Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych

Rehabilitacja ogólnoustrojowa to świadczenia w oddziałach rehabilitacyjnych. Ten rodzaj rehabilitacji skierowany jest do osób, które potrzebują kompleksowych działań medycznych. Pacjenci, zmagający się z bólem po przebytych schorzeniach, mają prawo do uzyskania spersonalizowanej terapii. I temu właśnie służy ten rodzaj rehabilitacji. Warto z tego skorzystać, aby polepszyć swoje zdrowie i jakość życia. Ten rodzaj świadczeń jest także refundowany w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia.
Pacjentka w trakcie rehabilitacji ogólnoustrojowa
źródło:123RF
Spis treści

Pobyt w szpitalu i opieka medyczna to niekiedy za mało, aby w pełni powrócić do zdrowia. Pacjenci opuszczając szpital nie zawsze odzyskują sprawność sprzed choroby. I tutaj pojawia się ogromna rola rehabilitacji. Wprowadzana po zakończeniu leczenia, jest tak samo ważna. Rehabilitacja ogólnoustrojowa prowadzona w warunkach stacjonarnych jest bardziej intensywna i zapewnia choremu kompleksową opiekę. Warto z niej korzystać, a powrót do pełnego zdrowia będzie zdecydowanie szybszy i długotrwały. 

Rehabilitacja ogólnoustrojowa

Rehabilitacja ogólnoustrojowa to świadczenie przeznaczone dla osób, które potrzebują zastosowania pełnego zakresu świadczeń rehabilitacyjnych. Jej podstawowym celem jest przywrócenie maksymalnie najlepszej sprawności po chorobie, a tym samym umożliwienie powrotu przynajmniej do części wcześniej wykonywanych obowiązków. Czym charakteryzuje się rehabilitacja ogólnoustrojowa? Podstawowy model rehabilitacji zakłada, iż powinna być:

 •  wczesna- wcześniejsze wprowadzenie działań medycznych daje większe szanse na odzyskanie dawnej sprawności i samodzielności,
 • powszechna- każdy, kto potrzebuje wsparcia medycznego, może z niej skorzystać w ramach NFZ,
 • kompleksowa- obejmująca dziedziny wielu specjalistów i tworzona indywidualnie, w zależności od potrzeb konkretnej osoby,
 • ciągła- stanowiąca proces, który trwa w określonym czasie, niezbędnym do uzyskania zadowalającego stanu zdrowia. 

Ten rodzaj rehabilitacji kierowany jest do osób, które doznały urazów, przebyły zabiegi operacyjne lub po zaostrzeniach chorób przewlekłych. Ci pacjenci potrzebują zastosowania jednocześnie wielu działań i terapii. Chorzy, kierowani na rehabilitację ogólnoustrojową wymagają działań terapeutycznych, profilaktycznych, diagnostycznych i edukacyjnych. 

Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych NFZ

Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych NFZ jest skierowana do tych pacjentów, którzy muszą kontynuować leczenie poszpitalne, wymagają kompleksowej rehabilitacji i jednocześnie całodobowego nadzoru medycznego. Dotyczy to przede wszystkim następujących schorzeń: 

 • urazy ortopedyczne,
 • zabiegi operacyjne, 
 • schorzenia przewlekłe (neurologiczne, reumatologiczne, onkologiczne, pulmunologiczne),

Narodowy Fundusz Zdrowia finansuje rehabilitację ogólnoustrojową w warunkach stacjonarnych. Trwa ona do 6 tygodni przez 6 dni w tygodniu w cyklach przed- i popołudniowych. Pacjent może korzystać do 5 zabiegów dziennie. Wyjątkiem są zabiegi w kriokomorze. NFZ refunduje do 20 zabiegów w ciągu roku kalendarzowego. W niektórych przypadkach okres 6 tygodni jest niewystarczający. Przedłużenie rehabilitacji ogólnoustrojowej może nastąpić tylko na pisemny wniosek lekarza prowadzącego, za zgodą dyrektora właściwego oddziału NFZ. Te kwestie szczegółowo reguluje Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. (z póź. zm.) w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej.

Oddział rehabilitacji ogólnoustrojowej 

Doprowadzenie pacjenta do pełnej sprawności lub pełnego wyleczenia dzięki rehabilitacji ogólnoustrojowej jest w pełni możliwe na oddziałach rehabilitacyjnych, działających na terenach szpitali lub przychodni. Metody wykorzystywane przez medycynę w takich oddziałach mają przede wszystkim poprawiać sprawność ruchową, stymulować układ nerwowy i wspomagać powrót do pełnego zdrowia poprzez zastosowanie różnych technik medycznych. Największe rezultaty przynoszą działania całych zespołów lekarzy różnych dziedzin, fizjoterapeutów, psychoterapeutów i fachowców, prowadzących terapię zajęciową. Personel oddziałów rehabilitacyjnych ma za zadanie:

 •  motywować do ćwiczeń,
 • określać kompleksowe działania medyczne,
 • udzielać porad lekarskich,
 • uczyć chorego samodzielności i radzenia sobie z ograniczeniami ruchowymi,
 • pobudzać podstawowe umiejętności do codziennego funkcjonowania,
 • zapewniać kompleksowe badania diagnostyczne.

Lekarz oddziału rehabilitacyjnego ocenia stan pacjenta i dokonuje klasyfikacji, ustalając termin przyjęcia do oddziału. Cały proces rehabilitacji prowadzony jest w oparciu o indywidualny program, przygotowany przez specjalistę rehabilitacji medycznej. Zgodnie z przepisami od chwili zakwalifikowania pacjenta na oddział rehabilitacji ogólnoustrojowej, do przyjęcia na ten oddział nie może upłynąć więcej niż 42 dni. Takie oddziały rehabilitacyjne spełniają wszelkie wymogi w zakresie kwalifikacji personelu medycznego. 

Druk skierowania na rehabilitację ogólnoustrojową

Skierowanie na ogólnoustrojową rehabilitację leczniczą w warunkach stacjonarnych to specjalny druk, który musi przedstawiać określone informacje. Takie skierowanie powinno zawierać:

 • pieczęć nagłówkową świadczeniodawcy,
 •  imię i nazwisko pacjenta, jego PESEL, adres zamieszkania,
 • rozpoznanie i kod jednostki chorobowej,
 •  podpis lekarza kierującego, pieczątka z numerem prawa wykonywania zawodu,
 •  datę wystawienia skierowania,
 •  numer telefonu pacjenta do kontaktu (lub adres e-mail),
 • potwierdzenie, że pacjent jest zdolny do samoobsługi i aktywnej rehabilitacji.

Do każdego skierowania musi być dołączona aktualna dokumentacja medyczna lub kopia dokumentacji potwierdzającej rozpoznanie. Konieczne jest też dołączenie dokumentu, potwierdzającego ubezpieczenie, aby rehabilitacja ogólnoustrojowa mogła odbywać się w ramach NFZ.

Czytaj również

Bibliografia

 • Załącznik do zarządzenia nr 24/2006 Prezesa NFZ „Szczegółowe materiały informacyjne o przedmiocie postępowania w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: rehabilitacja lecznicza”,
 • K. Czechowski, A. Wilmowska-Pietruszyńska „O potrzebie rehabilitacji kompleksowej”, Wydział Medyczny, Uniwersytet Rzeszowski.
Więcej z kategorii Rehabilitacja
Laska do chodzenia - na co warto zwrócić uwagę przy wyborze?
Porażenie nerwu twarzowego – rehabilitacja. Ćwiczenia
Mężczyzna z porażeniem nerwu twarzowego
Rehabilitacja po artroskopii kolana – czas, ćwiczenia
Pacjent na rehabilitacji po artoskopii kolana
Powiązane artykuły
Pacjentka na rehabilitacji stawu skokowego
Rehabilitacja stawu skokowego po skręceniu i złamaniu
Pacjentka w trakcie rehabilitacji po udarze mózgu
Rehabilitacja po udarze mózgu w ośrodkach NFZ i w domu
Mężczyzna w czasie rehabilitacji barku
Rehabilitacja barku – ćwiczenia po artroskopii stawu
Pacjent na rehabilitacji po endoprotezie biodra
Rehabilitacja po endoprotezie biodra – jak długo trwa?
Kobieta cierpiąca na chorobę Parkinsona w czasie rehabilitacji
Choroba Parkinsona – rehabilitacja. Zalecane ćwiczenia