Polsce. Tym bardziej, że wzrost najniższej krajowej w wielu firmach de facto zostanie sfinansowany z kieszeni lepiej opłacanych pracowników, którzy na podwyżki mogą liczyć w mniejszym stopniu, niż w latach ubiegłych. W efekcie, jak ogłosił rząd, poziom najniższej krajowej wzrośnie do pułapu 49,7 procent średniego wynagrodzenia w kraju, które wedle założeń do budżetu ma wynieść w 2020 roku 5227 złotych. Oznacza to, że bliski realizacji jest jeden z postulatów stawianych przez wielu lewicujących ekonomistów i polityków, w myśl którego zdrowa relacja obydwu wskaźników powinna wynosić 1:2. 

Podwyżka płacy minimalnej netto w 2020 r. 

2600 złotych to kwota brutto, przed odliczeniem podatku dochodowego oraz przypadającej na pracownika części składek na ubezpieczenia ZUS. W tym kontekście dobrą informacją dla wszystkich zatrudnionych jest obniżenie podatku dochodowego z 18 do 17 procent. W przypadku osób lepiej zarabiających, oznacza to dodatkowych kilkadziesiąt złotych w kieszenie miesięcznie, natomiast na poziomie płacy minimalnej 2020– prawie 20 złotych. Uwzględniając wszystkie czynniki, osoby najgorzej zarabiające, na podstawie umowy o pracę, powinny w 2020 roku otrzymywać minimum 1920 złotych do ręki. Rok wcześniej, przy niższym poziomie płacy minimalnej i wyższym podatku było to 1673 złote, a więc o blisko 250 zł mniej. Biorąc pod uwagę średnie szacunkowe koszty utrzymania jednej osoby w Polsce, można obrazowo powiedzieć, że słabiej uposażeni pracownicy otrzymują w ten sposób pieniądze na tygodniowe zakupy spożywcze. 

Minimalne wynagrodzenie 2020 – stawki godzinowe 

Powiązane z miesięczną płacą minimalną jest też godzinowe minimalne wynagrodzenie. 2020 rok przynosi w tym względzie podwyżkę do 17 złotych brutto za godzinę pracy. W 2019 roku było to zaledwie 14,70 zł, czyli o 2,30 zł. mniej. Oznacza to, że w ciągu 8-godzinego dnia pracy, najsłabiej uposażona osoba powinna zarobić o ponad 18 złotych więcej. Ma to szczególne znaczenie dla osób pracujących w ramach różnego typu elastycznych form zatrudnienia, w tym na umowy zlecenie. Kwestia ta istotna jest między innymi dla znacznego odsetka pracowników branży ochroniarskiej. 

Wynagrodzenie minimalne w 2020 bez dodatku stażowego 

Rok 2020przynosi jeszcze jedną zmianę, jeśli chodzi o kwestię wynagrodzenia minimalnego. Do końca grudnia 2019 r. składnikiem uwzględnianym przy wyliczaniu płacy minimalnej był dodatek stażowy. Od 1 stycznia 2020 roku komponent ten został wyłączony z obliczeń. Ma to szczególne znaczenie dla doświadczonych pracowników sfery budżetowej, w przypadku których tak zwane „stażowe” stanowi istotny odsetek finalnego wynagrodzenia. Z tego też względu przez lata byli oni najbardziej poszkodowani w kwestii konsumowania kolejnych podwyżek płacy minimalnej. W konsekwencji coraz częściej dochodziło do sytuacji, w których realne zarobki osób piastujących dane stanowisko przez długie lata oraz nowicjuszy były jednakowe lub zbliżone. 

Minimalna krajowa – 2020 – 2023 

Podwyżka minimalnej krajowej do 2600 złotych jest wedle zapowiedzi polityków jedynie preludium do dalszych, jeszcze bardziej znaczących wzrostów. Przed ostatnimi wyborami padły deklaracje ze strony przedstawicieli partii rządzącej, w myśl których w roku 2021 pensje minimalne powinny wynosić 3000 złotych, a w 2023 – aż 4000 tysiące. Zdaniem ekonomistów jest to mało realne, a przede wszystkim szkodliwe dla kondycji polskich przedsiębiorstw, w szczególności w kontekście zapowiadanego spowolnienia gospodarczego. Podkreśla się, że z ekonomicznego oraz społecznego punktu widzenia zdrowy poziom płacy minimalnej to taki, gdy wynosi ona około 50 procent średniego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw. Z żadnych tym czasem prognoz nie wynika, by Polacy w 2013 roku mieli przeciętnie zarabiać po 8 tysięcy zł. Specjaliści od rynku pracy podkreślają, że gwałtowne i dekretowane politycznie wzrosty płacy minimalnej mogą doprowadzić do znacznego wzrostu cen i usług (inflacja), bolesnych podwyżek oprocentowania kredytów hipotecznych, ale przede wszystkim zwolnień w zakładach pracy oraz całkowitego wyhamowania wzrostu płac osób doświadczonych i lepiej zarabiających. Z drugiej strony środowiska lewicowe podkreślają, że podwyżka płacy minimalnej byłaby krokiem pozwalającym zniwelować bardzo wysokie wciąż nierówności płacowe, z którymi mamy do czynienia w Polsce. 

Czytaj również

Bibliografia

  • Płaca minimalna w górę. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, https://www.gov.pl/web/rodzina
  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2020 r., http://prawo.sejm.gov.pl
Więcej z kategorii Praca
Płaca minimalna 2020 netto i brutto. Stawka godzinowa
Mężczyzna z lupą w dłoni przy stosie monet
Średnia krajowa 2020 netto i brutto - ile wynosi? GUS
Mężczyzna zagarnia dłońmi pieniądze
Praca sezonowa dla seniora
Powiązane artykuły
Nagroda jubileuszowa (jubileuszówka) - jak obliczyć?
Nagroda jubileuszowa nauczyciela - wysokość. Jak liczyć?
Praca dodatkowa - w domu i przez internet
Starszy mężczyzna zażywa leki
Wysokość zasiłku chorobowego - kalkulator 2020. Kwota
Badania okresowe kierowców - kiedy zrobić i kto za nie płaci?