Ile ważne jest skierowanie do szpitala?

Skierowanie do szpitala to przepustka do darmowego, specjalistycznego leczenia w warunkach stacjonarnych. Ile jest ważne skierowanie do szpital od momentu wystawienia go przez lekarza? Dlaczego skierowanie do szpitala psychiatrycznego traci ważność szybciej niż inne skierowania? Kto może wypisać skierowanie do szpitala?
Spis treści

Skierowanie do szpitala – czym jest?

Skierowanie do szpitala jest dokumentem, który uprawnia nas do skorzystania z darmowej, stacjonarnej opieki medycznej w wysoko wyspecjalizowanej placówce medycznej. Ponieważ skierowanie do szpitala zazwyczaj wiąże się z podejrzeniem poważniejszego schorzenia lub koniecznością przeprowadzenia zabiegu albo operacji, rzadko przyjmowane jest przez nas z radością – chyba, że ktoś cieszy się z samego faktu, iż skierowanie w ogóle otrzymał. Niemniej istnieje szereg informacji, z którymi warto się zapoznać mając skierowanie do szpitala w ręku.

Zważywszy na długi czas oczekiwania w na niektórych oddziałach w co lepszych szpitalach, istotne staje się pytanie ile jest ważne skierowanie do szpitala. Podpowiadamy, kto może wystawić skierowanie do szpitala a także – jakich procedur trzeba przypilnować, aby nie stracić miejsca w kolejce.

 

Ile ważne jest skierowanie do szpitala?

Wydawać by się mogło, że ważność skierowania do szpitala została jasno określona w przepisach. Okazuje się jednak, że akurat ta kwestia nie została w polskim prawodawstwie w żaden sposób doprecyzowana. Jedyną wskazówką jest komunikat opublikowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia dotyczący ważności skierowania do szpitala, a także na badania, do lekarza specjalisty czy na rehabilitację. W każdym z wymienionych przypadków (szpital, ambulatoryjna opieka specjalistyczna, rehabilitacja) stosuje się tę samą regułę:

„zazwyczaj skierowanie jest ważne dopóty, dopóki istnieją przesłanki wskazujące na potrzebę podjęcia działań diagnostycznych lub terapeutycznych. Zachowuje ono swoją ważność do czasu realizacji, np. poprzez ustalenie terminu przyjęcia pacjenta do szpitala”.

 

Ważność skierowania do szpitala – im szybciej, tym lepiej

Przytoczony powyżej w dosłownym brzmieniu komunikat NFZ niejednokrotnie poddawany był analizom celem wyjaśnienia, co oznaczają sformułowania takie jak „zazwyczaj” czy „dopóki istnieją przesłanki”. Nie jest naszym celem straszenie pacjentów, jednak przynajmniej z dwóch powodów nie zalecamy testowania na własnej skórze giętkości cytowanej formuły.

Jest wprawdzie możliwe, że skierowanie do szpitala zostanie uznane za ważne nawet dwa lata po jego wystawieniu, ale może też być tak, że szpital zacznie robić problemy, jeśli schorzenie, na które uskarża się pacjent charakteryzuje się dużą dynamiką przebiegu – czyli, że nie wiadomo, czy chory wciąż jest tak chory, że wymaga leczenia szpitalnego. Drugi powód, dla którego ze skierowaniem do szpitala warto się zgłosić jak najszybciej, to oczywiście względy zdrowotne. Skoro lekarz skierowanie do szpitala wypisał, nasz stan musi być poważny i nie ma sensu zwlekać.

Skierowanie do szpitala psychiatrycznego

Istnieje tylko jeden wyjątek, jeśli chodzi o leczenie szpitalne, dotyczący terminu ważności skierowania. Chodzi o skierowanie do szpitala psychiatrycznego. Ze względu na dużą dynamikę zmian w przypadku zaburzeń dotyczących sfery psychiki, skierowanie do szpitala psychiatrycznego ważne jest jedynie przez 14 dni od daty jego wystawienia przez lekarza i w tym terminie powinniśmy się zgłosić do szpitala.

Skierowanie do szpitala – kto może wypisać?

O ile wiele usług medycznych (na przykład kosztowne badania czy leczenie sanatoryjne) wymagają skierowania od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, o tyle w przypadku leczenia szpitalnego Narodowy Fundusz Zdrowia jest wyjątkowo mało restrykcyjny. Skierowanie do szpitala może wypisać każdy lekarz. Nie musi to być lekarz ubezpieczenia zdrowotnego.

Skierowanie do szpitala – o czym pamiętać?

Niezależnie od tego, kiedy udamy się do szpitala, od 2015 roku pacjent ma obowiązek dostarczyć oryginał skierowania w ciągu 14 dni od momentu zarejestrowania się i uzyskania wpisu na listę oczekujących na miejsce. Jeśli nie wypełnimy tego wymogu, szpital skreśli nas po 2 tygodniach z listy. Pamiętać należy również o terminowym stawieniu się do szpitala – jeśli nie pojawimy się wyznaczonego dnia w izbie przyjęć, również stracimy miejsce na liście. Na szczęście szpital zwróci nam w takiej sytuacji oryginał skierowania.

Teoretycznie powinniśmy przypilnować, aby wystawione skierowanie do szpitala nie zawierało błędów formalnych – sprawdźmy prawidłowość numeru PESEL, kod rozpoznanej jednostki chorobowej, numer PWZ lekarza, dane teleadresowe przychodni itd. Jednak w komunikacie opublikowanym na swojej stronie internetowej, NFZ zaznacza:

„Skierowania z brakami, pozbawione części istotnych danych, nie mogą być przyczyną odmowy przyjęcia lub nie wpisania pacjenta na listę oczekujących”.

Sprawdź również: 

 

Więcej z kategorii Dokumenty
Ile ważne jest skierowanie na badania?
Medal za 50 lat pożycia
Ile ważne jest skierowanie do szpitala?
Powiązane artykuły
Skierowanie do szpitala i co dalej? Gdzie się zgłosić?
Skierowanie do okulisty - czy jest potrzebne? Ile ważne?
Skierowanie do ortopedy - czy jest potrzebne i ile ważne? 
Skierowanie na rehabilitację - ile jest ważne?
Ile jest ważne skierowanie do specjalisty?