Jak się spowiadać? Grzechy i regułka dla dorosłych

Spowiedź to obowiązek każdego katolika. Po raz pierwszy przystępuje się do niej przed Pierwszą Komunią Świętą. Wtedy też uczy się formułki, którą należy wypowiedzieć w konfesjonale. Regułka, którą odmawiają dzieci różni się jednak od tej, przeznaczonej dla dorosłych. Sprawdź, jak się spowiadać w kościele.
Konfesjonał
Źródło:123RF
Spis treści

Spowiedź: jak się spowiadać?

Spowiedź to sakrament, podczas którego wierny wyznaje swoje grzechy i prosi Boga o przebaczenie oraz pojednanie z Kościołem. Choć czas jej trwania zwykle nie jest zbyt długi, a sama spowiedź nie jest niczym strasznym, wiele osób obawia się wyznawania grzechów kapłanowi, czując się z tym nie do końca komfortowo. Dodatkowym stresem dla niektórych jest formułka spowiedzi, którą należy wypowiedzieć będąc w konfesjonale. Jest ona jednak bardzo krótka, a jej zapamiętanie nie powinno być kłopotliwe. Jeśli mimo to w trakcie spowiedzi jej fragmenty wypadną Ci z głowy, nie stresuj się. Możesz wówczas poprosić o pomoc kapłana lub powiedzieć pewne rzeczy własnymi słowami. Pamiętaj, że najważniejsze w spowiedzi jest szczerze wyznanie grzechów i postanowienie poprawy. Sama formułka jest sprawą drugorzędną.

Jak się spowiadać? Jakie grzechy wyznać?

Aby spowiedź była ważna, penitent (osoba spowiadająca się) powinien wcześniej zastanowić się nad popełnionymi grzechami, przypomnieć je sobie, a następnie szczerze je wyznać i okazać żal oraz skruchę. Czasami jednak możemy nie zdawać sobie sprawy z tego, że nasze zachowanie było grzechem. Na przykład w przypadku przykazania „Nie zabijaj” nie chodzi bowiem jedynie o popełnienie morderstwa, ale też narażanie swojego bądź cudzego życia i zdrowia poprzez lekkomyślne zachowanie, wdanie się w bójkę czy życzenie komuś śmierci. Wśród grzechów znajdują się także m.in.: bycie obłudnym, nie dotrzymywanie obietnic, oszukiwanie bliźnich, wstydzenie się swojej wiary, bluźnierstwa przeciw Bogu, opuszczanie Mszy Świętych, brak troski o współmałżonka i dzieci, niesprawiedliwość, pijaństwo, lenistwo, lekceważenie przepisów drogowych czy złe traktowanie zwierząt. Przed pójściem do spowiedzi trzeba zatem mocno przemyśleć swoje zachowanie, a w konfesjonale opowiedzieć kapłanowi o jego wątpliwych elementach.

Jak się mówi spowiedź?

Formułka do spowiedzi przystosowana dla osób dorosłych jest bardzo prosta i ci, którzy spowiadają się regularnie, z pewnością znają ją na pamięć. Osoby, które ostatni raz u spowiedzi były dawno temu również nie powinny mieć problemów z jej zapamiętaniem. Od czego zacząć? Przed przystąpieniem do spowiedzi należy upewnić się czy w konfesjonale obecny jest kapłan i czy aktualnie nie spowiada innej osoby. Jeżeli spowiednik jest sam, wówczas można do niego podejść. Penitent może na początku usłyszeć krótką modlitwę księdza i zachętę do skruchy. Osoba spowiadająca się powinna zacząć swoją wypowiedź od nakreślenia znaku krzyża i cichego: „W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen”. Następnie, aby przywitać się z kapłanem, należy powiedzieć: „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus…”. Po odpowiedzi księdza następuje spowiedź właściwa. Jej przebieg opisujemy poniżej w kilku krokach.

Jak się spowiadać? Formuła – krok po kroku

Po przywitaniu się z kapłanem osoba spowiadająca się:

  1. Podaje datę ostatniej spowiedzi lub przybliżony czas jaki od niej minął. Zwyczajowo mówi się to w słowach: „Ostatnia moja spowiedź była…”
  2. Dokonuje autoprezentacji, aby spowiednik wiedział z kim ma do czynienia. Pozwala mu to później właściwie ocenić grzechy i dobrać odpowiednią naukę. Mówiąc o sobie warto powiedzieć o wieku i sytuacji życiowej, np. „Mam pięćdziesiąt osiem lat. Od trzydziestu lat jestem mężatką. Mamy z mężem dwójkę dzieci, które wyjechały za granicę. Pracuję zawodowo, ale wkrótce przechodzę na emeryturę. Mąż jest rencistą”.
  3. Mówi, co zmieniło się od ostatniej spowiedzi, w jaki sposób pracował nad sobą i poprzednio wyznawanymi grzechami, np. „Po ostatniej spowiedzi przestałam się wtrącać w pożycie małżeńskie moich dzieci, a także przestałam ukrywać przed mężem ważne sprawy”.
  4. Wyznaje grzechy, które popełniła od ostatniej spowiedzi.
  5. Postanawia poprawę, mówiąc: „Więcej grzechów nie pamiętam. Za wszystkie serdecznie żałuję i obiecuję poprawę. Proszę o rozgrzeszenie i pokutę”.

Spowiedź: co się mówi na zakończenie?

Po wyznaniu wszystkich popełnionych grzechów i postanowieniu poprawy, spowiednik zaczyna rozmowę z penitentem. Kapłan poucza go co do wymienionych grzechów, może także dopytać o pewne kwestie, by lepiej je zrozumieć. Następnie ksiądz nakłada na spowiednika pokutę i wypowiada formułę rozgrzeszenia: „Bóg, Ojciec miłosierdzia, który pojednał świat ze sobą przez śmierć i zmartwychwstanie swojego Syna, i zesłał Ducha Świętego na odpuszczenie grzechów, niech ci udzieli przebaczenia i pokoju przez posługę Kościoła. I ja odpuszczam tobie grzechy w imię Ojca, i Syna i Ducha Świętego”. W tym momencie kapłan kreśli znak krzyża, dlatego spowiednik musi odpowiedzieć: „Amen”. Po rozgrzeszeniu spowiednik może dodatkowo powiedzieć: „Wysławiajmy Pana, bo jest dobry”. Wówczas penitent odpowiada: „Bo Jego miłosierdzie trwa na wieki”. Spowiedź kończy się wypowiadaną przez księdza formułą: „Pan odpuścił Tobie grzechy, idź w pokoju”. To moment, 
w którym osoba spowiadająca się odpowiada: „Amen”. Wychodząc z konfesjonału można pocałować stułę, która często jest widoczna na zewnątrz konfesjonału. Nie jest to obowiązkowe, stanowi jednak wyraz skruchy penitenta, a także wdzięczności za okazane Miłosierdzie.

Zobacz także:

 

Bibliografia

  • Radecki A., „Jak się spowiadać?”, 2008, ISBN: 978-83-60703-79-3
  • Marchioro R., „Spowiedź sakramentalna. Praktyczny przewodnik dla penitentów i spowiedników”, Kraków 2011, ISBN: 978-83-61881-49-0
Więcej z kategorii Historia i tradycje
Jak się spowiadać? Grzechy i regułka dla dorosłych
Konfesjonał
Savoir-vivre przy wielkanocnym stole
Rodzina przy stole, spożywająca posiłek
Koronka do krwawych łez Matki Bożej - jak odmawiać?
Pomnik Maryi
Powiązane artykuły
Konfesjonał
Jak się spowiadać? Grzechy i regułka dla dorosłych
Rodzina przy stole, spożywająca posiłek
Savoir-vivre przy wielkanocnym stole
Pomnik Maryi
Koronka do krwawych łez Matki Bożej - jak odmawiać?
Modlitwa za zmarłego męża - jak się modlić?