Skierowanie do dermatologa - czy jest potrzebne? Ważność

Czy do dermatologa potrzebne jest skierowanie? Ile ważne jest skierowanie do dermatologa? Czy dermatolog skierowanie będzie honorować kilka miesięcy po jego wystawieniu? Ile czasu mamy na doniesienie skierowania do dermatologa po telefonicznym wpisaniu się na listę oczekujących?
Spis treści

Czy do dermatologa trzeba mieć skierowanie?

Czy potrzebne jest skierowanie do dermatologa? Przez lata odpowiedź brzmiała przecząco. Do 2015 roku skierowanie do dermatologa, okulisty, ginekologa i położnika, onkologa, psychiatry, wenerologa oraz stomatologa nie było wymagane. Sytuacja uległa zmianie 3 lata temu, aczkolwiek informacja ta nie do końca przebiła się do świadomości pacjentów, stąd wciąż wiele zapytań, czy trzeba mieć skierowanie do dermatologa. 

Dermatolog - czy potrzebne skierowanie?

Obecnie do dermatologa a także okulisty jest wymagane skierowanie. NFZ wprowadzenie wymogu posiadania skierowania do dermatologa wyjaśnił wynikami analiz zachowań pacjentów. Okazało się, że większość wizyt w specjalistycznych poradniach dermatologicznych miała jednorazowy charakter, a ciężar gatunkowy zgłaszanych problemów skórnych nie był zazwyczaj na tyle poważny, by ich rozwiązaniem nie mógł się zająć lekarz podstawowej opieki zdrowotnej. Wedle NFZ, wprowadzenie obowiązku posiadania skierowania do dermatologa miało skrócić kolejki i ułatwić dostęp do specjalistycznego leczenia osobom z poważniejszymi chorobami skóry. 

 

Ile ważne jest skierowanie do dermatologa? Co mówią przepisy?

Ile jest ważne skierowanie do dermatologa? Żadne przepisy nie wprowadzają szczególnych, odrębnych zasad, jeśli więc chodzi o skierowanie do dermatologa, stosowane są w tym przypadku ogólne reguły dotyczące ważności skierowań. Wedle NFZ, skierowanie jest ważne dopóty, dopóki istnieją przesłanki wskazujące na potrzebę podjęcia działań diagnostycznych lub terapeutycznych. Zachowuje ono swoją ważność do czasu realizacji, np. poprzez ustalenie terminu przyjęcia pacjenta do szpitala. Natomiast po objęciu pacjenta opieką danej poradni specjalistycznej, skierowanie ważne jest tak długo, jak długo utrzymuje się problem zdrowotny będący przyczyną jego wydania i tak długo, jak lekarz specjalista prowadzący pacjenta wyznacza terminy kolejnych wizyt.

Ile ważne jest skierowanie do dermatologa? Jak wygląda praktyka?

W praktyce owa swoista „bezterminowość” skierowania jest różnie traktowana przez poradnie specjalistyczne. O ile bowiem choroby takie jak nadciśnienie nie znikają same i równie dobrze do specjalisty możemy się udać po 2 latach od wystawienia skierowania, o tyle np. wysypka skórna może ustąpić po tygodniu, a wówczas poradnia specjalistyczna ma podstawy do tego, by nas nie przyjąć, w myśl zasady: nie ma problemu, nie ma wizyty. 

Dlatego pacjentom radzi się, aby na wizytę umawiać się w możliwie krótkim terminie. Oczywiście, w tej materii wiele zależy od długości kolejki w danej poradni. Jeśli chodzi o skierowanie do dermatologa, czas oczekiwania na wizytę na szczęście nie jest obecnie bardzo długi. Dla przykładu, w Warszawie są poradnie, w których zostaniemy przyjęci dopiero za 50 czy 80 dni, ale są też takie, gdzie dostaniemy się niemal z dnia na dzień. 

Dermatolog – skierowanie dostarczyć w ciągu 14 dni

O ile nie ma przeszkód formalnych, by z niewykorzystanym skierowaniem do dermatologa w kieszeni chodzić nawet rok, czy dwa, o tyle sytuacja zmienia się w momencie wpisania na listę osób oczekujących na wizytę w danej poradni. Oryginał skierowania do dermatologa należy dostarczyć do rejestracji poradni w ciągu 14 dni kalendarzowych od wpisania na listę. Pamiętać o tym powinny zwłaszcza osoby, które do lekarza zapisują się telefonicznie, a termin wizyty jest odległy. Ów czysto formalny z pozoru wymóg implikuje bardzo poważne konsekwencje praktyczne. Jeśli skierowanie do dermatologa nie trafi do rejestracji w wymaganym terminie 14 dni, poradnia może nas skreślić z listy oczekujących na wizytę. W przypadku wysłania skierowania do poradni specjalistycznej pocztą, liczy się data nadania, potwierdzona stemplem. 

Dermatolog – skierowanie: kto może wystawić?

Kto może wystawić skierowanie do dermatologa? Każdy lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, pod warunkiem, iż stwierdzi taką konieczność. Pamiętajmy, że do dermatologa skierowanie nie zostanie wystawione „na życzenie”, tylko dlatego że pacjent wyrazi taką chęć. Aby otrzymać skierowanie do dermatologa, muszą zaistnieć ku temu przesłanki, a więc podejrzenie poważniejszego problemu skórnego. Problemami mniej doniosłymi nasz lekarz rodzinny – wedle nowych wytycznych – powinien zająć się osobiście. Oczywiście to wszystko teoria, w praktyce tego typu sytuacje wyglądają różnie. 

Czytaj także:

 

Więcej z kategorii Dokumenty
Ile ważne jest skierowanie na badania?
Skierowanie na rehabilitację - ile jest ważne?
Ile ważne jest skierowanie do szpitala?
Powiązane artykuły
Skierowanie do szpitala i co dalej? Gdzie się zgłosić?
Skierowanie do okulisty - czy jest potrzebne? Ile ważne?
Skierowanie do ortopedy - czy jest potrzebne i ile ważne? 
Skierowanie do dermatologa - czy jest potrzebne? Ważność
Ile jest ważne skierowanie do specjalisty?