Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy – czy można pracować?

Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy przyznawana jest osobom, które ze względów zdrowotnych nie mogą pracować. A jednak – niezdolność do pracy nie wyklucza zarobkowania i to bez utraty prawa do renty. Jak to możliwe? Czy wolno dorabiać mając orzeczoną tylko częściową niezdolność do pracy, czy także całkowitą niezdolność do pracy? Ile wyniesie renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy 2020?
Spis treści

Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy

Pobieranie renty z tytułu niezdolności do pracy tylko na pierwszy rzut oka wyklucza możliwość podejmowania zatrudnienia. W rzeczywistości niezdolność do pracy nie oznacza zakazu podejmowania pracy dorywczej, a nawet zatrudnienia na etacie.

Co więcej - dotyczy to nie tylko częściowej niezdolności do pracy. Czy można pracować na rencie z całkowitą niezdolnością do pracy? Tak! Aby zatrudnić osobę z prawem do renty z tytułu niezdolności do pracy, należy jednak stworzyć specjalne warunki, dostosowując stanowisko pracy do charakteru i stopnia zaawansowania niepełnosprawności. Często miejscami zatrudniającymi osoby niepełnosprawne są zakłady pracy chronionej.

Renta z tytułu niezdolności do pracy a praca

Renciści z orzeczoną niezdolnością do pracy mogą pracować bez limitu zarobków w kilku przypadkach. Dotyczy to głównie zatrudnienia na umowy niepodlegające obowiązkowi odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne. W praktyce – najczęściej są to umowy o dzieło. Bez ryzyka utraty renty z tytułu niezdolności do pracy można też czerpać zyski na przykład z najmu nieruchomości, pod warunkiem, że nie jest on prowadzony w ramach działalności gospodarczej.
Istnieje jednak szereg form zatrudnienia, które osoby pobierające renty z tytułu niezdolności do pracy, narażają na obniżenie lub zawieszenie prawa do świadczenia, jeśli przynoszą zbyt wysokie dochody. Mowa tu o umowach, od których odprowadza się składki na ubezpieczenie, a więc przede wszystkim – o umowie o pracę. Należy pamiętać, że od niedawna, składki na ZUS odprowadzane są też od umów zlecenie. Warto więc zapoznać się z limitami zarobków dotyczącymi osób pobierających rentę z tytułu niezdolności do pracy.

Niezdolność do pracy

Bez ryzyka zmniejszenia renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy można zarobić do 70 procent średniego wynagrodzenia w kraju. Po przekroczeniu tego pułapu zarówno ZUS, jak i KRUS zaczną obniżać rentę. Jeżeli osoba pobierająca rentę z tytułu niezdolności do pracy zarobi więcej niż 130 procent średniej płacy, ubezpieczyciele całkowicie zawieszą wypłatę świadczenia.

Wysokość renty z tytułu niezdolności do pracy

Z wydanego w sierpniu komunikatu prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wynika, że w II kwartale 2017 roku przeciętna płaca w Polsce wyniosła  4220,69 zł. To oznacza, że w okresie od 1 września do 30 listopada 2017 r., renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy zacznie być obniżana w przypadku osób zarabiających powyżej 2954,50 zł, zaś całkowicie zawieszona - od 5486,90 zł w górę. Co ciekawe, są to limity niższe, niż te które obowiązywały od 1 czerwca do 31 sierpnia (odpowiednio 3047,50 i 5659,70 zł). Ma to związek ze spadkiem średniej płacy w Polsce (w I kwartale 2017 r. wynosiła 4353,55 zł).

W 2020 roku, po waloryzacji rent i emerytur wzrośnie także najniższa renta przyznawana z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Według prognoz podniesie się o 26,73 zł.

Czytaj także:

Ile można dorobić do renty?

Praca chałupnicza - jak dorobić sobie w domu?

Renta inwalidzka – kto może ją otrzymać i jaka jest jej wysokość

Renta chorobowa z ZUS i KRUS – ile wynosi i jak ją dostać?

 

 

Więcej z kategorii Renta
Renta z tytułu niezdolności do pracy – wysokość i warunki przyznawania
Ile wynosi najniższa renta w Polsce (chorobowa, rodzinna, inwalidzka)?
Renta inwalidzka – kto może ją otrzymać i jaka jest jej wysokość
Powiązane artykuły
Starsze małżeństwo wypełnia wniosek o rentę chorobową
Renta chorobowa - jakie choroby obejmuje i ile wynosi?
Renta chorobowa z ZUS i KRUS – ile wynosi i jak ją dostać?
Starsze małżeństwo sprawdza rachunki
Ile może zabrać komornik z emerytury, pensji i renty?
Odprawa rentowa - po ustaniu zatrudnienia i świadczeniu
Ile można dorobić do renty? Renta a praca