Zasiłek rehabilitacyjny ZUS 2020 - ile wynosi? Wniosek

Zasiłek rehabilitacyjny zapewni ci źródło utrzymania po tym, jak wyczerpiesz możliwość pobierania „chorobowego”, a wciąż nie możesz wrócić do pracy. Na jakich zasadach zasiłek rehabilitacyjny ZUS przyznaje w 2020 roku, ile można otrzymać miesięcznie, na jakich drukach złożyć wniosek?
Starsza kobieta w trakcie rehabilitacji
źródło:123RF
Spis treści

Co to jest zasiłek rehabilitacyjny? 

Zasiłek rehabilitacyjny jest świadczeniem, które Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznaje i wypłaca osobom, które są przewlekle chore i które nie mogą kontynuować pracy zarobkowej po zakończeniu długotrwałego zwolnienia lekarskiego (standardowo do 180 lub do 270 dni w przypadku gruźlicy i ciąży). Jest więc zasiłek rehabilitacyjny swego rodzaju kontynuacją zasiłku chorobowego, wypłacanego w pierwszych miesiącach choroby. Świadczenie to przyznawane jest na podstawie opinii lekarza orzecznika i wyłącznie w sytuacji, gdy istnieje realna szansa powrotu do zdrowia i wykonywanych wcześniej czynności zawodowych, w wyniku leczenia lub zabiegów rehabilitacyjnych. Zasiłek można pobierać przez maksymalnie 12 miesięcy. Jeśli w tym czasie stan pacjenta nie ulegnie znaczącej poprawie, może on wystąpić o ustalenie prawa do renty z tytułu niezdolności do pracy. Co istotne, jeśli po zakończeniu zwolnienia lekarskiego rokowania są złe, chory może od razu przejść na rentę, bez swoistego okresu przejściowego, jakim jest czas pobierania zasiłku rehabilitacyjnego. 

Ile wynosi zasiłek rehabilitacyjny w 2020 roku? 

Ile wynosi zasiłek rehabilitacyjny w 2020 roku? Wysokość świadczenia została ustalona jako: 

 • 90 proc. podstawy wymiaru zasiłku chorobowego za okres pierwszych 3 miesięcy (90 dni), 
 • 75 proc. podstawy wymiaru zasiłku chorobowego za pozostały okres, 
 • 100 proc. podstawy wymiaru zasiłku chorobowego, jeśli świadczenie jest pobierane w czasie ciąży. 

W praktyce więc kwota otrzymywana w ramach zasiłku rehabilitacyjnego uzależniona jest od tego, ile pieniędzy zarabialiśmy przed udaniem się na zwolnienie lekarskie (z reguły zasiłek chorobowy stanowi 80 procent naszych comiesięcznych zarobków). 

Komu przysługuje zasiłek rehabilitacyjny ZUS? 

Zasiłek rehabilitacyjny ZUS wypłaca osobom, które są objęte ubezpieczeniem chorobowym i należą do następujących grup: 

 • pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę, 
 • osoby wykonujące pracę nakładczą, 
 • członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych lub spółdzielni kółek rolniczych, 
 • więźniowie lub aresztanci pracujący odpłatnie na podstawie skierowania, 
 • pracownicy zatrudnieni na podstawie umów agencyjnych, umów zlecenie i innego typu umów, 
 • prowadzący działalność pozarolniczą lub współpracujący z takimi osobami, 
 • duchowni, 
 • osoby odbywające służbę zastępczą. 

Kto nie dostanie zasiłku rehabilitacyjnego? 

Świadczenia rehabilitacyjnego nie otrzymają natomiast osoby, które mają ustalone uprawnienia do otrzymywania: 

 • emerytury lub renty z tytułu niezdolności do pracy, 
 • zasiłku dla bezrobotnych, 
 • zasiłku przedemerytalnego, 
 • świadczenia przedemerytalnego, 
 • urlopu dla poratowania zdrowia, 
 • rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, 
 • nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego. 

Wsparcie z ZUS nie przysługuje też :

 • w okresie urlopu bezpłatnego lub urlopu wychowawczego, 
 • w czasie tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności, 
 • osobom, które są niezdolne do pracy w wyniku własnego umyślnego przestępstwa lub wykroczenia, potwierdzonego prawomocnym wyrokiem sądu, 
 • za miesiąc, w którym osoba chora wykonywała pracę zarobkową, 
 • osobom, które podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym rolników. 

Jak złożyć wniosek o zasiłek rehabilitacyjny? 

Aby otrzymać świadczenie, należy złożyć do ZUS komplet dokumentów, w tym: 

 • wniosek o zasiłek rehabilitacyjny– w tym celu należy pobrać i wypełnić formularz ZNp-7, 
 • zaświadczenie o stanie zdrowia wypełnione na druku OL-9 przez lekarza prowadzącego danego pacjenta, 
 • wywiad zawodowy wypełniony przez pracodawcę na formularzu OL-10 (dokument ten nie jest potrzeby, jeśli niezdolność do pracy powstała po okresie ubezpieczenia, jeśli składamy wniosek o przedłużenie wypłaty świadczenia rehabilitacyjnego oraz w sytuacji, gdy prowadzona jest tzw. działalność pozarolnicza). 

Osoby otrzymujące zasiłek rehabilitacyjny powinny dodatkowo złożyć zaświadczenie płatnika składek, które wystawia się na formularzu: 

 • Z-3 – w przypadku pracowników, 
 • Z-3b – w przypadku osób wykonujących działalność pozarolniczą lub współpracujących z takimi osobami, a także duchownych, 
 • Z-3a – w przypadku innych osób ubezpieczonych. 

Co można robić na zasiłku rehabilitacyjnym? 

Osoby korzystające ze świadczenia często pytają, co można robić na zasiłku rehabilitacyjnym. Innymi słowy, czy pobierając pieniądze z ZUS można sobie dorabiać. Odpowiedź brzmi jednoznacznie - nie. Świadczenie rehabilitacyjne przyznawane jest bowiem co do zasady osobom, które pracy nie są w stanie podjąć, a czas otrzymywania świadczenia w tej sytuacji powinien być pożytkowany na leczenie i rehabilitację. Podobnie, jak w przypadku zasiłku chorobowego, skutkiem złamania zakazu jest odebranie świadczenia. Pamiętaj, że otrzymując zasiłek rehabilitacyjny możesz się spotkać z kontrolą ze strony ZUS.

Czytaj również

Bibliografia

 • Jak otrzymać świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia chorobowego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, https://www.zus.pl
 • Zakaz pracy na świadczeniu rehabilitacyjnym, http://www.zasilki.pl, za: Gazeta Podatkowa nr 16 (1370) z dnia 23.02.2017
Więcej z kategorii Rehabilitacja
Choroba Parkinsona – rehabilitacja. Zalecane ćwiczenia
Kobieta cierpiąca na chorobę Parkinsona w czasie rehabilitacji
Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych
Pacjentka w trakcie rehabilitacji ogólnoustrojowa
Rehabilitacja kręgosłupa szyjnego i lędźwiowego NFZ
Pacjent w trakcie rehabilitacji kręgosłupa
Powiązane artykuły
Pacjent na rehabilitacji po endoprotezie biodra
Rehabilitacja po endoprotezie biodra – jak długo trwa?
Pacjentka na rehabilitacji stawu skokowego
Rehabilitacja stawu skokowego po skręceniu i złamaniu
Mężczyzna w czasie rehabilitacji barku
Rehabilitacja barku – ćwiczenia po artroskopii stawu
Laska do chodzenia - na co warto zwrócić uwagę przy wyborze?
Pacjentka w trakcie rehabilitacji po udarze mózgu
Rehabilitacja po udarze mózgu w ośrodkach NFZ i w domu