Waloryzacja rent i emerytur 2020. Ile wynosi podwyżka?

Waloryzacja emerytur 2020 już 1 marca. Każdy emeryt i rencista zyska minimum 70 złotych brutto. Sprawdź tabelę waloryzacji emerytur, zobacz o ile więcej dostaniesz w 2020 roku. Dowiedz się, dlaczego najbardziej na waloryzacji wygrają najbiedniejsi oraz najbogatsi.
Starsza kobieta wylicza emeryturę
źrodło:123RF
Spis treści

Waloryzacja emerytur 2020 

Waloryzacja emerytur w 2020 roku wyniesie 3,24 procent, ale nie mniej niż 70 złotych brutto. Po raz drugi z rzędu zastosowany bowiem zostaje swoisty mix procentowo-kwotowy, który premiuje osoby znajdujące się w najtrudniejszej sytuacji finansowej, ale też przynoszący największą nominalną korzyść tym, którzy dziś mają najlepiej. Minimum określone na poziomie 70 zł oznacza, że gorzej uposażeni emeryci i renciści dostaną 1 marca podwyżkę rzędu nawet 6 procent (na marginesie warto dodać, że ci, którzy dziś pobierają ustawowo określoną pensję minimalną, w związku z jej podwyższeniem o 100 zł z 1100 do 1200 zł, zyskają jeszcze więcej, bo ponad 9 procent). Jednak realnie w złotówkach, najwięcej do wygrania mają emeryci najzamożniejsi – w ich przypadku wzrost o 3,24 procent to nawet 100-150 zł brutto. Czy to dużo? Zobacz, ile konkretnie dostaniesz po waloryzacji emerytur i rent 1 marca. Sprawdź, czy podwyżka twojego świadczenia pokryje wzrost cen wyrażony wskaźnikiem inflacji. 

Ile wyniesie waloryzacja emerytur? 

Podwyżkę w kwocie równo 70 złotych brutto, a więc procentowo wyższą, niż założony wskaźnik waloryzacji (3,24 proc.) otrzyma 6,2 miliona, czyli około 65 procent polskich emerytów i rencistów. To osoby, które dziś otrzymują mniej, niż 2160,49 złotych brutto. Dopiero powyżej tej kwoty zastosowana zostanie podwyżka procentowa z wykorzystaniem wskaźnika 3,24 procent – wyliczona w ten sposób waloryzacja zapewni bowiem ponad 70 złotych brutto dodatkowego wpływu na konto. Warto w tym miejscu podkreślić, że świadczenie powyżej 2160,49 otrzymuje dziś zaledwie co trzeci polski emeryt i rencista. 

Tabela waloryzacji emerytur 

Ile konkretnie zyskasz 1 marca przy swoim obecnym świadczeniu ? Tabela waloryzacji emerytur przedstawia się następująco (kwoty podane brutto): 

Obecne świadczenie

Świadczenie po waloryzacji

Wzrost w złotówkach

Wzrost w procentach

1100 zł

1200 zł (podniesienie emerytury minimalnej)

100 zł

9,1 proc.

1200 zł

1270 zł

70 zł

5,8 proc.

1500 zł

1570 zł

70 zł

4,7 proc.

2000 zł

2070 zł

70 zł

3,5 proc.

2160,49 zł

2239,49 zł

70 zł

3,24 proc.

2200 zł

2271,28 zł

71,28 zł

3,24 proc.

2300 zł

2374,52 zł

74,52 zł

3,24 proc.

2400 zł

2477,76 zł

77,76 zł

3,24 proc.

2500 zł

2581,00 zł

81,00 zł

3,24 proc.

2600 zł

2684,24 zł

84,24 zł

3,24 proc.

2700 zł

2787,84 zł

87,84 zł

3,24 proc.

2800 zł

2890,72 zł

90,72 zł

3,24 proc.

2900 zł

2993,96 zł

93,96 zł

3,24 proc.

3000 zł

3097,20 zł

97,20 zł

3,24 proc.

3100 zł

3200,44 zł

100,44 zł

3,24 proc.

3200 zł

3303,68 zł

103,68 zł

3,24 proc.

3300 zł

3406, 92 zł

106,92 zł

3,24 proc.

3400 zł

3510,16 zł

110,16 zł

3,24 proc.

3500 zł

3613,40 zł

113,40 zł

3,24 proc.

4000 zł

4129,60 zł

129,60 zł

3,24 proc.

4500 zł

4645,80 zł

145,80 zł

3,24 proc.

5000 zł

5162,00 zł

162,00 zł

3,24 proc.

Ile wyniesie waloryzacja netto? 

Wskaźnik 3,24 procent oraz kwota 70 złotych ustalone są w odniesieniu do świadczeń brutto. Emerytów najbardziej jednak interesuje, ile więcej otrzymają na rękę. W przypadku osób słabiej uposażonych, miesięczny zysk netto wyniesie około 57 złotych netto, bo tyle zostanie z 70-złotowej podwyżki po potrąceniu podatku i składki na ZUS. Jeśli natomiast chodzi o emerytury przekraczające dziś pułap 2160,49 złotych brutto, waloryzacja netto wyniesie od 57 złotych wzwyż. 100-złotową podwyżkę na rękę dostaną osoby, których świadczenie brutto wynosi dziś koło 3850 złotych. Pamiętaj – aby wyliczyć przybliżoną kwotę emerytury netto, nie wnikając w zawiłości polskiego systemu podatkowego, musisz swoje świadczenie brutto przemnożyć w zaokrągleniu przez 0,82. 

Czy waloryzacja emerytur pokryje inflację? 

Waloryzacja emerytur powinna pokrywać podwyżki cen usług i towarów. Czy tak się stanie? Inflacja w ostatnich miesiącach jest najwyższa od 8 lat. Jak podał Główny Urząd Statystyczny, w grudniu 2019 r., w ujęciu rok do roku wyniosła aż 3,4 procent. To więcej, niż zaproponowany przez rząd wskaźnik waloryzacji emerytur i rent. Oznacza to, że lepiej uposażeni świadczeniobiorcy realnie poczują w kieszeniach mniej pieniędzy, niż jeszcze rok temu. W przypadku osób, których emerytura będzie zwaloryzowana kwotowo i w przełożeniu na procenty może wzrosnąć nawet o blisko 6 proc., wciąż natomiast będą ponad wskaźnikiem inflacji. Tym samym ich sytuacja materialna powinna się minimalnie poprawić. Oczywiście są to wnioski uogólnione i formułowane na poziomie czysto statystycznym. 

Co oprócz podwyżki emerytur?

Oprócz podwyżki emerytur, rząd proponuje dodatkowe pieniądze, które zostaną jednorazowo wypłacone w kwietniu oraz maju. Będzie to tak zwana „trzynasta emerytura”. Świadczenie to wynosi w 2020 roku 1200 złotych brutto, a więc równowartość nowej, wyższej emerytury minimalnej. W przeliczeniu na kwotę netto, daje to zastrzyk gotówki w wysokości 981 zł. Pieniądze otrzymane na rękę są nieco mniejsze niż w przypadku najniższej emerytury (1026,69), ze względu na konieczność odprowadzenia składki zdrowotnej oraz rozliczenia kwoty obniżającej podatek. Dobra wiadomość dla emerytów jest taka, że w przyjętej ustawie zapisano, iż wiosenna trzynastka dla emerytów będzie wypłacana cyklicznie, nie tylko w roku 2020, ale też w latach następnych. 

Czytaj również

Bibliografia

  • Projekt ustawy o dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów, https://www.gov.pl
  • Waloryzacja emerytur 2020, https://www.zadluzenia.com
Więcej z kategorii Renta
Ile można dorobić do renty? Renta a praca
Ile może zabrać komornik z emerytury, pensji i renty?
Starsze małżeństwo sprawdza rachunki
Ile wynosi najniższa renta w Polsce (chorobowa, rodzinna, inwalidzka)?
Powiązane artykuły
Starsze małżeństwo wypełnia wniosek o rentę chorobową
Renta chorobowa - jakie choroby obejmuje i ile wynosi?
Renta chorobowa z ZUS i KRUS – ile wynosi i jak ją dostać?
Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy – czy można pracować?
Renta z tytułu niezdolności do pracy – wysokość i warunki przyznawania
Odprawa rentowa - po ustaniu zatrudnienia i świadczeniu