Koronka do ducha świętego - obietnice. Jak odmawiać?

Koronka do Ducha Świętego jest dla Katolików modlitwą, w której wzywany jest Boski Pocieszyciel. Odmawia się ją w intencji odnowy Kościoła i otwarcia ludzkich serc na to, co dobre. Zobacz, jak odmawiać koronkę do Ducha Św. i jak posługiwać się przy tym różańcem.
Kobieta modli się przy oknie
Źródło:123RF
Spis treści

Czym jest koronka do Ducha świętego?

Koronka do Ducha Świętego jest modlitwą typu medytacyjnego, praktykowaną w Kościele katolickim od XX wieku. Jej autorem jest angielski zakonnik, kapucyn Jan Maria Finigan. W 1900 roku została zaakceptowana przez Watykan jako modlitwa w intencji odnowy Kościoła i świata. W Polsce koronka do Ducha Świętego była propagowana przez księdza Stanisława Okamfera z Seminarium Częstochowskiego i w 1956 roku zatwierdzona biskupa Krakowskiego Franciszka Jopa. Dziś modlitwę tę każdego dnia zmawiają Siostry Kanoniczki Ducha Świętego, zwane Duchaczkami, rezydujące w Krakowie. Nie jest ona tak znana, jak inne tego typu modlitwy, odmawiać koronkę do Ducha świętego może jednak każdy. W jakiej intencji? Jak należy się modlić? 

Jak interpretować koronkę do Ducha?

Katolicy wierzą, że Duch Święty jest tym, który wstawia się za ludźmi u Boga. Dlatego nazywany jest Boskim Pocieszycielem. Jak wyjaśniają Siostry Kanoniczki, wypowiadane w czasie modlitwy wezwanie do przyjścia Ducha Świętego, napełnienia serc i rozpalenia w nich ognia miłości, jest rozważaniem udziału Pocieszyciela w dziele odkupienia. Tekst koronki do Ducha Świętego jest swego rodzaju prośbą o to, by tchnął on w ludzkie serca miłość, dobroć, nadzieję i wiarę. Koronka Ducha Świętego w pewnym sensie przypomina różaniec, również bowiem służy kontemplacji tajemnic. Drugim podobieństwem jest powtarzalność wypowiadanych modlitw (aczkolwiek innych, niż w różańcu). 

Jak odmawiać koronkę do Ducha Świętego?

Jak odmawiać koronkę do Ducha Świętego? Jak przy wszystkich tego typu modlitwach, obowiązuje schemat. Przede wszystkim wiedzieć należy, że Koronka do Ducha Świętego składa się z 5 tajemnic: 

  • Z Ducha Świętego w Maryi Pannie począł się Jezus (Łk 1, 35);
  • Duch Święty spoczął na Jezusie Chrystusie w czasie Chrztu w Jordanie (Mt 3, 16);
  • Przez Ducha Świętego Jezus wyprowadzony na pustynię (Łk 4, 1);
  • Duch Święty w Kościele (Dz 2, 2-4);
  • Duch Święty w duszy sprawiedliwego (1 Kor 3, 16), (1 Tes 5,19), (Ef 4,30).

Koronka do Ducha świętego – tekst modlitwy

Odmawiając koronkę do Ducha Świętego czynimy na wstępie znak krzyża, następnie zaś wypowiadamy pierwszą z tajemnic: Z Ducha Świętego w Maryi Pannie począł się Jezus. Następnie odmawiamy:

  • 7 razy, na małych koralikach: Przyjdź, Duchu Święty, napełnij serca Twoich wiernych - I ogień Twojej miłości w nich zapal. 
  • 1 raz na dużych koralikach: Ześlij Ducha Twego, a powstanie życie - I odnowisz oblicze ziemi. Módlmy się:  Boże, któryś pouczył serca wiernych światłem Ducha Świętego, daj nam w tymże Duchu poznać, co jest prawe i pociechą Jego zawsze się radować. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Schemat ten powtarzamy wypowiadając kolejne 4 tajemnice. Na koniec zaś całej koronki, 3-krotnie należy zmówić Chwała Ojcu oraz jednokrotnie – Wierzę w Boga. Koronkę do Ducha Świętego kończymy słowami: Matko Kościoła, módl się za nami!

Tak jak wiele innych modlitw chrześcijańskich, tak i koronkę do Ducha Świętego można spotkać także w wersji śpiewanej, z podkładem muzycznym. Jedno z takich wykonań dostępne jest na stronie internetowej Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego de Saxia. Każdy jednak może spróbować utwór-modlitwę wykonać samodzielnie. 

Koronka do Ducha Świętego - różaniec

Zmawiając koronkę do Ducha Świętego, posługujemy się różańcem o nietypowym układzie koralików. Składa się z 5 większych paciorków symbolizujących poszczególne tajemnice (na których mówimy: Ześlij Ducha Twego, a powstanie życie), pomiędzy zaś każdym z nich znajduje się 7 mniejszych (7-krotne powtórzenie Przyjdź, Duchu Święty). Stanowią one okrąg. Od pierwszego z dużych paciorków odchodzi prosty fragment sznurka, zakończony krzyżem, na którym znajdują się koraliki odpowiadające modlitwom Chwała Ojcu (3 razy) oraz Wierzę w Boga. Służący do odmawiania koronki do Ducha świętego różaniec można nabyć w sklepach z dewocjonaliami, tak stacjonarnych, jak też internetowych; najtańsze kosztują zaledwie kilka złotych. Tego typu różaniec z łatwością wykonamy też sami – będzie do tego potrzebny jedynie czerwony sznurek i krzyż. Koraliki mogą być, ale nie muszą. Jeśli nie mamy ich pod ręką, wystarczy w równych odstępach, zachowując przywołany wyżej schemat, zawiązać na sznurku większe i mniejsze pętelki. Co więcej, w ten sposób wykonać można także różaniec w wersji okrojonej do jednej zaledwie tajemnicy koronki. Wystarczy zawiązać 7 mniejszych supełków, w miejscu zaś związania obu krańców sznurka poczynić większy węzeł. Oczywiście całość powinien zwieńczać krzyż.

Czytaj też: 

 

Bibliografia

  • Koronka do Ducha Świętego, Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego de Saxia, https://kanoniczki.pl
  • s. Łucja Kramarz, Uwielbiając Ducha Świętego, Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego de Saxia, https://kanoniczki.pl