Modlitwa za zmarłego męża - jak się modlić?

Modlitwa za zmarłego męża jest w religii chrześcijańskiej uczynkiem miłosierdzia względem duszy bliskiej nam osoby. Chrześcijanie wierzą, że modlitwa żony za męża może skrócić czas pobytu jego duszy w czyśćcu i ułatwić zbawienie. Jak powinna wyglądać modlitwa za zmarłego męża? Jak się modlić i kiedy?
Spis treści

Modlitwa za zmarłych

Początek listopada w tradycji europejskiej to czas, kiedy wspominamy zmarłych. Zwyczaj ten jest silnie osadzony w kulturze chrześcijańskiej, ale ma też korzenie w wierzeniach pogańskich – wystarczy wspomnieć rytuał palenia zniczy, kultywowany powszechnie w Dzień Wszystkich Świętych oraz dzień zaduszny, lecz zaczerpnięty z dawnego pogańskiego święta Dziadów (palono wówczas ogniska, by ogrzać dusze i oświetlić im drogę powrotną do domu).

Choć znicze, a także kwiaty pozostają najbardziej namacalnymi dowodami naszej pamięci o zmarłych, dla Chrześcijan najważniejsza pozostaje modlitwa - za zmarłego męża, żonę, rodziców, dzieci. Dlaczego modlimy się za zmarłych? Dlaczego tak istotna jest modlitwa za zmarłego męża? Dlaczego tak często na nagrobkach spotykamy napis „prosi o modlitwę”?

Modlitwa za zmarłego męża - pomoc w zaświatach

Modlitwa za zmarłego męża i za innych, którzy odeszli z tego świata, jest jednym z obowiązków Chrześcijanina. To jeden z siedmiu tzw. uczynków miłosierdzia względem duszy (grzeszących upominać; nieumiejętnych pouczać; wątpiącym dobrze radzić; strapionych pocieszać; krzywdy cierpliwie znosić; urazy chętnie darować; modlić się za żywych i umarłych).

Najczęściej w Chrześcijaństwie potrzebę modlitwy za zmarłych tłumaczy się tym, że dusza po śmierci pozostaje bezsilna i oddana na łaskę Boga, a pomóc jej może właśnie ten szczególny rodzaj wstawiennictwa, jakim jest modlitwa żyjących.  Wiarę we wstawiennictwo żyjących za zmarłymi znajdujemy już w Starym Testamencie, choćby w często przywoływanej w tym kontekście Księdze Machabejskiej.

Modlitwa żony za męża - za zbawienie i odpuszczenie win

Jak powinna wyglądać modlitwa za zmarłego męża? Nie ma jednej uniwersalnej modlitwy na tę okoliczność. Pamiętajmy, że Chrześcijanie wierzą w zbawienie i potępienie ale też w to, że dusze, nim zostaną zbawione, muszą odpokutować w czyśćcu. Za tzw. dusze czyśćcowe Chrześcijanie często modlą się słowami modlitwy „Wieczny odpoczynek”:

Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie,
a światłość wiekuista niechaj im świeci.
Niech odpoczywają w pokoju.
Amen.

Modlitwa żony za męża – własnymi słowami

Słowa modlitwy za zmarłego męża można ułożyć samodzielnie - będą wówczas płynąć z serca. Często modlitwa żony za męża zawiera elementy nawiązujące do wspólnej drogi życia czy wyrażające nadzieję na spotkanie w niebie. Można też szukać modlitw spisanych, funkcjonujących bardziej lub mniej powszechnie w tradycji Kościoła. Wiele z nich dostępnych jest w Internecie – wystarczy w wyszukiwarkę wpisać „modlitwa za zmarłego męża”, czy „modlitwa żony za męża”.

Układając własną modlitwę za zmarłego męża, pamiętajmy, że modlić można się o uwolnienie od grzechu i o przyjęcie duszy do nieba. Można też modlić się o wstawiennictwo zmarłego za nami. Chrześcijanie wierzą, że tak jak żywi mają moc wstawiennictwa za duszami czyścowymi, tak ci, którzy dostąpili zbawienia, mogą się u Boga wstawić za żyjącymi.

Kiedy modlić się za zmarłego męża?

Modlitwa za zmarłego męża może być odmawiana codziennie i w każdych okolicznościach, choć oczywiście w praktyce najczęściej jej słowa wypowiadane są w pierwszych dniach i tygodniach po tym, jak spotka nas bolesna strata, później zaś wszystko zależy od tego, jak mocno wierzącymi jesteśmy osobami. Wiele osób najwięcej uwagi poświęca zmarłym właśnie w listopadzie. Zwyczajowo przyjęło się groby zmarłych odwiedzać 1 listopada, rzadziej – dnia następnego.

Pamiętać jednak należy, że 1 listopada to Dzień Wszystkich Świętych, zaś 2 listopada – Święto Zmarłych. Nazwy te niekiedy są mylone, błędnie używane i umiejscawiane w czasie, a także ze sobą utożsamiane. Kościół stawia wyraźne rozróżnienie – w Dzień Wszystkich Świętych modlimy się za osoby, które zaznały już zbawienia, natomiast Święto Zmarłych, czyli dzień zaduszny pamiętamy o wszystkich zmarłych.

Modlitwa za zmarłego męża – częściej niż za żonę?

Dlaczego tyle miejsca poświęcamy modlitwie za zmarłego męża, nie zaś na odwrót? Przemawiają za tym względy nie religijne, a czysto demograficzne. Statystyka jest brutalna. Osób, które mogą się modlić za zmarłego męża jest w Polsce blisko 6 razy więcej, niż tych, które w ten sposób mogą wspominać zmarłe żony.

Z danych zebranych w trakcie ostatniego spisu powszechnego, który został przeprowadzony w roku 2011 wynika, że w kraju żyło wówczas 3,1 miliona wdów i wdowców. Z tego 2,6 miliona stanowiły kobiety (wdowy), a tylko 480 tysięcy – mężczyźni (wdowcy). Taka tendencja związana jest z dwoma podstawowymi czynnikami – krótszym średnim trwaniem życia mężczyzn a także statystycznie wyższym wiekiem mężczyzn w dniu zawierania ślubu.

Czytaj też:

Więcej z kategorii Historia i tradycje
Jak się spowiadać? Grzechy i regułka dla dorosłych
Konfesjonał
Koronka do krwawych łez Matki Bożej - jak odmawiać?
Pomnik Maryi
Pierwsza komunia wnuka - porady dla babci i dziadka
Powiązane artykuły
Msza za zmarłych - jak napisać intencje mszalne?
Suchy chleb i szklanka wody
Post w kościele katolickim – kogo i kiedy obowiązuje?
Ksiądz odprawiający mszę świętą
Msza święta krok po kroku – tekst, przebieg, części
Ksiądz trzyma w dłoniach hostię
Części mszy świętej – główne i stałe. Najważniejsze
Cerkiew prawosławna
Prawosławie a katolicyzm. Różnice, cechy i święta