Balkonik rehabilitacyjny - refundacja NFZ. Zasady i wniosek

Jeśli istnieje konieczność zakupienia balkonika rehabilitacyjnego, refundacja NFZ pokryje znaczną część kosztów. Sprawdź, czym jest i ile kosztuje balkonik dla niepełnosprawnych, a także dowiedz się ile wynosi i jak uzyskać refundację.
Spis treści

Czym jest balkonik rehabilitacyjny?

Balkonik rehabilitacyjny (chodzik) jest urządzeniem ułatwiającym pionizację i poruszanie się osobom starszym i niepełnosprawnym o obniżonej sprawności ruchowej. Stosuje się  go w sytuacji, gdy niewystarczającą pomocą okazują się kule ortopedyczne czy laska:

 • po urazach kręgosłupa i kończyn,
 • po wylewach.

i w innych tego typu sytuacjach. Balkonik rehabilitacyjny służy do przeniesienia części ciężaru ciała na aluminiową konstrukcję o czterech nogach, na której wspiera się ręce, przemieszczając się w domu czy na ulicy. Sprzęt może być wyposażony w 2 lub 4 kółka. Ceny najprostszych balkoników rehabilitacyjnych zaczynają się od około 150 złotych, bardziej wyszukane modele mogą kosztować w granicach 300-500 złotych. 

Ile wynosi refundacja NFZ na balkonik rehabilitacyjny?

Pacjentom w Polsce przysługuje refundacja wielu wyrobów medycznych. Narodowy Fundusz Zdrowia pokrywa częściowo zakup między innymi urządzeń ortopedycznych i rehabilitacyjnych. Jeśli przedmiotem zakupu jest balkonik rehabilitacyjny, refundacja NFZ pokryje 70 procent poniesionych kosztów, przy czym limit cenowy finansowania ze środków publicznych wynosi 240 złotych. Udział własny w limicie finansowania to 30 procent. W przypadku zakupu chodzika rehabilitacyjnego refundacja NFZ przysługuje raz na pięć lat. Fundusz nie przewiduje w tym przypadku dofinansowania kosztów ewentualnych napraw urządzenia.

Podstawowym kryterium przyznania dotacji jest trwała dysfunkcja chodu. Pamiętajmy, że tego typu urządzenie oznaczone jest przez Narodowy Fundusz Zdrowia kodem P 123.

Kto wystawia zlecenie na refundację?

Aby kupić balkonik rehabilitacyjny z refundacją NFZ, w pierwszej kolejności trzeba uzyskać zlecenie na dany wyrób medyczny. Wystawić je może wyłącznie uprawniona osoba – lekarz, rehabilitant lub pielęgniarka – wymieniona w rozporządzeniu Ministra Zdrowia.

Jeśli chodzi o zakup balkonika rehabilitacyjnego z refundacją NFZ, uprawnienia takie mają:

 

 • lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ortopedii i traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu,
 • lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie geriatrii,
 • lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurochirurgii lub neurochirurgii i neurotraumatologii,
 • lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie neurologii lub neurologii dziecięcej,
 • lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie reumatologii,
 • lekarz podstawowej opieki zdrowotnej,
 • lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie medycyny rodzinnej,
 • lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie pediatrii,
 • lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chorób wewnętrznych,
 • lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii ogólnej,
 • lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej,
 • lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii onkologicznej,
 • lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu,
 • felczer ubezpieczenia zdrowotnego,
 • lekarz spełniający wymagania do wykonywania świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, realizowanych w warunkach domowych,
 • fizjoterapeuta,
 • pielęgniarka lub położna.

Potwierdzenie zlecenia na chodzik rehabilitacyjny

Uzyskane zlecenie należy potwierdzić w lokalnym oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia. Można to zrobić osobiście, pocztą (potwierdzone zlecenie zostanie odesłane na wskazany adres) lub za pośrednictwem osoby do tego przez nas upoważnionej. Do potwierdzenia zlecenia NFZ potrzebny jest dowód  osobisty osoby odbierającej dokument.

Z potwierdzonym zleceniem można się udać na zakupy. Sami wybieramy sklep oraz konkretny produkt, pamiętać jednak należy, że balkonik rehabilitacyjny z refundacją NFZ możemy jedynie nabyć w punktach, które mają podpisaną umowę z Funduszem na zaopatrzenie w wyroby medyczne. Jeśli wartość zakupu jest wyższa, niż określony w rozporządzeniu limit, pacjent dopłaca różnicę z własnej kieszeni. Przepisy wymagają jednak od sprzedawców, aby w danej kategorii mieli dostępny przynajmniej jeden produkt mieszczący się w limicie cenowym.

Czytaj też:

 

 

Powiązane artykuły
Fotel dla seniora, osoby starszej, niepełnosprawnych. Jaki?