Działalność gospodarcza na emeryturze - można dorobić?

Działalność gospodarcza na emeryturze może być koniecznością dla całej armii przedsiębiorców przez większość życia opłacających minimalną składkę ZUS. Rezygnacja z firmy oznaczałaby dla nich dramatyczny spadek stopy życiowej. Działalność gospodarcza na emeryturze będzie też dobrym sposobem na dorobienie do głodowych świadczeń przez osoby, które nigdy wcześniej nie parały się biznesem, nawet tym małym. Pytanie - czy emeryt może prowadzić działalność gospodarczą bez ograniczeń.
Spis treści

Działalność gospodarcza na emeryturze

Działalność gospodarcza na emeryturze jest całkowicie legalna, niezależnie od tego, czy mówimy o osobach, które osiągnęły wiek emerytalny, czy też takich, które udały się na wcześniejszą emeryturę. Co więcej, w świetle dramatycznych prognoz demograficznych (starzenie się społeczeństwa, niewydolność systemu emerytalnego) można domniemywać, że z biegiem lat działalność gospodarcza emerytów będzie powszechnieć.

Emerytury już dziś są niskie, a w przyszłości będą jeszcze niższe, zwłaszcza że polityków paraliżuje myśl o konieczności podwyższenia wieku emerytalnego. Czego jednak nie dokona się odgórną regulacją, zapewne i tak będzie się dziać siłą życiowych i rynkowych mechanizmów – chcąc nie chcąc i tak wielu z nas będzie pracować dłużej. Zwłaszcza, że działalność gospodarczą na emeryturze często prowadzą i prowadzić będą osoby, które własne firmy miały już wcześniej. Większość z nich opłacała przez dużą część życia jedynie minimalne składki na ZUS, zatem spodziewana emerytura może się w ich przypadku okazać niewystarczająca do utrzymania choćby namiastki dotychczasowego poziomu życia.

Emerytura a działalność gospodarcza – ile można dorobić?

Działalność gospodarcza na emeryturze jest nie tylko legalna, ale po przekroczeniu wieku emerytalnego (obecnie wynosi on 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn), nie jest objęta żadnymi limitami, jeśli chodzi o wysokość przychodów. Jeśli natomiast chodzi o wcześniejszą emeryturę dla osób prowadzących działalność gospodarczą, przychody z własnej firmy nie spowodują zmniejszenia ani zawieszenia świadczenia emerytalnego, o ile nie przekroczymy określonych progów.

Ile można dorobić prowadząc działalność gospodarczą na emeryturze? Obowiązują w tym przypadku identyczne zasady, jak w sytuacji, gdy dorabiamy do świadczeń emerytalnych pracując na etacie, umowie zlecenie albo umowie o dzieło. Prowadząc działalność gospodarczą, emeryt może bez żadnych konsekwencji dla swojej emerytury osiągać przychody w wysokości do 70 procent przeciętnej płacy w kraju.

Jeśli nasz przychód mieści się w przedziale 70-130 procent średniego wynagrodzenia, wówczas emerytura zostaje zmniejszona o kwotę przekroczenia limitu 70 procent, ale nie więcej niż wynosi tzw. kwota maksymalnych zmniejszeń (ok 500 zł).

W sytuacji, gdy przychód przekracza 130 proc. średniej płacy, ZUS zawiesza wypłatę emerytury. Jeszcze raz w tym miejscu podkreślamy: progi te dotyczą jedynie osób przebywających na wcześniejszej emeryturze. W przypadku osób, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny, dorabiać można bez żadnych ograniczeń.

Emerytura a działalność gospodarcza – czy trzeba przerwać działalność?

Działalność gospodarczą na emeryturze można założyć od podstaw, ale bez problemu można również kontynuować prowadzenie biznesu, któremu poświęciliśmy wcześniejsze lata życia. 

O ile osoby zatrudnione na etacie, przechodząc na emeryturę muszą się rozstać ze swoim dotychczasowym pracodawcą, nawet jeśli po otrzymaniu świadczenia nadal zamierzają pracować, o tyle w przypadku przedsiębiorców takiego wymogu nie ma. Możemy przejść na emeryturę nie przerywając działalności oraz prowadząc ją w dalszym ciągu mimo przyznania i wypłaty świadczeń. Jedynym obowiązkiem, jakiego musimy dopełnić, jest poinformowanie o tym fakcie ZUS.

Emeryt prowadzący działalność gospodarczą a składka zdrowotna

Prowadząc działalność gospodarczą na emeryturze przedsiębiorca podlega ubezpieczeniu społecznemu tylko dobrowolnie. Zatem składki rentowo-emerytalnej z tytułu działalności zawodowej odprowadzać nie musi. Natomiast składka zdrowotna emeryta prowadzącego działalność gospodarczą pozostaje przykrym obowiązkiem do opłacenia, jednak także nie w każdym przypadku. Prowadzący działalność gospodarczą emeryt jest z niej zwolniony, jeśli jego świadczenie z ZUS nie przekracza wysokości minimalnej płacy w kraju (w 2018 roku to 2100 zł), a z tytułu pracy zarobkowej osiąga on przychód mniejszy, niż 50 procent najniższej emerytury (obecnie 1029 zł) lub opłaca podatek dochodowy w postaci karty podatkowej.

Przeczytaj też:

Więcej z kategorii Emerytura
Deputat węglowy dla emerytów - podstawa prawna
Emerytura obywatelska - czym jest?
System emerytalny w Polsce - filary, charakterystyka
Powiązane artykuły
Przejście na emeryturę - warunki. Kiedy najkorzystniej?
Mężczyzna w garniturze analizuję dane
Okres ochronny przed emeryturą w 2024: jakie są prawa i obowiązki pracowników i pracodawców?
Hipotetyczna emerytura z ZUS – brutto czy netto?
Działalność gospodarcza na emeryturze - można dorobić?
Wynajem a emerytura