Renta socjalna z ZUS – komu się należy i w jakiej wysokości?

Renta socjalna jest w 2017 roku wyższa o blisko 80 zł w porównaniu z rokiem 2016. I na tym nie koniec. Za kilka miesięcy wysokość renty socjalnej znów wzrośnie wraz z waloryzacją innych świadczeń emerytalno-rentowych. Sprawdź, ile renty socjalnej ZUS wypłaca teraz, a ile będzie wypłacać w przyszłym roku, komu się należy renta socjalna, kiedy należy się liczyć z tym, że rentę socjalną ZUS zawiesi. Ile wyniesie renta socjalna w 2020 roku?
Spis treści

Renta socjalna - ZUS orzeka o niezdolności do pracy

To ZUS orzeka o niezdolności do pracy i może przyznać rentę socjalną. Otrzymują ją osoby pełnoletnie (powyżej 18 lat) i całkowicie niezdolne do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, przy czym naruszenie to musiało powstać przed ukończeniem 18 roku życia lub w trakcie nauki w szkole i na studiach (do 25 urodzin) albo w czasie studiów doktoranckich i aspirantury naukowej.

Zaświadczenie o całkowitej niezdolności do pracy wydaje lekarz orzecznik ZUS. Należy pamiętać, że całkowita niezdolność do pracy może być chwilowa, stąd – obok renty socjalnej stałej, funkcjonuje też renta okresowa.

Rentę socjalną mogą uzyskać nie tylko obywatele Polscy, ale i pracujący w Polsce cudzoziemcy.

Renta socjalna

Komu się nie należy renta socjalna? Zakład Ubezpieczeń Społecznych wymienia szereg przypadków, w których prawo do renty socjalnej nie przysługuje. Dotyczy to:

  • osób, które mają ustalone prawo do emerytury, uposażenia w stanie spoczynku, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty inwalidzkiej, renty strukturalnej, a także osób uprawnionych do świadczenia przedemerytalnego, zasiłku przedemerytalnego lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego,
  • osób pobierających renty z instytucji zagranicznych,
  • osób tymczasowo aresztowanych albo odbywających karę pozbawienia wolności, z wyjątkiem osób odbywających karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego,
  • osób, które mają ustalone prawo do renty rodzinnej w wysokości przekraczającej 200% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,
  • osób, które są właścicielami lub posiadaczami nieruchomości rolnej.

Obniżenie renty socjalnej

Renta socjalna może zostać obniżona w kilku przypadkach. Osoba pobierająca lub starająca się o rentę socjalną może jednocześnie otrzymywać rentę rodzinną po zmarłym małżonku, jednak w takim przypadku renta socjalna może zostać obniżona tak, aby suma obu świadczeń nie przekraczała 200 procent kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy.

W praktyce oznacza to, że od 1 marca 2017 łączna wartość renty socjalnej i rodzinnej nie może przekraczać 2 tysięcy złotych brutto. Jeżeli sama renta rodzinna przekracza tę kwotę, renta socjalna w ogóle nie zostanie przyznana.

Renty socjalne - renta a praca

Z obniżeniem lub utratą renty socjalnej należy się też liczyć w przypadku podjęcia pracy zarobkowej (ta jest możliwa, mimo orzeczenia o niezdolności do pracy, jeśli pracodawca utworzy specjalnie wyposażone stanowisko). W tym przypadku istotne są limity dotyczące zarobków. 

Bez ryzyka utraty choćby złotówki z renty socjalnej, można miesięcznie dorobić do 70 procent wartości przeciętnego wynagrodzenia w kraju. Po przekroczeniu tej wartości, ZUS obniży rentę o kwotę przekroczenia. Gdy zarobimy powyżej 130 procent średniej płacy w Polsce, renta ulegnie całkowitemu zawieszeniu. Obecnie, osoby pobierające rentę socjalną, mogą zarobić:

  • do 3047,50 złotych brutto bez ryzyka obniżenia renty,
  • od 3047,50 do 5659,70 zł brutto – świadczenie zmniejszone o kwotę przekroczenia dozwolonego pułapu, czyli poziomu 70 procent średniej pensji w kraju,
  • od 5659,70 złotych brutto w górę – ZUS zawiesi prawo do renty.
Więcej z kategorii Renta
Ile można dorobić do renty? Renta a praca
Renta z tytułu niezdolności do pracy – wysokość i warunki przyznawania
Ile wynosi najniższa renta w Polsce (chorobowa, rodzinna, inwalidzka)?
Powiązane artykuły
Starsze małżeństwo wypełnia wniosek o rentę chorobową
Renta chorobowa - jakie choroby obejmuje i ile wynosi?
Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy – czy można pracować?
Renta chorobowa z ZUS i KRUS – ile wynosi i jak ją dostać?
Starsze małżeństwo sprawdza rachunki
Ile może zabrać komornik z emerytury, pensji i renty?
Odprawa rentowa - po ustaniu zatrudnienia i świadczeniu