Przekazanie darowizny - jak to wygląda?

Umowa, w której darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku w polskim prawie określana jest jako umowa darowizny ( przekazanie darowizny).
Spis treści


Zobacz także: Co to jest zachowek i co warto o nim wiedzieć?

Przekazanie darowizny

Umowa darowizny jest prawną możliwością realizacji takich uczuć jak wdzięczność, litość czy postaw charytatywnych. Jej istotą jest to, że darczyńca zobowiązuje się spełnić świadczenie bezpłatnie, nie uzyskując nic w zamian od obdarowanego.

Przeczytaj: Wypełniamy PIT: 1 procent dla seniorów

Przekazanie darowizny - jaką ma postać?

Darowizna przybiera różnorodną postać. Może ona polegać m.in. na przeniesieniu na obdarowanego własności określonej rzeczy (np. samochodu czy mieszkania), zapłacie kwoty pieniężnej czy na zwolnieniu obdarowanego z długu, który miał do spłacenia wobec darczyńcy.

Czytaj także: PIT dla emeryta

Umowa darowizny u notariusza

Oświadczenie darczyńcy o tym, że chce udzielić darowizny obdarowanemu, musi zostać złożone w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności. Natomiast forma oświadczenia obdarowanego o tym, że darowiznę przyjmuje, jest dowolna. Wyjątkowa sytuacja zachodzi, gdy darowizna dotyczy przeniesienia własności nieruchomości – wtedy obydwie strony muszą stawić się u notariusza i złożyć swoje oświadczenia w formie notarialnej.

Zobacz także: Jak przekazać 1% podatku i wybrać organizację?

Darowizna bez udziału notariusza

Mimo niesporządzenia umowy w formie notarialnej, darowizna będzie wywoływała skutki prawne, jeżeli darczyńca spełni przyrzeczone świadczenie i np. faktycznie wyda obdarowanemu przedmiot darowizny.

Przeczytaj również: Podatek od odprawy

Odwołanie darowizny

W przypadku rażącej niewdzięczności obdarowanego w stosunku do darczyńcy, istnieje możliwość odwołania darowizny. Przykładami zachowań kwalifikujących się jako rażąca niewdzięczność są: pozostawienie darczyńcy bez koniecznej pomocy, uporczywe obmawianie go czy podstępne nadużycie zaufania darczyńcy do obdarowanego. Po skutecznym odwołaniu darowizny, na obdarowanym ciąży obowiązek zwrotu przedmiotu umowy w naturze, a gdy nie jest to możliwe, obowiązek zwrotu wartości przedmiotu darowizny. Jeżeli jednak w chwili odwołania darowizny jej przedmiot jest już zużyty lub utracony, obowiązek zwrotu równowartości pieniężnej nie aktualizuje się.

Sprawdź!

 

 

Więcej z kategorii Prawo
Porady prawne - ile kosztuje adwokat, porada przez telefon
Dyspozycja na wypadek śmierci – informacje
Pieniądze z OFE po śmierci bliskiego – jak odzyskać?
Powiązane artykuły
Grupa inwalidzka - lista grup, choroby, przywileje, praca
Podział majątku (spadku) - po śmierci rodziców, małżonka
Czy Twój hałasujący sąsiad łamie prawo?
Eksmisja na bruk. Z mieszkania, z lokalu komunalnego
Spadek z dobrodziejstwem inwentarza - co warto o nim wiedzieć?