Koronka do krwawych łez Matki Bożej - jak odmawiać?

Koronka do krwawych łez Matki Bożej stanowi dla katolików jedno z narzędzi do walki z diabłem. Symbolizowane przez paciorki różańca łzy kruszyć mają moc szatana. Wedle słów przypisywanych samej Maryi, koronka do krwawych łez oznacza „miłosierdzie, miłość i ból”. Kiedy odmawiać koronkę do łez Matki Bożej?
Pomnik Maryi
Źródło:123RF
Spis treści

Czym jest koronka do krwawych łez?

Koronka do krwawych łez Matki Bożej jest stosunkowo rzadką i mało znaną modlitwą o charakterze medytacyjnym, odmawianą przez chrześcijan wyznania rzymsko-katolickiego. Budową przypomina nieco tradycyjny różaniec, jako że i w tym przypadku powtarza się słowa modlitw cząstkowych, wchodzących w skład większej całości, wedle określonego i nienaruszalnego schematu. W odróżnieniu jednak od różańca, nie ma w koronce do krwawych łez ani jednej ze znanych i powszechnie odmawianych modlitw. To stanowi o jej oryginalności i niepowtarzalności, jednocześnie jednak stanowiąc źródło niszowości w religii.

Skąd się wzięła koronka do krwawych łez Matki Bożej?

Pełna nazwa wspomnianej modlitwy, to koronka do krwawych łez Matki Bożej (niekiedy zamiast określenia Matka Boża, używa się też sformułowania Matka Boska lub imienia Maryja). Kościół katolicki wierzy, że koronkę do krwawych łez Maryi podarował Chrystus siostrze Amalii Aguirre, brazylijskiej zakonnicy, współzałożycielce Instytutu Misjonarek Jezusa Ukrzyżowanego. Wydarzenie to miało mieć miejsce w czasie jednego z trzech widzeń, których Amalia doznała pod koniec lat trzydziestych XX wieku. Zakonnica podała, że Jezus objawił jej się 8 listopada 1929 roku, dyktując słowa modlitwy, a także mówiąc: Moja córko, Módl się do Mnie przez Łzy Mojej Matki. O cokolwiek ludzie Mnie będą prosić przez Łzy Mojej Matki, chętnie im tego udzielę. Natomiast w roku 1930 siostra Amalia dwukrotnie miała rozmawiać z Matką Bożą. Maryja, która ukazała jej różaniec nazwany koronką łez i wyjaśniła jego znaczenie, poleciała także odprawiać stosowne nabożeństwo w klasztorach o godzinie 7 wieczorem. 4 lata później, 15 maja 1934 roku Watykan oficjalnie uznał koronkę.

Co o koronce do krwawych łez Maryja powiedziała Amalii?

Jaki jest sens słów koronki do krwawych łez Matki Boskiej? Kościół podaje, że w z znacznej mierze interpretacji dostarczyła sama Maryja w czasie widzenia siostry Amalii. Słowa Matki Bożej miały brzmieć tak: Moje dziecko, opowiem ci o różańcu w moich rękach. Nazwałam go koroną Łez. Kiedy jesteś przy mnie, widząc tę koronkę, pamiętaj, że oznacza miłosierdzie, miłość i ból. Ta koronka z moich błogosławionych łez oznacza, że matka cię kocha. (…) Różaniec ten posłuży do nawrócenia wielu grzeszników, a zwłaszcza opętanych przez diabła. (…). Przez ten różaniec diabeł zostanie pokonany, a moce piekła zostaną zniszczone. Przygotuj się do tej wielkiej walki. 

Dziś słowa koronki do krwawych łez MB mają charakter uniwersalny, co jednak ciekawe, wedle słów Amalii, Maryja ofiarować miała różaniec ze swoich łez Instytutowi Misjonarek Jezusa Ukrzyżowanego, jako część jego dziedzictwa. 

Jak odmawiać koronkę do krwawych łez Matki Bożej?

Jak odmawiać koronkę do krwawych łez Matki Bożej? Podobnie jak w przypadku różańca, kierujemy się ustalonym schematem, w rachubach wspierając się sznurem paciorków. Układ koronki do krwawych łez NMP jest następujący:

  • na wstępie, na medaliku: Do Krwawych Łez Matki Bożej

Jezu, przybity do krzyża! Padamy do Twoich Stóp i składamy Ci w ofierze Krwawe Łzy Tej, która z najwięk­szą miłością współbolała z Tobą, towarzysząc Ci na Twej bolesnej drodze krzyżowej. Spraw, o Dobry Mistrzu, aby­śmy z miłością pojęli wymowę Krwawych Łez Twojej Najświętszej Matki, a pełniąc Twą Świętą Wolę tu na zie­mi, stali się godnymi wielbić Cię i czcić przez całą wiecz­ność w Niebie. Amen.

  • na dużych paciorkach:

Jezu, spójrz na Krwawe Łzy Tej, która umiłowała Cię najmocniej tu na ziemi i nadal najgoręcej miłuje Cię w Niebie.

  • na małych paciorkach: (7 razy)

Jezu, wysłuchaj prośby nasze – przez Krwawe Łzy Twojej Najświętszej Matki.

  • na zakończenie (3 razy):

O Jezu, spójrz na Krwawe Łzy Tej, która umiłowała Cię najmocniej tu na ziemi i nadal najgoręcej miłuje Cię w Niebie.

  • modlitwa:

Maryjo, Matko Boleści, Matko Litości, Matko Miło­sierdzia! Zjednocz nasze prośby ze swoimi prośbami, aby Twój Boski Syn Jezus, którego wzywamy, wysłuchał na­sze wołanie, a przez przyczynę Twoich Matczynych Krwa­wych Łez, udzielił nam łask, o które Go błagamy i doprowa­dził nas do szczęścia wiecznego. Amen. Twoje Krwawe Łzy, o Matko Bolesna, kruszą moc szata­na! O Jezu, zakuty w kajdany, przez Twoją Boską łagodność uchroń świat przed zagładą! Amen.

Różaniec do koronki do krwawych łez Matki Boskiej

Różaniec, który pomaga w odmawianiu koronki do krwawych łez Matki Boskiej przypomina nieco ten tradycyjny, ale tylko pozornie. Podstawowe różnice to:

  • brak krzyżyka.

Zamiast niego jest medalik, z jednej strony przestawiający płaczącą Maryję, z napisem Matko Bolesna, Twoje łzy zniweczą panowanie piekła, z drugiej zaś Jezusa Chrystusa i napis: Przez Twoją boską cierpliwość, o Jezu uwięziony, zachowaj świat od grożącego mu chaosu".

  • koronka do krwawych łez Matki Bożej ma siedem części, każda z nich składa się z 7 paciorków.

W zwykłym różańcu dużych koralików jest 5, pomiędzy zaś każdym z nich znajduje się 10 mniejszych.

Czytaj też:

Bibliografia

  • Koronka Do Krwawych Łez Matki Bożej, http://www.duchprawdy.com
  • Historia Koronki do Łez Matki Bożej, http://adam-czlowiek.blogspot.com
Więcej z kategorii Historia i tradycje
Jak się spowiadać? Grzechy i regułka dla dorosłych
Konfesjonał
Savoir-vivre przy wielkanocnym stole
Rodzina przy stole, spożywająca posiłek
Koronka do krwawych łez Matki Bożej - jak odmawiać?
Pomnik Maryi
Powiązane artykuły
Msza za zmarłych - jak napisać intencje mszalne?
Suchy chleb i szklanka wody
Post w kościele katolickim – kogo i kiedy obowiązuje?
Ksiądz trzyma w dłoniach hostię
Części mszy świętej – główne i stałe. Najważniejsze
Ksiądz odprawiający mszę świętą
Msza święta krok po kroku – tekst, przebieg, części
Cerkiew prawosławna
Prawosławie a katolicyzm. Różnice, cechy i święta