Testament - co się dzieję gdy go nie mamy?

W sytuacji gdy spadkodawca nie pozostawi ważnego testamentu bądź osoby powołane do dziedziczenia w testamencie nie chcą lub nie mogą dziedziczyć, dziedziczenie po zmarłym przebiega według przepisów ustawy. Testament - sprawdź zasady dziedziczenia.
Spis treści

Testament - porządki dziedziczenia

Polski system prawny przewiduje dwa porządki dziedziczenia: dziedziczenie ustawowe i testamentowe. Jeżeli spadkodawca sporządzi ważny testament, a osoby w nim powołane są zdolne i chętne do dziedziczenia, wtedy zastosowanie znajdzie testamentowy tryb dziedziczenia. Przeczytaj o tym jak sporządzić testament własnoręczny, aby w świetle prawa był uznany za ważny.

Przeczytaj również: W jaki sposób zabezpieczyć kwestie majątkowe jeszcze za życia?

Kręgi spadkobierców

Dziedziczenie ustawowe następuje według tzw. kręgów spadkobierców. Wyznaczane są one przez związki rodzinne, tj. związki wynikające z więzów krwi, małżeństwa lub przysposobienia.

 


Dowiedz się również: Jak uzyskać zasiłek pogrzebowy po zmarłym bliskim? Rady prawnika

Kolejność dziedziczenia

Spadkobierców ustawowych można podzielić na sześć grup:


  • I grupa – małżonek spadkodawcy, jego zstępni i ewentualnie zstępni zstępnych (tj. wnuki);
  • II grupa – małżonek spadkodawcy i jego rodzice;
  • III grupa – małżonek spadkodawcy, jego rodzeństwo i zstępni rodzeństwa;
  • IV grupa – dziadkowie spadkodawcy i ich zstępni;
  • V grupa – warunkowo pasierbowie spadkodawcy;
  • VI grupa – gmina ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy lub jeżeli nie da się ustalić tego miejsca bądź znajduje się ono za granicą – Skarb Państwa.

Sprawdź: Wydziedziczenie - na czym polega? podstawowe fakty

Określenie udziałów dziedziczenia

Poszczególne grupy dochodzą do dziedziczenia kolejno, co oznacza, że spadkobiercy należący do dalszej grupy dochodzą do dziedziczenia wówczas, gdy nie ma spadkobierców należących do grupy bliższej. Udział w dziedziczeniu poszczególnych spadkobierców określany jest w ułamku i zależy od liczby osób dochodzących do dziedziczenia, np. przy dziedziczeniu w pierwszej grupie małżonka i dwójki dzieci – każdemu ze spadkobierców przypadnie udział w wysokości 1/3 spadku.

Zobacz także: Co to jest zachowek i co warto o nim wiedzieć?

Dziedziczenie dziecka

Dziecko dziedziczy po swoich rodzicach niezależnie od tego, czy jest ono dzieckiem małżeńskim czy pozamałżeńskim. Podobnie rodzice dziedziczą po swoim dziecku niezależnie od pozostawania ze sobą w związku małżeńskim. W przypadku przysposobienia pełnego (tzw. adopcji) przysposobiony i przysposabiający dziedziczą tak, jakby przysposobiony był dzieckiem przysposabiającego.

Patrz na to: Kiedy można skorzystać z uprawnienia do zachowku?

Dziedziczenie małżonka


Zasadniczo małżonek spadkodawcy dziedziczy ustawowo, jeżeli w momencie śmierci spadkodawcy pozostawał z nim w formalnym związku małżeńskim. W związku z tym małżonkowie pozostający w separacji lub po rozwodzie nie dziedziczą po sobie z ustawy.

Czy wiesz, że: Dług zamiast spadku? Ciemna strona dziedziczenia

 

 

 

Powiązane artykuły
Podatek od spadku - wysokość, zasady. Jak obliczyć?
Wniosek o stwierdzenie nabycia spadku - jak napisać?
Testament - podważenie testamentu, wydziedziczenie
Testament własnoręczny. O co zadbać, żeby był ważny?