PORTAL DLA SENIORÓW
 

Polscy seniorzy to optymiści. Nawet mimo złych warunków

Młoda kobieta podająca herbatę starszej pani
Żródło: 123rf
Trzech na czterech seniorów ma pozytywne nastawienie do życia, mimo, że prawie 40 procent z nich zmuszonych jest żyć skromnie lub bardzo skromnie. Dodatkowo blisko 30 procent ocenia swój stan zdrowia jako zły.

Z badań przeprowadzonych przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie Stowarzyszenia mali bracia Ubogich wynika, że ponad 70 procent badanych seniorów jest optymistycznie nastawiona do życia. Co ciekawe, optymizm częściej objawia się wśród osób między 65 a 79 rokiem życia. Tylko 2 procent respondentów określa swoje nastawienie do życia jako „zdecydowanie złe”.

Zły stan zdrowia i skromne życie

Seniorzy nie uzależniają swojego podejścia do życia od sytuacji zdrowotnej czy finansowej. 29 procent badanych podkreśla swój zły stan zdrowia, a 37 procent ocenia sytuację finansową jako skromną lub bardzo skromną.

Warto w tym miejscu podkreślić, że podczas badania można było zauważyć zależność między oceną stanu zdrowia, a samotnością. Osoby, które mieszkały same dużo częściej oceniały negatywnie swoje zdrowie. Wśród grupy, która kwalifikowała swoje zdrowie jako dobre lub zdecydowanie dobre przeważali mężczyźni oraz osoby do 79 roku życia. 

Życie na wysokim poziomie na emeryturze

Prawie połowa badanych osób zadeklarowała, że żyje na średnim poziomie jeśli chodzi o warunki finansowe, a tylko jeden procent - na bardzo wysokim poziomie. Po raz kolejny mężczyźni oceniali swoją sytuację materialną dużo lepiej niż kobiety.

Rodzina i przyjaciele

Na wynik badania może wpływać poczucie spełnienia i dobre relacje rodzinne. Ponad 60 procent badanych za najważniejsze relacje w swoim życiu uznało te łączące ich z dziećmi. 35 procent wskazuje jako najważniejsze osoby – małżonków lub partnerów.

Natomiast przyjaciele są ważni szczególnie w życiu osób, które mieszkają same.

Warto dbać o relacje rodzinne i przyjacielskie, nawet w złej sytuacji zdrowotnej czy finansowej bliscy są dla nas wsparciem.

Czytaj także:

 

 

 

 

Oceń artykuł

(liczba ocen 0)

WASZA OPINIA JEST DLA NAS WAŻNA