Ile jest ważne skierowanie do specjalisty?

Ile jest ważne skierowanie do specjalisty? To ważne pytanie, zważywszy, że lekarz, do którego dostajemy skierowanie, pierwszy wolny termin może mieć za rok czy dwa lata. Sprawdź, czy są ograniczenia, jeśli chodzi o ważność skierowania do specjalisty, a także w jakim terminie należy dostarczyć skierowanie do poradni specjalistycznej, aby nie zostać wykreślonym z listy oczekujących na wizytę.
Spis treści

Skierowanie do poradni specjalistycznej – uprasza się o cierpliwość

Uzyskanie skierowania do specjalisty to dopiero pierwszy krok, który musimy wykonać, aby uzyskać fachową pomoc za darmo. Do kolejnych naszych zadań należą rejestracja w poradni oraz… uzbrojenie się w dozę cierpliwości. Niekiedy – naprawdę dużą.

Media lubują się w zestawieniach dotyczących długości kolejek do lekarzy. Zadanie gazetom i portalom ułatwia narzędzie ułatwiające też życie pacjentom (choć nieraz odbierające nadzieję), czyli „ogólnopolski informator o czasie oczekiwania na świadczenia medyczne” prowadzony w Internecie przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Dzięki tej niezwykle praktycznej witrynie dowiemy się na przykład, że pierwsze wolne terminy w poradniach endokrynologicznych osteoporozy w Warszawie dostępne są – w zależności od placówki - w czerwcu, sierpniu lub październiku 2019 rok (dane z końca kwietnia roku 2018).

Osoby zamożniejsze machną na to ręką i udadzą się na wizytę prywatnie. Gorzej sytuowanym pozostaje czekać. Pytanie – co ze skierowaniem do poradni specjalistycznej? Jak długo jest ważne skierowanie do specjalisty?
 

Ile ważne jest skierowanie do specjalisty?

Ile jest ważne skierowanie do specjalisty? Polskie prawo wprowadza swego rodzaju bezterminowość, jeśli chodzi o ważność skierowania. Pacjent może stawić się do rejestracji poradni specjalistycznej zarówno w dniu wystawienia skierowania, jak i rok później.

NFZ określa, że skierowanie jest ważne dopóty, dopóki istnieją przesłanki wskazujące na potrzebę podjęcia działań diagnostycznych lub terapeutycznych. Zachowuje ono swoją ważność do czasu realizacji, np. poprzez ustalenie terminu przyjęcia pacjenta do szpitala. Natomiast po objęciu pacjenta opieką danej poradni, skierowanie ważne jest tak długo, jak długo utrzymuje się problem zdrowotny będący przyczyną jego wydania i tak długo, jak lekarz specjalista prowadzący pacjenta wyznacza terminy kolejnych wizyt.

Skierowanie do specjalisty  - ile ważne?

Co to oznacza w praktyce? Czy skierowanie do poradni specjalistycznej zachowuje ważność po roku lub 2 latach? Wszystko zależy od sytuacji. Jeśli chory otrzymał skierowanie do poradni specjalistycznej na wykonanie zabiegu, który to zabieg jest jedynym sposobem eliminacji danego problemu zdrowotnego, wówczas skierowanie jest ważne nawet po upływie długiego czasu (oczywiście, o ile chory nie wykonał zabiegu prywatnie w innej klinice).

Jeśli jednak skierowanie było wystawione na przykład w związku z okresowym skokiem ciśnienia tętniczego, ważność skierowania do specjalisty może być po dłuższym czasie zakwestionowana – przynajmniej teoretycznie.

Skierowanie do poradni specjalistycznej – uwaga na oryginał

O ile mamy dużą dowolność w kwestii tego, kiedy zgłosimy się na leczenie i o ile nie mamy wielkiego wyboru w kwestii potencjalnie odległych terminów wizyty, o tyle w krótkim czasie powinniśmy uporać się z innym obowiązkiem. Jeśli już dokonamy rejestracji (może być telefonicznie), skierowanie do poradni specjalistycznej (oryginał) należy dostarczyć w ciągu 14 dni od daty wpisania na listę oczekujących. Jeśli tego nie zrobimy, poradnia ma prawo skreślić nas z listy. Jeśli koniec terminu przypada w dniu wolnym od pracy, skierowanie do specjalisty jest ważne do następnego dnia. W przypadku wysłania skierowania do poradni specjalistycznej pocztą, liczy się data nadania, potwierdzona stemplem.

Skierowanie do specjalisty – co, jeśli nie przyjdziemy na wizytę?

Czy jeśli nie stawimy się na wizytę w umówionym dniu, skierowanie do specjalisty traci ważność? Nie, ale musimy pamiętać, że i w tym przypadku poradnia skreśli nas z listy oczekujących. Na szczęście nie przekreśla to ważności skierowania do specjalisty. W takiej sytuacji poradnia musi nam zwrócić oryginał skierowania, nam zaś pozostaje zapisać się na nowy termin.

Uwaga: pacjent może pozostać na liście oczekujących na wizytę, ale pod jednym wszakże warunkiem: jeśli udowodni, że nie stawienie się w poradni było spowodowane przez siłę wyższą, czyli nadzwyczajne, niezależne od niego zdarzenie losowe, któremu nie można było zapobiec.

W praktyce zapis ten jest stosunkowo nieostry i bywa różnie interpretowany. W każdym razie, aby utrzymać miejsce w kolejce, należy w ciągu 7 dni od przegapionego terminu złożyć wniosek o przywrócenie na listę oczekujących i liczyć na wyrozumiałość.

Skierowanie do poradni specjalistycznej – gdzie jest wymagane?

Skierowanie do poradni specjalistycznej potrzebne jest w większości przypadków, poza wymienionymi wyjątkami. Skierowanie do specjalisty nie jest wymagane w przypadku:

  • ginekologa i położnika,
  • onkologa,
  • psychiatry,
  • wenerologa,
  • dentysty.

Co ważne - od 2015 roku wymagane jest skierowanie do specjalisty dermatologa i okulisty wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego.

Pamiętajmy, że ze skierowaniem do specjalisty można się zapisać na wizytę tylko w jednej poradni.

Skierowaniem do specjalisty nie jest karta informacyjna z leczenia szpitalnego, izby przyjęć, czy szpitalnego oddziału ratunkowego. Jeżeli w karcie informacyjnej wskazana jest kontynuacja leczenia, skierowanie do poradni specjalistycznej powinien wystawić lekarz prowadzący leczenie pacjenta w szpitalu.

Czytaj również:

 

Więcej z kategorii Dokumenty
Ile ważne jest skierowanie na badania?
Medal za 50 lat pożycia
Ile ważne jest skierowanie do szpitala?
Powiązane artykuły
Skierowanie do szpitala i co dalej? Gdzie się zgłosić?
Skierowanie do okulisty - czy jest potrzebne? Ile ważne?
Skierowanie do ortopedy - czy jest potrzebne i ile ważne? 
Skierowanie na rehabilitację - ile jest ważne?
Skierowanie do dermatologa - czy jest potrzebne? Ważność