Ważność recepty - Ile ważna jest recepta?

Ważność recepty zależy nie tylko od poprawności jej wypełnienia przez lekarza ale też czasu, w jakim ją zrealizujemy. Ile ważna jest recepta w Polsce? Czy są różnice między lekami – ile jest ważna recepta na antybiotyk, a ile na indywidualne preparaty immunologiczne? Pamiętaj recepta jest ważna tylko pod określonym warunkami.
Spis treści

Ważność recepty

Recepta jest pisemnym zaleceniem lekarza odnośnie konieczności użycia danego leku w terapii. Ważność recepty wynika z kilku kwestii - nie tylko medycznych, ale przede wszystkim formalnych. Po pierwsze, musi być ona zgodna ze wzorem i prawidłowo wypełniona przez wystawiającego ją lekarza. Wzór recepty znajduje się w stosownym rozporządzeniu Ministra Zdrowia. Ostatnie rozporządzenie w tej materii zostało wydane w kwietniu 2018 roku, poprzednie – 3 lata wcześniej. Ważne są także wymiary recepty: nie mogą być mniejsze niż 200 mm długości i 90 mm szerokości. Wystawiane są na druku w kolorze białym.

Po drugie, ważność recepty warunkowana jest przez czas, w jakim zostanie ona zrealizowana przez chorego. I tej właśnie kwestii chcielibyśmy poświęcić więcej uwagi. A zatem – ile jest ważna recepta, czy polskie prawo określa termin ważności recepty, a jeśli tak, czy jest on jednakowy, czy różny dla różnego typu leków?

Ile ważna jest recepta?

Ile dni ważna jest recepta? Co do zasady, na większość leków dostępnych w Polsce recepta jest ważna przez 30 dni. Przy czym różnie może być owych 30 dni liczone. Dostępne są dwie opcje – 30 dni od daty wystawienia, albo też 30 dni „od dnia” wskazanego na recepcie, czyli tzw. "daty realizacji od dnia".

Drugi przypadek dotyczy "daty realizacji od dnia", czyli sytuacji, gdy lekarz w czasie jednej wizyty wypisuje kilka recept na jeden lek, zapewniając kontynuację leczenia przez dłuższy czas. Wówczas może wystawić receptę „odroczoną”, którą pacjent zrealizuje po wybraniu pierwszej dawki leków. Jest to rozwiązanie stosowane w przypadkach wymagających wielomiesięcznej terapii, a jednocześnie na tyle stabilnych, że nie wymagają częstych wizyt u lekarza – dotyczy to na przykład leczenia nadciśnienia tętniczego czy depresji.

Jak długo ważna jest recepta – 30 dni to nie miesiąc

Aptekarze i lekarze uczulają, że 30-dniowy termin na realizację recepty nie jest tożsamy z terminem miesięcznym. Stosowane tu są zapisy Kodeksu Cywilnego, a zatem 30 dni, to 30 dni kalendarzowych i nic ponad to. Pamiętajmy o tym, gdy otrzymujemy receptę w miesiącu, którego długość wynosi 31 dni (styczeń, marzec, maj, lipiec, sierpień, październik, grudzień). Przykładowo – recepta wystawiona 1 marca, będzie ważna jedynie do 31 marca, nie zaś do 1 kwietnia. Wydaje się, że to szczegół, jednak apteki stosunkowo często odprawiają pacjentów z receptami przeterminowanymi o jeden dzień.

Ile jest ważna recepta na antybiotyk?

Choć recepta ważność w większości przypadków zachowuje przez 30 dni, są jednak od tej reguły bardzo liczne wyjątki. Przede wszystkim powinniśmy wiedzieć, ile jest ważna recepta na antybiotyk. A w tym przypadku ważność recepty została ograniczona do jedynie 7 dni. Jest to ściśle związane z mechanizmem działania i koniecznością zastosowania antybiotyków – w leczeniu są one zazwyczaj potrzebne na tu i teraz (a nawet „na wczoraj”), nie zaś na przyszłość, należy o tym pamiętać.

Cezura 7 dni dotyczy wszystkich antybiotyków, które przyjmuje się ustnie oraz w zastrzykach. Inaczej jednak wygląda odpowiedź na pytanie, jak długo jest ważna recepta na antybiotyk w kroplach, maści, kremie itd. – w tym przypadku termin upływa po standardowych 30 dniach.

Termin ważności recepty – inne wyjątki

Informacje dotyczące recept wydaje Ministerstwo Zdrowia. Określiło, że aż 90 dni wynosi termin ważności recepty na preparaty immunologiczne, wytwarzane indywidualnie dla konkretnego pacjenta. Zapis ten nie odnosi się w żaden sposób do gotowych szczepionek, w przypadku których obowiązuje termin 30-dniowy

Ile ważna jest recepta w przypadku leków sprowadzanych z innego kraju? Natomiast przez 120 dni można wykupić na podstawie recepty leki, które są na indywidualne potrzeby pacjenta sprowadzane z zagranicy.

Ważność recepty na okulary

Ile jest ważna recepta na okulary? Specyficzny rodzaj recepty, to recepta na okulary. Po jej otrzymaniu od okulisty możemy mieć pewność, że część kosztów zakupu szkieł pokryje Narodowy Fundusz Zdrowia. Pojawiają się całkowicie sprzeczne informacje dotyczące terminu ważności recepty na okulary – od 30 dni do „nieskończoności”. Zdecydowanie sugerujemy kierować się pierwszą ze wskazówek i zrealizować receptę na okulary w ciągu 30 dni od momentu jej wystawienia. Tym bardziej, że powinno nam leżeć na sercu jak najszybsze skorygowanie wady wzroku i jego ochrona przed dalszą degradacją.

Ile jest ważna recepta na tabletki antykoncepcyjne?

Często zadawane jest również pytanie, ile ważna jest recepta na antykoncepcję, czyli tabletki antykoncepcyjne? Ma to związek z cyklicznością i stałością przyjmowania tego typu środków, jest to więc sytuacja zbliżona do leczenia nadciśnienia. Wiadomo, że wizyty u ginekologa do tanich nie należą, dlatego większość osób stara się z góry zadbać o większy zapas, a więc chce otrzymać większą ilość produktów, czyli liczbę opakowań leku.

Recepta na środki antykoncepcyjna jest ważna jedynie 30 dni od daty wystawienia, ale też 30 dni od daty wskazanej przez lekarza, czyli "daty realizacji od dnia".. Druga z opcji pozwala wystawić kilka recept w czasie jednej wizyty i zabezpieczyć pacjentkę na kilka miesięcy stosowania. To zależy od twoich preferencji. Duża grupa lekarzy nie ma w tym zakresie problemu z wystawianiem recept ważnych od "daty realizacji od dnia".

Co zrobić jeśli minął termin ważności recepty?

Jeśli zdarzyło się nam przeoczyć ostateczny termin wykupu leków z recepty, musimy wiedzieć, że farmaceuta nie ma obowiązku jej zrealizowania. W sytuacji kiedy minął termin ważności, w sprawie recept należy udać się do przychodni, w której lekarz wypisał nam daną receptę i poprosić o jej uaktualnienie, czyli wypisanie kolejnej recepty z nową datą. Nie zawsze wiąże się to z koniecznością umawiania kolejnej wizyty do lekarza, w niektórych placówkach będziemy mogli załatwić sprawę już w rejestracji. To ważne, by nie przerywać stosowania produktów przepisanych przez lekarza.

Jak zrealizować część recepty?

Jeśli nie chcemy realizować recepty w całości, bo np. mamy na niej kilka opakowań tego samego leku, lub jednorazowo nie możemy pozwolić sobie na koszt wszystkich, możemy poprosić o wystawienie odpisu recepty. Opcja ta pozwala dowolnie zmniejszyć ich ilość na recepcie. To także zależy od twoich decyzji. Ty decydujesz w tym zakresie, wykupując dowolną ilość leków, to samo tyczy się ich stosowania. Oczywiście najlepiej stosować się do zaleceń lekarza.

Ile ważny jest odpis recepty?

Należy jednak pamiętać, że jeśli poprosimy o odpis recepty, leki które się na nim znajdą będziemy mogli wykupić wyłącznie bez zniżki, nawet jeśli na pierwotnej recepcie nie były 100-procentowo odpłatne. Odpis niestety nie przedłuża terminu ważności recepty, jest ważny dokładnie tylko samo co recepta, do której został wystawiony. Odpis możemy zrealizować tylko i wyłącznie w aptece, w której został wystawiony, oraz najważniejsze - nie na wszystkie leki dostaniemy odpis. Dokumentu nie można wystawiać na leki narkotyczne, bardzo silnie działające i psychotropowe. To duża grupa leków.

Zobacz też:

Więcej z kategorii Leki
Kto ma pierwszeństwo w aptece?
Leki a pora dnia
Porady zza lady - poprawki na recepcie
Powiązane artykuły
Starszy mężczyzna w aptece
Aktualna lista leków refundowanych dla seniorów – wykaz
HTZ - zastępcza terapia hormonalna - w menopauzie. Na czym polega?
Lekarka trzyma w dłoni smartfon
Recepty online - czym jest e-recepta i jak działa?
Jak cieszyć się udanym życiem seksualnym jak najdłużej?
Termin ważności leków - data przydatności