Okres ochronny przed emeryturą - czy jest i ile wynosi?

Okres ochronny przed emeryturą chroni pracownika przed zwolnieniem z pracy na przestrzeni 4 ostatnich lat przed osiągnięciem wieku emerytalnego. Jaki jest okres ochronny przed emeryturą 2020?
Spis treści

Okres ochronny przed emeryturą

Pracownik na 4 lata przed osiągnięciem wieku emerytalnego zostaje objęty ochroną przedemerytalną. W tym czasie pracodawca nie może mu wypowiedzieć umowy, chyba że:

  • dojdzie do upadłości firmy,
  • likwidacji zakładu,
  • zatrudniony uzyska prawo do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

Wejście w okres ochronny pracownika przed emeryturą jest w oczywisty sposób skorelowane z wiekiem emerytalnym. 4-letni okres ochronny przed emeryturą zaczynał się w przypadku kobiet w wieku 56 lat, a mężczyzn – 61.

Wiek ochronny przed emeryturą a praca

Jeśli ktoś chce pracować dłużej, musi się liczyć z tym, że chroniony nie będzie. Ścisłe stosowanie tego przepisu dotyczy osób, które wiek emerytalny 60/65 lat osiągną po 1 października 2021 roku.

Ochrona przedemerytalna - zmiany w prawie

Na szczęście wraz z ustawą w 2017 roku, wprowadzono przepisy przejściowe, regulujące sytuację pracowników, którzy już są w okresie ochronnym przed emeryturą, ale na mocy wciąż obowiązującego prawa, ochroną przedemerytalną zostali objęci w starszym wieku, np. po 57 (kobiety), czy po 61 (mężczyźni) roku życia.

Dzięki temu nie muszą się oni martwić, że ich okres ochronny zostanie skrócony i wygaśnie wraz z osiągnięciem odpowiednio 60 i 65 lat. Osoby, które zostały objęte ochroną przedemerytalną przed 1 października 2017, mają bowiem ten okres tak, jakby wciąż działały stare przepisy.

Okres ochronny pracownika


Najlepiej zobrazuje to przykład: kobieta urodzona w 1958 roku, wedle obowiązującej jeszcze starej ustawy, wiek emerytalny (prawie 62 lata) osiągnęłaby w roku 2020, w związku z czym z ochrony przedemerytalnej skorzysta w roku 2016. Wedle nowej ustawy z 2017 roku, kobieta z rocznika 1958 osiągnie wiek emerytalny (60 lat) już w roku 2018.

Pracownica nie musi się jednak obawiać zwolnienia po przekroczeniu 60 roku życia, po zaledwie dwóch latach pracy objętej ochroną przedemerytalną. Na mocy przepisów przejściowych ma zapewnioną ochronę przedemerytalną do roku 2020.

Sprawdź też: