Emerytura olimpijska - za jaki medal i ile wynosi?

Emerytura olimpijska jest elitarnym świadczeniem przysługującym medalistom igrzysk olimpijskich, zawodów „Przyjaźń 84” oraz paraolimpiad. Prawo do niej ma w Polsce około 580 osób, łącznie rocznie otrzymują oni prawie 18 mln zł. Sprawdź, ile wynosi emerytura olimpijska i czy świadczenia za złoty medal są wyższe od innych.
Spis treści

Emerytura za medal olimpijski

Emerytura olimpijska wypłacana jest od 2000 roku przez Ministerstwo Sportu medalistom ważnych światowych imprez sportowych. Do takich świadczeń uprawnieni są uczestnicy: Igrzysk olimpijskich, Zawodów „Przyjaźń 84”, które były alternatywą dla igrzysk olimpijskich Los Angeles ’84, zorganizowaną przez kraje socjalistyczne, bojkotujące olimpiadę w USA, Igrzysk paraolimpijskich i igrzysk głuchych, oraz zawodów, które były ich odpowiednikiem we wcześniejszych latach.

Oczywiście, sam start z igrzyskach olimpijskich albo innych zawodach wymienionych powyżej, nie jest wystarczający do tego, by otrzymać świadczenie. Podkreślić należy wyraźnie – jest to emerytura za medal olimpijski, więc otrzymują ją osoby, które:

  • zdobyły przynajmniej jeden medal na igrzyskach olimpijskich, zawodach „Przyjaźń 84", igrzyskach paraolimpijskich lub igrzyskach głuchych,
  • mają obywatelstwo polskie i stałe miejsce pobytu w jednym z krajów Unii Europejskiej,
  • skończyły 40 lat,
  • skończyły czynne uprawianie sportu,
  • nie są skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne,
  • nie były karane dyscyplinarnie za doping pojedynczą dyskwalifikacją w wymiarze przynajmniej 24 miesięcy lub więcej niż jedną dyskwalifikacją bez względu na jednostkową długość każdej z nich.

Emerytura olimpijska a doping

Ostatni wymóg, odbierający prawo do emerytury olimpijskiej za doping, dopisany został w 2017 roku. O sprawie było głośno, komentowano w środowisku sportowym, że przepisy zmieniane są po to, by świadczeń nie mogli otrzymać bracia Adrian i Tomasz Zielińscy, zapaśnicy, medaliści igrzysk w Londynie, złapani na stosowaniu dopingu w związku z przygotowaniami do olimpiady w Rio.

Ile wynosi emerytura olimpijska?

Emerytura sportowa, czyli ta za medal olimpijski wynosi 2623,38 zł brutto. Nie są od niej pobierane składki na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne. Resort sportu informuje, że od 2016 roku świadczenie to zostało zwolnione z podatku.
Co ważne, świadczenie to nie ma charakteru socjalnego. Jest gratyfikacją za osiągnięte wyniki sportowe. Jej wysokość nie jest uzależniona od sytuacji materialnej beneficjenta.

Czy emerytura olimpijska się sumuje?

Emerytura olimpijska za jaki medal? Nie za każdy, aż tak dobrze nie ma. Podobnie jak w przypadku emerytury olimpijskiej za złoty medal - świadczenia są takie same jak w przypadku niższych miejsc. Medalistom olimpijskim przysługuje jedno świadczenie, niezależnie od tego, ile medali zdobyli w karierze i jakiego koloru były to krążki. Różnice w gratyfikacjach finansowych mogli jednak oni odczuć na poziomie premii za medale, wypłacanych jednorazowo przez Polski Komitet Olimpijski.
Co ważne, nie ma czegoś takiego, jak świadczenie za medal mistrzostw świata.

Wniosek o przyznanie emerytury olimpijskiej

Wniosek o jej przyznanie składa się do Ministerstwa Sportu i Turystyki. Załączyć do wniosku należy:

  • zaświadczenie z Polskiego Komitetu Olimpijskiego o zdobyciu medalu na olimpiadzie,
  • zaświadczenie z polskiego związku sportowego o zaprzestaniu uczestnictwa we współzawodnictwie sportowym,
  • zaświadczenie o niekaralności,
  • osoby na stałe mieszkające poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej składają dodatkowo dokument potwierdzający posiadanie obywatelstwa polskiego (ksero dowodu osobistego lub paszportu – potwierdzone za zgodność z oryginałem, bądź inny dokument zawierający żądane informacje).

Czytaj też: 

Więcej z kategorii Sport
Gimnastyka dla seniorów: ćwiczenia na kręgosłup
Nordic walking: idealny sport dla seniora
5 powodów, by ćwiczyć na plenerowych siłowniach
Powiązane artykuły
Najszybsza babcia świata. Ma 75 lat i biega w maratonach
5 prostych ćwiczeń przy biurku - w pracy też możesz się gimnastykować
Mężczyzna odpoczywa pod drzewem po jeździe na rowerze
Sposoby na nietrzymanie moczu – sport jest ważny
Ćwiczenia na kręgosłup – szyjny, lędźwiowy i piersiowy
Jazda na rowerze
Nietrzymanie moczu – sprawdź, jakie sporty możesz uprawiać