Czy Twój hałasujący sąsiad łamie prawo?

Sąsiad zakłócający nasz spokój lub sen nie jest bezkarny. Poniżej przedstawiamy przykłady sytuacji, w których uciążliwy sąsiad popełnia wykroczenie oraz sankcje, które mu za to grożą.
Spis treści

Kodeks wykroczeń

Norma prawna chroniąca nasz spokój i spoczynek nocny zawarta jest w art. 51 § 1 Kodeksu wykroczeń. Zgodnie z jej treścią: "Kto krzykiem, hałasem, alarmem lub innym wybrykiem zakłóca spokój, porządek publiczny, spoczynek nocny albo wywołuje zgorszenie w miejscu publicznym, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny".

Uciążliwy sąsiad

Przytoczony przepis w sposób szeroki i nieostry określa zachowania człowieka, które mogą być uznane jako wykroczenia. W relacjach sąsiedzkich może być to zarówno:

 • głośne słuchanie muzyki,
 • gra na instrumentach,
 • doniosłe szczekanie psa wywołane celowym szczuciem go,
 • notoryczne trzaskanie drzwiami,
 • jak i również ignorowanie włączonego alarmu samochodowego.

 

Cisza nocna

Cisza nocna w bloku obowiązuje od godziny 22.00 do godziny 6.00, w tygodniu oraz w weekend. W tym czasie każdy lokator budynku ma prawo do odpoczynku. Za zakłócanie ciszy nocnej można zostać pociągniętym do odpowiedzialności. Jednak pamiętajmy, że należy do siebie podchodzić z życzliwością.

Zakłócenie miru domowego

Karalne zakłócanie spokoju niekoniecznie musi mieć miejsce w porze nocnej, może mieć ono miejsce również w ciągu dnia. Prócz zakłócanie ciszy nocnej sąsiad może zakłócić Twój domowy mir. Jak może to zrobić? Mir domowy zostaje zakłócony, gdy osoba nieuprawniona:

 

 • wtargnie do lokalu przy użyciu siły, wbrew Twojej woli i wiedzy,
 • nie opuści Twojego lokalu mimo takiego żądania.

 

Zakłócanie spokoju

Warunkiem karalności zachowań określonych powyżej jest wystąpienie skutku w postaci:

 • zakłócenia spokoju,
 • porządku publicznego,
 • spoczynku nocnego
 • wywołanie zgorszenia w miejscu publicznym.

Oznacza to, że zachowania takie muszą obiektywnie wywoływać:

 • zdenerwowanie,
 • zaniepokojenie,
 • być niezgodne z powszechnie przyjętymi normami,
 • uniemożliwiać wypoczynek,
 • powodować oburzenie.

Jednakże każdorazowo należy brać pod uwagę całokształt sytuacji, ponieważ np. całonocny płacz chorego dziecka, mimo że faktycznie uniemożliwia sen sąsiadom, nie będzie zakwalifikowany jako wykroczenie niemogących go uśpić rodziców.

Co należy zrobić?

Jeżeli rozmowy i prośby kierowane do hałasującego sąsiada nie przynoszą rezultatu, najzasadniejszym rozwiązaniem jest wezwanie policji lub straży miejskiej.

Kara za zakłócanie ciszy nocnej

Jeżeli w danym lokalu interwencja policji wykonywana jest po raz pierwszy, a zakłócanie spokoju nie odbywa się na dużą skalę, najprawdopodobniej wizyta zakończy się pouczeniem. Jeżeli natomiast zakłócanie spokoju sąsiadów jest uporczywe i notoryczne, funkcjonariusze mogą ukarać sprawcę karą grzywny w postaci mandatu w wysokości
do 500 zł.

W sytuacji gdy sprawa trafi do sądu, w skrajnych przypadkach, wobec sprawcy sąd może zastosować karę aresztu od 5 do 30 dni, ograniczenia wolności w rozmiarze 1 miesiąca albo grzywny w wysokości od 20 do 5000 zł.

Czytaj też:

 

fot. Babilen7, Wikipedia.org, Cesare Pastanella on his percussion set, licencja: Attribution-Share Alike 3.0 Unported

 

Więcej z kategorii Prawo
Porady prawne - ile kosztuje adwokat, porada przez telefon
Spadek z dobrodziejstwem inwentarza - co warto o nim wiedzieć?
Eksmisja na bruk. Z mieszkania, z lokalu komunalnego
Powiązane artykuły
Grupa inwalidzka - lista grup, choroby, przywileje, praca
Podział majątku (spadku) - po śmierci rodziców, małżonka
Dyspozycja na wypadek śmierci – informacje
Czy Twój hałasujący sąsiad łamie prawo?
Pieniądze z OFE po śmierci bliskiego – jak odzyskać?