Ubezpieczenie na życie – jak wybrać ubezpieczenie na wypadek śmierci

Ubezpieczenie na życie zapewnia finansową stabilizację dla rodziny w przypadku śmierci lub wypadku . W swojej ofercie mają je wszystkie liczące się na rynku firmy. Ile kosztuje polisa na życie, jak dobrze wybrać indywidualne ubezpieczenie na życie?
Spis treści

Po co nam ubezpieczenie na życie?

Ubezpieczenie na życie ma na celu zabezpieczenie finansowe rodziny na wypadek śmierci, chroni także samego ubezpieczonego, gdyby ciężko zachorował, stracił możliwość wykonywania pracy. Wyróżniamy kilka rodzajów polis na życie, najprostsza ma charakter ochronny. Bardziej skomplikowanym - a przy tym budzącym wiele kontrowersji - instrumentem jest polisa na życie z funduszem kapitałowym. Ubezpieczenia na życie są też niemal nieodłącznym dodatkiem do kredytów hipotecznych.

Polisa na życie - ubezpieczenie nie tylko od śmierci

Ochronne ubezpieczenie na życie to stosunkowo prosty instrument. Ubezpieczony odprowadza składkę przez cały zapisany w umowie okres, w zamian towarzystwo ubezpieczeniowe gwarantuje wypłatę pieniędzy rodzinie w razie jego śmierci. Ale uwaga – wbrew „ostatecznej” nazwie, tego typu polisy na życie działają nie tylko w chwili śmierci . Każde towarzystwo ma nieco inaczej skrojone indywidualne ubezpieczenie na życie, nie mniej, pewnym standardem ochrony jest zabezpieczenie przed skutkami:

  • ciężkiej choroby,
  • wypadku,
  • kalectwa.

W wielu przypadkach można dokupić ubezpieczenie na wypadek pobytu w szpitalu, operacji, złamania kończyny itd. Wszystko tak naprawdę jest kwestią tego, ile kosztuje ubezpieczenie na życie.

Ile kosztuje ubezpieczenie na życie?

Wszystko zależy od zakresu ochrony. W reklamach towarzystw ubezpieczeniowych często pada sformułowanie „już od 40 złotych miesięcznie”, a zatem można przyjąć, że to jest pewne standardowe minimum na polskim rynku. Oczywiście, zdarzają się też oferty tańsze, jak i dużo droższe. Jednak przeglądając oferty ubezpieczenia na życie na pewno nie należy kierować się jedynie ceną.

Najistotniejsze jest to, co zapisano w warunkach umowy, warto się przyjrzeć zarówno temu, jakie okoliczności obejmuje ubezpieczenie, jak i zakresowi wyłączeń, czyli temu, czego ubezpieczenie nie obejmuje. Już sama cena powinna być tu pewną wskazówką - najtańsze ubezpieczenie na życie nie zawsze będzie najlepszą opcją.

Trzeba też pamiętać, że w przypadku ubezpieczenia na życie, cena wyliczana jest indywidualnie, w zależności od wieku, często stanu zdrowia, a także wykonywanego zawodu, sytuacji materialnej, rodzinnej itd.

Czytaj też: Seniorzy a ubezpieczenie zdrowotne

Indywidualne ubezpieczenie na życie - wypłata środków

W zależności od warunków umowy, pieniądze z indywidualnego ubezpieczenia na życie zostaną wypłacone rodzinie ubezpieczonego po jego śmierci lub jemu samemu, kiedy dożyje określonego wieku (np. 75 lat), lub zaistnieją inne okoliczności przewidziane w polisie (np. choroba, wypadek, kalectwo). Nie jest przy tym istotne, czy składki były odprowadzane przez 1 miesiąc czy 10 lat.

Ubezpieczenia na życie – kapitałowe

Polisa na życie z funduszem kapitałowym – to specyficzny instrument finansowy, swego czasu bardzo powszechnie i nieco „siłowo” wprowadzony na polski rynek. W pośrednictwo zaangażowały się banki, wykupieniem tego typu polisy na życie warunkując na przykład zgodę na niższą marżę kredytu hipotecznego.

Kilka lat temu szacowano, że kapitałowe polisy na życie ma 5 milionów Polaków, którzy zainwestowali weń 50 miliardów złotych. Na czym polega tego typu polisa na życie? Oprócz składki na typowe ubezpieczenie, klienci wpłacają też regularnie umówioną kwotę, którą ubezpieczyciel obraca, inwestując w papiery wartościowe, kruszce itd.

Inwestycja ma pomnożyć kapitał ubezpieczonego Problem w tym, że inwestycje z natury są ryzykowne, więc tego typu ubezpieczenie na życie nie zawsze ma dodatnią stopę zwrotu, co - mówiąc wprost - oznacza, że zamiast zarobić, można stracić. A wycofać się nie jest łatwo.

Przeczytaj też: Testament własnoręczny - o co zadbać żeby był ważny

Ubezpieczenie na życie – nieuczciwe polisy

Wiele umów kapitałowych polis na życie było skonstruowanych w ten sposób, że klienci nie mieli pola manewru, bowiem za wycofanie się z umowy (zawartej na przykład na 15 lat) groziły wysokie kary i prowizje. W efekcie, rezygnując z ubezpieczenia w pierwszych latach jego trwania, można było stracić nawet wszystkie wpłacone pieniądze.

W 2016 roku Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów uznał, że ograniczenie prawa do wypowiedzenia umowy dotyczącej kapitałowej polisy na życie jest czynem nieuczciwej konkurencji.

Ubezpieczenie na życie przy kredycie

Wykupienie ubezpieczenia na życie często jest warunkiem koniecznym, który stawiają banki przed klientami ubiegającymi się o kredyty hipoteczne. Ma to zabezpieczyć instytucje finansowe przed skutkami sytuacji, w której kredytobiorca z powodu śmierci, ciężkiej choroby lub kalectwa, nie jest w stanie spłacić pożyczki.

Co najistotniejsze w takich przypadkach banki wymagają podpisania dodatkowej umowy, dotyczącej cesji polisy na życie. Innymi słowy – koszty ubezpieczenia na życie ponosi kredytobiorca, ale ewentualnym beneficjentem wypłaty pieniędzy z owej polisy będzie bank.


Zobacz też: Kredyt w banku – czy wiek może być przeszkodą?

Więcej z kategorii Ubezpieczenia
Gdzie szukać w internecie najlepszych ubezpieczeń?
Wyszukiwarka ubezpieczeń w internecie
Które ubezpieczenie na życie warto kupić?
Ubezpieczenie samochodu od gradu – o czym pamiętać?
Ubezpieczenie samochodu od gradu
Powiązane artykuły
Co to jest pudełko życia?
Starsze małżeństwo u doradcy kredytowego
Ubezpieczenie kredytu: co daje, jak działa, ile kosztuje
Ubezpieczenie turystyczne dla seniorów - czy wiek ma znaczenie?
OC na raty
OC na raty - czy to się opłaca?
Seniorzy a ubezpieczenie zdrowotne