Ile ważne jest skierowanie na badania?

Ile jest ważne skierowanie na badania, które zlecił lekarz podstawowej opieki zdrowotnej? Ile ważne jest skierowanie od lekarza specjalisty, który widzi konieczność wykonania pogłębionych i kosztownych badań? Ważność skierowania na badania to w kulejącym systemie opieki zdrowotnej jedno z zagadnień, które stosunkowo często zaprzątają głowę pacjentów. O dziwo, mimo iż żyjemy w kraju pełnym regulacji, odpowiedź na pytanie o ważność skierowania jest zaskakująco mało konkretna.
Spis treści

Ile ważne jest skierowanie na badania?

Ile ważne jest skierowanie na badania? Wystarczy znać choć trochę realia polskiej służby zdrowia by wiedzieć, że na niektóre z badań czy innych świadczeń zdrowotnych, nie jest łatwo dostać się „od ręki”.

Dla przykładu – pod koniec kwietnia 2018 roku przewidywany czas oczekiwania na wykonanie badania rezonansem magnetycznym w Łodzi to od 57 do 123 dni, w zależności od placówki. Zatem na znaczeniu zyskuje pytanie o ważność skierowania na badania, a także do specjalisty czy szpitala. Ile jest ważne skierowanie na badania? Miesiąc, rok, wieczność? Przeglądarki internetowe odnotowują dziesiątki tego typu zapytań:

 • Ile ważne jest skierowanie na badania
 • ile jest ważne skierowania na USG
 • ile jest ważne skierowanie na RTG
 • ile jest ważne skierowanie do laboratorium
 • ile jest ważne skierowanie na rezonans magnetyczny

Pytający o to, ile jest ważne skierowanie, zapewne spodziewają się odpowiedzi czysto formalnej, z jasno zaznaczoną cezurą czasową. Odpowiedź może być dla wielu osób zaskakująca.

Ważność skierowania na badanie

Polskie prawo nie określa (poza wyjątkami, o których więcej za chwilę)  dokładnie długości ważności skierowania. Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że

„zazwyczaj skierowanie jest ważne dopóty, dopóki istnieją przesłanki wskazujące na potrzebę podjęcia działań diagnostycznych lub terapeutycznych. Zachowuje ono swoją ważność do czasu realizacji, np. poprzez ustalenie terminu przyjęcia pacjenta do szpitala”.

Natomiast po objęciu pacjenta opieką danej poradni, skierowanie ważne jest tak długo, jak długo utrzymuje się problem zdrowotny będący przyczyną jego wydania i tak długo, jak lekarz specjalista prowadzący pacjenta wyznacza terminy kolejnych wizyt.

Wyjątkami od tej reguły są:

 • skierowanie na leczenie uzdrowiskowe, które podlega weryfikacji co 18 miesięcy od daty wystawienia;
 • skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne w warunkach ambulatoryjnych, które traci ważność, jeżeli nie zostanie zarejestrowane w poradni rehabilitacyjnej w ciągu 30 dni od daty wystawienia;
 • skierowanie do szpitala psychiatrycznego, którego ważność wygasa po upływie 14 dni.

Co ważne, skierowania z brakami, pozbawione części istotnych danych, nie mogą być przyczyną odmowy przyjęcia lub nie wpisania pacjenta na listę oczekujących.

Ile jest ważne skierowanie i do jakich badań masz prawa?

W ramach świadczeń finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, mamy prawo do bezpłatnych badań diagnostycznych. Dzielą się one na badania podstawowe (skierowanie może wypisać każdy lekarz podstawowej opieki zdrowotnej) oraz specjalistyczne (na które skierować musi lekarz specjalista). Badania podstawowe to między innymi:

 • morfologia krwi plus OB,
 • badanie moczu,
 • wymaz z gardła,
 • USG jamy brzusznej, tarczycy, nerek i węzłów chłonnych,
 • EKG,
 • prześwietlenie rentgenowskie płuc, zatok, czaszki, jamy brzusznej i kręgosłupa,
 • próby wątrobowe,
 • badanie poziomu cholesterolu.

Często wykonanie tych badań jest podstawą wydania skierowania na leczenie specjalistyczne.

Uwaga: pacjent nie może żądać od lekarza skierowania na konkretne, wybrane przez siebie badanie. To lekarz musi, w ramach swoich kompetencji, podjąć decyzję, czy i ewentualnie jakie badania diagnostyczne są potrzebne pacjentowi.

Jeśli chodzi o badania specjalistyczne, zwykle chodzi o kosztochłonne procedury, takie jak tomografia komputerowa czy rezonans magnetyczny.

Ważność skierowania – kto wystawia skierowanie?

Skierowanie na podstawowe badania diagnostyczne a także do lekarza specjalisty, na rehabilitację leczniczą czy opiekę długoterminową wystawia lekarz POZ lub każdy inny lekarz mający ważną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. NFZ zaznacza, że jeśli pacjent objęty opieką specjalisty wymaga wykonania dodatkowych badań diagnostycznych, skierowanie wystawia świadczeniodawca udzielający świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Dotyczy to również lekarza specjalisty, do którego pacjent zgłosił się bez skierowania.

Jeżeli natomiast chodzi o kosztochłonne badania specjalistyczne, takie jak tomografia komputerowa czy rezonans magnetyczny, skierowanie może wystawić jedynie lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, zatrudniony w poradni mającej umowę z NFZ na świadczenie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Co więcej, musi to być lekarz prowadzący pacjenta. Na skierowanie możemy liczyć wyłącznie w przypadku, gdy taką konieczność stwierdzi specjalista. Instytucja „skierowań na żądanie” – przynajmniej w teorii – nie istnieje.

Sprawdź również: 

Więcej z kategorii Dokumenty
Ile ważne jest skierowanie na badania?
Medal za 50 lat pożycia
Ile ważne jest skierowanie do szpitala?
Powiązane artykuły
Skierowanie do szpitala i co dalej? Gdzie się zgłosić?
Skierowanie do okulisty - czy jest potrzebne? Ile ważne?
Skierowanie do ortopedy - czy jest potrzebne i ile ważne? 
Skierowanie do dermatologa - czy jest potrzebne? Ważność
Ile jest ważne skierowanie do specjalisty?