Paszport - gdzie złożyć dokumenty?

Paszport to dokument tożsamości, który uprawnia nas do przekraczania granic. Bez paszportu, za to z dowodem osobistym, obywatele Polski mogą udać się jedynie do państw Unii Europejskiej. Dlatego przed wakacjami warto sprawdzić do kiedy nasz paszport jest ważny oraz gdzie i jak złożyć wniosek o paszport.
Spis treści

Gdzie złożyć wniosek o paszport?

Specjalny wniosek o paszport dostaniemy w wydziale paszportowym dowolnego urzędu wojewódzkiego lub w którejś z jego delegatur, ulokowanych m.in. w oddziałach zamiejscowych, starostwach powiatowych, urzędach dzielnicowych etc. W urzędzie znajdziemy też wszelkie informacje o opłatach paszportowych.

Wyrobienie paszportu - lista placówek

Paszport Wrocław:

 • Dolnośląski Urząd Wojewódzki, Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Oddział ds. Paszportów, pl. Powstańców Warszawy 1, 50-151 Wrocław: Inf. paszportowa:, tel. 0 71 340 61 45, 0 71 340 66 02

Woj. dolnośląskie


 • Jelenia Góra: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu, Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Oddział Zamiejscowy, ul. Wiejska 29, 58-506 Jelenia Góra, tel. 075 764 99 68
 • Legnica: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu, Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemskich, Oddział Zamiejscowy, ul. F. Skarbka 3, 59-220 Legnica, tel. 0-76 713 50 03
 • Wałbrzych: Dolnośląski Urząd Wojewódzki we Wrocławiu, Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Oddział Zamiejscowy, ul. Słowackiego 23a, 58-300 Wałbrzych, tel. 0-74 842 49 13, 074 842 37 16, 74 842 37 34

Go­dzi­ny pracy:
pon. - wt. 8.00-16.00
środa 8.00-18.00
czw. - pt. 8.00-16.00

Woj. kujawsko-pomorskie


 • Bydgoszcz: Kujawsko - Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy, Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Oddział Paszportów, ul. Konarskiego 1-3, 85-950 Bydgoszcz, II piętro, informacja paszportowa - tel. 52 349-77-20, 77-21, przyjmowanie wniosków - pokoje: 206, 207, 208, 240, wydawanie paszportów - pokój 204; Godziny obsługi klienta: pon. czw. pt. 8.00 - 15.00, wt. 8.00 - 17:45, śr. 10.00 - 15.00
 • Toruń: Oddział Zamiejscowy Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Pl. Teatralny 2, ul. Moniuszki 15-21, 87-100 Toruń, informacja paszportowa - tel. tel. 56 611-51-43,  56 611-51-46,  56 611-51-47, przyjmowanie wniosków - pokój 17, 18, wydawanie paszportów - pokój 28, Godziny obsługi klienta: pon., śr., czw., pt. 7.30 - 15.30, wt. 8.00 - 18.00
 • Włocławek: Oddział Zamiejscowy Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, ul. Brzeska 8, 89-100 Włocławek, informacja telefoniczna - tel. 54 231-42-43, przyjmowanie wniosków - pokój 7, 8, wydawanie paszportów - pokój 10, Godziny obsługi klienta: pon. czw. pt. 8.00 - 15.00, wt. 8.00 - 17:45, śr. 10.00 - 15.00
 • Grudziądz: ul. Małomłyńska 1, tel. 56/45-14-436, przyjmowanie wniosków- pokój 8, wydawanie paszportów - pokój 7, Godziny obsługi klienta: pon. czw. pt. 8.00 - 14.30, wt. 8.00 - 17:00, śr. 10.00 - 15.00
 • Inowrocław: ul. Roosevelta 36/38, tel. 52/35-92-120, przyjmowanie wniosków - pokój 141, wydawanie paszportów - pokój 142, Godziny obsługi klienta: pon. czw. 9.00 - 14.30, wt. 8.00 - 16:00, śr. pt. 8.00 - 14.00

Woj. lubelskie


 • Lublin: ul. Północna 3, telefon: 81 74-76-447, 81-74-77-400; faks: 81 74-76-785
 • Zamość: ul. Partyzantów 3, telefon: 84 67-76-540, 84 677-65-41; faks: 84 67-76-542
 • Biała Podlaska: ul. Brzeska 41, telefon: 83 34-49-254 (55); faks: 83 34-49-251
 • Chełm: Plac Niepodległości 1, telefon: 82 56-27-620 (21 do 25); faks: 82 56-27-613
 • Puławy: al. Królewska 19, telefon: 81 88-61-186

Go­dzi­ny przy­jęć:
Lublin: poniedziałek 10.00-17.00, wtorek, czwartek, piątek 8.00-15.00, środa 9.00-15.00
Biała Podlaska, Chełm i Zamość: poniedziałek 8.00-15.00, wtorek 8.00-15.30, środa 9.00-15.00, czwartek 8.00-15.00, piątek 8.00-14.30
Puławy: poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 7.30-14.30, środa 10.30-15.30

Woj. lubuskie


 • Gorzów Wielkopolski: Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, ul. Jagiellończyka 13, tel. (095) 7 115 700, (095) 7 115 571 fax:(095) 7 228 027 (095) 7 115 611 (095) 7 115 750
 • Zielona Góra: Delegatura LUW w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, tel. (068) 4 527 138 (068) 4 527 142 fax: (068) 4 527 142

Paszport Łódź


 • Łódź: Wy­dział Spraw Oby­wa­tel­skich i Cu­dzo­ziem­ców Łódz­kie­go Urzę­du Wo­je­wódz­kie­go w Łodzi, ul. Piotr­kow­ska 103, 90-425 Łódź, tel.: 42 664-17-14, 42 664-17-15, www.​paszporty.​lodzkie.​eu, so@​lodz.​uw.​gov.​pl

Woj. łódzkie


 • Piotr­ków Try­bu­nal­ski: Od­dział Pasz­por­to­wy w Piotr­ko­wie Try­bu­nal­skim, ul. Sien­kie­wi­cza 16a, 97-300 Piotr­ków Try­bu­nal­ski, tel.: 44 647-28-44
 • Sieradz: Od­dział Pasz­por­to­wy w Sie­ra­dzu, pl. Wo­je­wódz­ki 3, 98-200 Sie­radz, tel.: 43 827-43-49
 • Skierniewice: Od­dział Pasz­por­to­wy w Skier­nie­wi­cach, ul. Ja­giel­loń­ska 29, 96-100 Skier­nie­wi­ce, tel.: 46 833-27-83

Paszport Kraków


 • Małopolski Urząd Wojewódzki, Oddział Paszportowy, ul. Przy Rondzie 6, Tel. (012) 3921-820, Fax.(012) 422-30-19

Województwo małopolskie


 • Nowy Sącz: Oddział Zamiejscowy MUW, ul. Jagiellońska 52, tel. (018) 443-70-25 fax.(018) 443-70-25
 • Tarnów: Oddział Zamiejscowy MUW, al. Solidarności 5-9, tel. (014) 621-38-06 fax.(014) 621-38-06
 • Gorlice: Starostwo Powiatowe, 38-300 Gorlice, ul. 11 Listopada 6 tel. (018) 354-87-54 fax. (018) 353-75-45
 • Limanowa: Starostwo Powiatowe, 34-600 Limanowa, ul. Józefa Marka 9 tel. (018) 337-55-28 fax. (018) 337-58-80
 • Nowy Targ: Starostwo Powiatowe, ul. Harcerska 1 tel.(018) 266-41-66 fax.(018) 266-70-46
 • Bochnia: Starostwo Powiatowe, 32-700 Bochnia, ul. Kazimierza Wielkiego 31 tel. (014) 615-37-51 fax. (014) 615-37-08
 • Chrzanów: Starostwo Powiatowe, 32-500 Chrzanów, ul. Partyzantów 2 tel.(032) 625-79-83 fax. (032) 625-79-23
 • Olkusz: Starostwo Powiatowe, 32-300 Olkusz, ul. Mickiewicza 2, tel.(032) 647-88-35 fax. (032) 643-04-90
 • Oświęcim: Starostwo Powiatowe, Oświęcim, ul. Wyspiańskiego 10, tel. (033) 844-97-42 fax. (033) 844-96-19
 • Wadowice: Starostwo Powiatowe, 34- 100 Wadowice, ul. Batorego 2 tel.(033) 873-42-12 fax. (033 ) 823-24-33

Województwo mazowieckie

Paszport Warszawa


 • Oddział Paszportów Wydziału Spraw Obywatelskich Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, 00-548 Warszawa, ul. Krucza 5/11, tel. 622-36-03; fax. 831-19-01

Re­fe­ra­ty pasz­por­to­we:

Referat nr 1 - ul. Krucza 5/11, wejście "C" - składanie wniosków, wejście "B" - wydawanie dokumentów paszportowych. tel. 22 695 73 88, Godziny przyjęć: pon. w godz. 8.00-17.30, wt., śr., czw. w godz. 8.00-15.30, pt. w godz. 8.00-14.00

Terenowy Punkt Paszportowy w Urzędzie Dzielnicy, Bielany m. st. Warszawy, ul. Stefana Żeromskiego 29, tel. 22 695 73 88, Godziny przyjęć: pon. w godz. 8.00-17.30, wt., śr., czw. w godz. 8.00-15.30, pt. w godz. 8.00-14.00

Referat nr 2 - Terenowy Punkt Paszportowy w Urzędzie Dzielnicy Bemowo m.st. Warszawy, ul. Powstańców Śląskich 70. tel. 22 695 73 88, Godziny przyjęć: pon. w godz. 8.00-17.30, wt., śr., czw. w godz. 8.00-15.30, pt. w godz. 8.00-14.00

Terenowy Punkt Paszportowy w Urzędzie m.st. Warszawy, pl. Starynkiewicza 7/9, tel. 22 695 73 88, Godziny przyjęć: pon. w godz. 8.00-17.30, wt., śr., czw. w godz. 8.00-15.30, pt. w godz. 8.00-14.00

Terenowy Punkt Paszportowy w Urzędzie Dzielnicy Żoliborz m.st. Warszawy, ul. Słowackiego 6/8P tel. 22 695 73 88, Godziny przyjęć: pon. w godz. 8.00-17.30, wt., śr., czw. w godz. 8.00-15.30, pt. w godz. 8.00-14.00, Dojazd: metro stacja pl. Wilsona

Referat nr 3 - ul. Floriańska 10, tel. 22 695 73 88, Godziny przyjęć: pon. w godz. 8.00-17.30, wt., śr., czw. w godz. 8.00-15.30, pt. w godz. 8.00-14.00 Dojazd: z placu Bankowego: autobusy: 125, 170, 190, 512 tramwaje: 13, 23, 26, 32 do przystanku Park Praski

Terenowy Punkt Paszportowy w Urzędzie Dzielnicy Praga Południe m.st. Warszawy, ul. Grochowska 274 tel. 22 695 73 88, Godziny przyjęć: pon. w godz. 8.00-17.30, wt., śr., czw. w godz. 8.00-15.30, pt. w godz. 8.00-14.00

Referat nr 4 - al. Komisji Edukacji Narodowej 61, tel. 22 695 73 88, Godziny przyjęć: pon. w godz. 8.00-17.30, wt., śr., czw. w godz. 8.00-15.30, pt. w godz. 8.00-14.00 Dojazd: metro stacja Imielin

Po­wia­ty oko­ło­war­szaw­skie

Terenowy Punkt Paszportowy w Legionowie, ul. Józefa Piłsudskiego 41, tel. 22 695 73 88, godz. przyjęć pon. w godz. 8.00-18.00, wt.- pt. w godz. 8.00-16.00

Terenowy Punkt Paszportowy w Mińsku Mazowieckim, ul. Kościuszki 3, pok. 104, godz. przyjęć: pon. w godz. 8.00-17.00, wt., śr., czw. w godz. 8.00-16.00, pt. w godz. 8.00-15.00

Terenowy Punkt Paszportowy w Otwocku, ul. Armii Krajowej 5, tel. 22 695 73 88, pon. w godz. 9.00-16.45, wt.- pt. w godz. 8.00-15.00

Terenowy Punkt Paszportowy w Ożarowie Mazowieckim, ul. Poznańska 129/133, pok. 12, tel. 22 695 73 88, pon. w godz. 9,00-16,30, wt.- pt. w godz. 8,00-15,30

Terenowy Punkt Paszportowy w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14, tel. 22 695 73 88, pon. w godz. 8.00-17.10, wt. - pt. w godz. 8.00-15.45

Terenowy Punkt Paszportowy w Pruszkowie, ul. Drzymały 19/21, tel. 22 695 73 88, pon. w godz. 10.00-17.00, wt.- pt. w godz. 8,00-15,00

Terenowy Punkt Paszportowy w Wołominie, ul. Prądzyńskiego 3, tel. 22 695 73 88, 22 776 44 97, 22 787 43 03 wew. 145, pon. w godz. 9.00-17.30, wt.- pt. w godz. 8.00-15.30

De­le­ga­tu­ry MUW

Delegatura Ciechanów - 06-400 Ciechanów, ul. 17 Stycznia 7, tel. 23 671 93 53, Godziny przyjęć: pon. w godz. 8.00-17.30, wt., śr., czw. w godz. 8.00-15.30, pt. w godz. 8.00-14.00

Delegatura Ostrołęka - 07-400 Ostrołęka, ul. A. Gorbatowa 15, tel. (029) 760-55-70, Godziny przyjęć: pon. w godz. 8.00-17.30, wt., śr., czw. w godz. 8.00-15.30, pt. w godz. 8.00-14.00

Delegatura Płock - 09-402 Płock, ul. Kolegialna 15, tel. (024) 262-01-52; Godziny przyjęć: pon. w godz. 8.00-17.30, wt., śr., czw. w godz. 8.00-15.30, pt. w godz. 8.00-14.00

Delegatura Radom - 26-600 Radom, ul. St. Żeromskiego 53, tel. (048) 362-04-31, 362-06-12; Godziny przyjęć: pon. w godz. 8.00-17.30, wt., śr., czw. w godz. 8.00-15.30, pt. w godz. 8.00-14.00

Delegatura Siedlce - 08-100 Siedlce, ul. Piłsudskiego 38 tel. (025) 644-71-65, Godziny przyjęć: pon. w godz. 8.00-17.30, wt., śr., czw. w godz. 8.00-15.30, pt. w godz. 8.00-14.00

Woj. opolskie


 • Opole: Opolski Urząd Wojewódzki Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Oddział Paszportów, 45- 057 Opole, ul. Ozimska 19, piętro II, godziny przyjęć klientów w opolskim biurze paszportowym: poniedziałek 7.45 - 16.30, wtorek -piątek 7.45 - 15.00. Telefony: Punkt informacyjny: 0774411535, sekretariat: 0774411540, faks 0774538971, kierownik Oddziału:0774536108.

Woj. podkarpackie


 • Rzeszów: Oddział Paszportów – siedziba Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie, 35-959 Rzeszów, ul. Grunwaldzka 15, Kierownik Oddziału Paszportów: pok. 36, tel. (17) 867-10-35, fax. (17) 867-19-67, Informacja paszportowa: tel. (17) 867-10-76, Informacja w sprawie odbioru paszportu: tel. (17) 867-10-42, Przyjmowanie wniosków paszportowych: pok. 29, 30,31,32,33, Odbiór paszportów: pok. 44, 45, Godziny obsługi mieszkańców: poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7.30-15.30, wtorek: 8.00 -16.00

 • Krosno: Oddział Zamiejscowy w Krośnie, Delegatura Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Krośnie, 38-400 Krosno, ul. Bieszczadzka 1, Kierownik: pok. 2, tel. (13) 437-28-74, centrala (13) 437-28-00, przyjmowanie wniosków paszportowych: pok. 16, tel. (13) 437-28-56, pok. 17, tel. (13) 437-28-64, Odbiór paszportów: pok. 12 tel. (13) 437-28-61, 437-28-66, Godziny obsługi mieszkańców: poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7.30-15.30, wtorek: 8.00 -16.00

 • Przemyśl: Oddział Zamiejscowy w Przemyślu, Delegatura Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Przemyślu, 37-700 Przemyśl, ul. Mickiewicza 10, Kierownik: pok.10,tel.(16) 678-21-10, 678-50-51 w. 221, Przyjmowanie wniosków paszportowych: pok. 1, tel.(16) 678-50-51 w.206, Odbiór paszportów: pok. 2, tel. (16) 678-25-18, 678-50-51 w. 224, Godziny obsługi mieszkańców: poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7.30-15.30, wtorek: 8.00 -16.00

 • Tarnobrzeg: Oddział Zamiejscowy w Tarnobrzegu, Delegatura Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Tarnobrzegu, 39-400 Tarnobrzeg, ul. 1-go Maja 4a, Kierownik: pok. 609, tel. (15) 822-15-95 w. 367, Przyjmowanie wniosków paszportowych: pok. 5, tel. (15) 822-15-95 w.314, Odbiór paszportów: pok. 3, tel. (15) 822-15-95 w. 315, Godziny obsługi mieszkańców: poniedziałek, środa, czwartek, piątek: 7.30-15.30, wtorek: 8.00 -16.00

Woj. podlaskie


 • Białystok: ul. Bema 4, przyjmowanie wniosków: pokój 101, 102 i 103, tel. (085) 744-14-36, 85 670-25-27, wydawanie dokumentów: pokój 1 i 2, tel. 0-85 6703606, 0-85 7425098; godziny pracy: poniedziałek 9:00 - 17:00, wtorek-piątek 7:30 - 15:30

 • Łomża: ul. Nowa 2, pokój 17, tel. 0-86 2163704, godziny pracy: poniedziałek 8:00 - 16:00, wtorek - piątek 7:30 - 15:30

 • Suwałki: ul. Sejneńska 13, sala operacyjna, tel. (087) 566-41-18, godziny pracy: poniedziałek 8:00 - 16:00, wtorek - piątek 7:30 - 15:30

Woj. pomorskie


 • Gdańsk: Oddział Paszportów, ul. Okopowa 21/27 tel. (058) 30-77-120, wejście od ul. Rzeźnickiej naprzeciwko I Urzędu SkarbowegoGodziny przyjęć interesantów: poniedziałek 08.00 - 15.30, wtorek 10.00 - 17.45, środa 08.00 - 15.30, czwartek 08.00 - 15.30, piątek 08.00 - 15.30

 • Malbork: terenowy punkt paszportowy, Plac Słowiański 17, tel. (055) 646-04-51Godziny przyjęć interesantów: poniedziałek 8.00-15.00, wtorek 8.00-15.00, środa 9.45-16.45, czwartek 8.00-15.00, piątek 8.00-15.00

 • Tczew: terenowy punkt paszportowy, ul.Piaskowa 2, tel. (058) 777-45-37Godziny przyjęć interesantów: poniedziałek 9.00 - 15.00, wtorek 09.00 - 15.00, środa 09.00 - 15.00, czwartek 08.00 - 17.00, piątek 08.00 - 14.00

 • Starogard Gdański: terenowy punkt paszportowy, uL. Kościuszki 17, tel. (058) 561-41-26Godziny przyjęć interesantów: poniedziałek 8.45 - 14.45, wtorek 10.30 - 17.00, środa 8.45 - 14.45, czwartek 8.45 - 14.45, piątek 8.45 - 14.00

 • Gdynia: Oddział Paszportów, ul. Legionów 130, tel. (058) 622-69-88 Godziny przyjęć interesantów: poniedziałek 08.30 - 15.00, wtorek 11.00 - 18.00, środa 08.30 - 15.00, czwartek 08.30 - 15.00, piątek 08.30 - 15.00

 • Chojnice: terenowy punkt paszportowy, ul. 31 stycznia 56, tel. (052) 397-28-45Godziny przyjęć interesantów: poniedziałek 8.00-15.00, wtorek 9.00-16.00, środa 8.00-15.00, czwartek 9.00-15.00, piątek 8.00 - 15.00

 • Kartuzy: terenowy punkt paszportowy, ul. Hallera 1, tel. (058) 681-49-27Godziny przyjęć interesantów: poniedziałek 09.00 - 15.00, wtorek 08.00 - 16.00, środa 09.00 - 15.00, czwartek 08.00 - 15.00, piątek 09.00 - 15.00

 • Kościerzyna: terenowy punkt paszportowy, ul. 3 Maja 9, tel. (058) 680-08-72Godziny przyjęć interesantów: poniedziałek 09.00 - 15.00, wtorek 08.00 - 15.30, środa 09.00 -15.00, czwartek 08.00 -15.00, piątek 09.00 -15.00

 • Wejherowo: terenowy punkt paszportowy,ul.12 Marca 195, tel. (058) 672 45 56 Godziny przyjęć interesantów: poniedziałek 09.00 - 16.30, wtorek 08.00 - 15.00, środa 08.00 - 15.00, czwartek 08.00 - 15.00, piątek 08.00 - 15.00

 • Słupsk: Oddział Paszportów, Al. Jana Pawła II/1, tel. (059) 842 26 77 Godziny przyjęć interesantów: poniedziałek 08.30 - 15.00, wtorek 11.00 - 18.00, środa 08.30 - 15.00, czwartek 08.30 - 15.00, piątek 08.30 - 15.00

 • Lębork: terenowy punkt paszportowy, ul. Czołgistów 5, tel. (059) 862-25-00 Godziny przyjęć interesantów: poniedziałek 09.00 - 16.00, wtorek 09.00 - 15.00, środa 09.00 - 15.00, czwartek 09.00 - 15.00, piątek 09.00 - 15.00

 • Bytów: terenowy punkt paszportowy, ul. 1-go Maja 12, tel. (059) 822 52 15 Godziny przyjęc interesantów: poniedziałek 8:00 - 16:00, środa 7:00 - 15:00, czwartek 7:00 - 15:00

Woj. śląskie

Od­dzia­ły, w któ­rych można zło­żyć wniosek o paszport i ode­brać do­ku­men­ty (pon-pt 7.30-15.30):


 • Katowice: Śląski Urząd Wojewódzki, Oddział Paszportowy, ul. Jagiellońska 25, 40-032 Katowice, (32) 20-77-352, przyjmowanie wniosków paszportowych (sala 119):(32) 20-77-156, (32) 20-77-747, (32) 20-77-761, (32) 20-77-764, (32) 20-77-790, wydawanie dokumentów paszportowych (sala 161): (32) 20-77-666, (32) 20-77-670,

 • Bielsko-Biała: Terenowa Delegatura Paszportowa ŚUW, 43-300 Bielsko-Biała, ul. Piastowska 40, przyjmowanie wniosków paszportowych (sala B):(33) 81-36-340,(33) 81-36-680,(33) 81-36-276,(33) 81-36-401,(33) 81-36-462, wydawanie dokumentów paszportowych (sala A): (33) 81-36-755, (33) 81-36-512, (33) 81-36-536, (33) 81-36-561,

 • Bytom: Terenowa Delegatura Paszportowa ŚUW, ul. Wrocławska 122, tel.: (32) 281-72-24, (32) 251-28-90,

 • Częstochowa: Terenowa Delegatura Paszportowa ŚUW, 42-200 Częstochowa, ul. Sobieskiego 7, (34) 37-82-054, (34) 37-82-055, (34) 37-82-175, (34) 37-82-178,

 • Gliwice: Terenowa Delegatura Paszportowa ŚUW, ul. Bojkowska 37, (32) 46-12-091, (32) 46-12-092,

 • Rybnik: Terenowa Delegatura Paszportowa ŚUW, ul. 3 Maja 27, Tel. 422-63-00

 • Sosnowiec: Terenowa Delegatura Paszportowa ŚUW, ul. 3 Maja 33, (32)296-22-32

Punk­ty pasz­por­to­we (tylko skła­da­nie wnio­sków)


 • Będzin: Starostwo Powiatowe, ul. Krasickiego 17, 42-500 Będzin, tel.: (32) 267-42-24, 368-07-53

 • Chorzów: Urząd Miasta, Rynek 1, 41-500 Chorzów, tel.: tel.:(32) 241-12-61 wew.:321

 • Dąbrowa Górnicza: Urząd Miasta ul. Graniczna 21, 41-300 Dąbrowa Górn., tel.: (32) 295-67-12

 • Jastrzębie Zdrój: Urząd Miasta, Al. J. Piłsudskiego 60, 44-335 Jastrzębie Zdrój, tel.:(32) 478-53-24

 • Jaworzno: Urząd Miasta, ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno, tel.: (32) 618-15-27

 • Lubliniec: Starostwo Powiatowe, ul. Paderewskiego 7, 42-700 Lubliniec, te.:(34) 351-05-31

 • Pszczyna: Starostwo Powiatowe, ul. 3 Maja 10, 43-200 Pszczyna, tel.: (32) 449-23-34

 • Racibórz: Starostwo Powiatowe, Pl. Okrzei 4a , 47-400 Racibórz, tel.: (32) 415-36-68

 • Ruda Śląska: Urząd Miasta ul. Niedurnego 46, 41-709 Ruda Śl., tel.:(32) 248-62-81 wew: 6003

 • Tarnowskie Góry: TPP w Starostwie Powiatowym, ul. Karłuszowiec 5, tel.:(32) 381-37-92

 • Tychy: Urząd Miejski, ul. Al. Niepodległości 49, tel.: (32) 776-35-12

 • Wodzisław Śląski: Biuro Paszportów, ul. Pszowska 92a, tel.: (32) 412-09-78

 • Zabrze: Urząd Miejski, ul. Wolności 286, tel.: (32) 373-33-62

 • Zawiercie: Starostwo Powiatowe ul. Sienkiewicza 34, 42-400 Zawiercie, tel.: (32) 671-07-10 (do 12) wew.:435

 • Żory: Urząd Gminy, ul. Rynek 9, 44-240 Żory, tel.: (32) 434-81-01

 • Żywiec: Urząd Miejski, ul. Rynek 2, tel.: (33) 475-42-57, 475-42-85, 475-42,-86

Woj. świętokrzyskie


 • Kielce: Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, Oddział Obsługi Paszportowej, al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, tel.: +48 (41) 342 14 13fax: +48 (41) 342 14 66, Budynek C-2, V piętro, informacja - poczekalnia, kasa - hala przyjęć wniosków paszportowych, przyjęcia wniosków - hala przyjęć wniosków paszportowych, wydania paszportów - hala wydań. Godziny urzędowania: poniedziałek w godz. 10.00 - 17.00, wtorek - piątek w godz. 8.00 - 15.00

Woj. warmińsko-mazurskie


 • Olsztyn: Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki, al. Piłsudskiego 7/9, informację można uzyskać w kancelarii paszportowej pok. nr 17, tel. (89) 523-23-68, fax (89) 523-65-30, składanie wniosków pokój nr 20 stanowiska A, B, C, D, E, poniedziałek od 10.00 do 17.30, wtorek - piątek od 8.00 do 15.00, wydawanie paszportów pokój 18 poniedziałek od 10.00 do 17.30

 • Elbląg: Delegatura Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Wojska Polskiego 1/3, 82-300 Elbląg, przyjmowanie wniosków pokój nr 46, tel. (55) 233-70-01 w. 2390, poniedziałek od 10.00 do 17.30, wtorek - piątek od 8.00 do 15.00, wydawanie paszportów pokój nr 44, tel. (55) 233-70-01 w. 2286, poniedziałek od 10.00 do 17.30, wtorek - piątek od 8.00 do 15.00

 • Ełk: Delegatura Warmińsko - Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Mickiewicza 15, 19-300 Ełk, przyjmowanie wniosków pokój nr 8 i 9, tel. (87) 610-99-27, poniedziałek od 10.00 do 17.30, wtorek - piątek od 8.00 do 15.00, wydawanie paszportów pokój nr 7, tel. (87) 621-17-51, poniedziałek od 10.00 do 17.30, wtorek - piątek od 8.00 do 15.00

 • Bartoszyce: Starostwo Powiatowe ul. Grota Roweckiego 1, przyjmowanie wniosków pokój nr 6, tel. 0-89 761-00-12, poniedziałek 11.00 - 14.30, wtorek - piątek 9.00 - 12.30

 • Giżycko: Urząd Miasta al. 1 Maja 14, przyjmowanie wniosków pokój nr 4B, tel. 0-87 73-24-163, poniedziałek 12.00 - 15.30, wtorek - piątek 9.00 - 12.30

Woj. wielkopolskie


 • Poznań: pl. Wolności 17, Sala A – składanie wniosków, Sala B – wydawanie paszportów, Godziny urzędowania: poniedziałek, czwartek 9.30 - 17.00, wtorek, środa, piątek 8.15 - 15.15

 • Kalisz: ul. Kolegialna 4, pok. 2 – składanie wniosków, pok. 12 – wydawanie paszportów, Godziny urzędowania: poniedziałek 9.30 - 17.00, wtorek - piątek 8.15 - 15.15

 • Konin: al. 1 Maja 7, pok. 216 – składanie wniosków, pok. 219 – wydawanie paszportów, Godziny urzędowania: poniedziałek 9.30 - 17.00, wtorek - piątek 8.15 - 15.15

 • Leszno: pl. Kościuszki 4, bud. A, pok. 3 – przyjmowanie wniosków, bud. A, pok. 7 – wydawanie paszportów, Godziny urzędowania: poniedziałek 9.30 - 17.00, wtorek - piątek 8.15 - 15.15

 • Piła: al. Niepodległości 33/35, bud. B, pok. 32 – przyjmowanie wniosków, wydawanie paszportów, Godziny urzędowania: poniedziałek 9.30 - 17.00, wtorek - piątek 8.15 - 15.15

 • Gniezno: Starostwo Powiatowe, ul. Jana Pawła II 9/10, pok. 10 – wydawanie paszportów, pok. 11 – przyjmowanie wniosków, Godziny urzędowania: poniedziałek 11.00 - 18.00, wtorek - piątek 8.00 - 15.00

 • Nowy Tomyśl: Starostwo Powiatowe, ul. Poznańska 33, pok. 69 – przyjmowanie wniosków, pok. 70 – wydawanie paszportów, Godziny urzędowania: poniedziałek 9.00 - 16.00, wtorek - piątek 8.00 - 15.00

 • Ostrów Wielkopolski: Starostwo Powiatowe, Al. Powstańców Wielkopolskich 16, pok. 209 – przyjmowanie wniosków, wydawanie paszportów, Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek 8.30 - 15.30

 • Szamotuły: Starostwo Powiatowe – budynek Powiatowego Urzędu Pracy, ul. Wojska Polskiego 1, pok. 13 – przyjmowanie wniosków, wydawanie paszportów, Godziny urzędowania: poniedziałek 8.30 – 15.30, wtorek - piątek 8.00 - 15.00

Woj. zachodniopomorskie


 • Szczecin: Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin, informacja paszportowa tel. 091 43 03 769; godz. urzędowania: poniedziałki od 7.45 do 16.45, od wtorku do piątku od 8.00 do 15.00; przyjmowanie wniosków paszportowych - pokój nr 89-90; wydawanie paszportów od lit. A do Ż - pokój nr 91, tel. 91 4303 278; sprawy dotyczące utraty paszportów - pokój nr 94, tel. 91 4303 253, tel. 91 4303 739; sprawy dotyczące odmowy wydania paszportu i unieważnienia paszportu - pokój nr 95, tel. 091 43 03 770

 • Koszalin: Delegatura ZUW, ul. Gen. Wł. Andersa 34, informacja paszportowa - pokój nr 132, tel. tel. 94 342 8254; godz. urzędowania: poniedziałek 7.45-17.45, wtorek - piątek od 7.45 do 15.00, przyjmowanie wniosków paszportowych - pokoje nr 130 i 132, tel. 94 342 8387, tel. 94 342 8254; wydawanie paszportów - pokój nr 137, tel. 94 342 8209, tel. 94 342 8243

 • Wałcz: ul. Dąbrowskiego 17, Starostwo Powiatowe, tel. 67 2508-441

 • Szczecinek: ul. 28 lutego 16, Starostwo Powiatowe, tel. 94 3743-004

 • Myślibórz: ul. Spokojna 13, Starostwo Powiatowe, tel. 95 765-64-85

 • Łobez: ul. Niepodległości 13, Urząd Miasta, tel. 91 3974-979

 • Gryfice: ul. Pl. Zwycięstwa 37, Starostwo Powiatowe, pok. 407 piętro IV, tel. 91 3848-102

 • Świnoujście: ul. Wojska Polskiego 1/5, Urząd Miasta, tel. 91 3278-697

Paszport dla dziecka

Jak i gdzie wyrobić paszport to dwie istotne sprawy, warto zainteresować się nimi przed okresem wakacyjnym, by nie utknąć w kolejkach przed urzędem. Czas oczekiwania na paszport to nawet 30 dni. Pamiętajmy także, że równie istotny jest paszport dla dziecka. Małoletni muszą posiadać swój odrębny dokument. Wniosek o paszport dla dziecka składają rodzice.

Czytaj także:

Więcej z kategorii Podróże
Wakacje dla seniora: gdzie szukać odpowiednich ofert?
Polska w panoramie: Projekt QTVR
Google Street View. Wirtualne spacery po świecie
Powiązane artykuły
Turnusy świąteczne dla seniorów - wczasy dla emerytów
Wczasy dla seniora - tanie, w górach, nad morzem
Ulgi i zniżki dla seniorów, sprawdź co Ci się należy
20 miejsc przyjaznych seniorom w Poznaniu
Wirtualne muzeum: Luwr