Emerytura policyjna - jak obliczyć? Wysokość i zasady

Emerytura policyjna, niegdyś powszechnie dostępna już po 15 latach służby, z wolna będzie wypierana przez emeryturę, którą można otrzymać dopiero po 25 latach w mundurze. Zobacz, jak wygląda obliczanie emerytury policyjnej na starych zasadach, a jak na nowych. Sprawdź jak zmieniło się wyliczenie emerytury policyjnej dla osób objętych tzw. ustawą dezubekizacyjną.
Spis treści

Emerytura policyjna

W przypadku funkcjonariuszy, którzy trafili do służby do końca 2012 roku, obowiązywać mogą albo stare, albo nowe zasady naliczania emerytury policyjnej; zainteresowani mają możliwość wyboru.
Wedle starych zasad emerytura policyjna przysługuje funkcjonariuszowi zwolnionemu ze służby, niezależnie od wieku, który w dniu zwolnienia posiada 15 lat służby. Uprawnienia takie mają osoby, które pracują w:

 

  • Policji,
  • Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
  • Agencji Wywiadu,
  • Służbie Kontrwywiadu Wojskowego,
  • Służbie Wywiadu Wojskowego,
  • Centralnym Biurze Antykorupcyjnym,
  • Straży Granicznej,
  • Biurze Ochrony Rządu,
  • Państwowej Straży Pożarnej,
  • Służbie Więziennej.

Obliczanie emerytury policyjnej na starych zasadach

Według starych zasad emerytura policyjna po 15 latach służby wynosi zaledwie 40 procent ostatniej pensji. Emerytura policyjna wzrasta o 2,6 procent za każdy dodatkowo przepracowany rok w służbach mundurowych. Dodatkowe 2,6 procent należy się za każdy rok okresów składkowych w cywilu, w czasie poprzedzającym służbę, ale tylko do 3 lat. Za każdy rok powyżej 3 lat, dodaje się w tym przypadku jedynie 1,3 procent. Dodatkowo doliczyć sobie można do emerytury policyjnej 0,7 procent za każdy rok okresu nieskładkowego poprzedzającego służbę.

Czytaj: Emerytura obywatelska – czym jest?

Emerytura policyjna po nowemu

Funkcjonariusze przyjęci do służby po 1 stycznia 2013 roku na emeryturę przejdą już wedle nowych zasad. A stanowią one, że emerytura policyjna należy się dopiero po wysłużeniu 25 lat i osiągnięciu wieku 55 lat. Zmiana przepisów o policyjnych emeryturach była odpowiedzią między innymi na falę krytyki dotyczącej utrzymywania przez państwo armii czterdziestoletnich emerytów, zazwyczaj ludzi w sile wieku.
Kontrargumentem był oczywiście szczególny charakter pracy w wielu służbach mundurowych – wyniszczający psychicznie i fizycznie, związany z bezpośrednim narażaniem życia w związku z wykonywanymi obowiązkami.

Wyliczenie emerytury policyjnej

Obliczanie emerytury policyjnej na nowych zasadach jest bardziej zbliżone do systemu obowiązującego z Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Podstawą wyliczenia emerytury policyjnej są średnie zarobki w okresie 10 lat. Co ważne, z założenia jest to ostatnich 10 lat poprzedzających rok odejścia ze służby, ale ma też policjant prawo wybrać inny, 10-letni okres, jeśli jest on korzystniejszy dla wyliczenia.

Po 25 latach świadczenie wynosić będzie 60 procent podstawy wymiaru. Za każdy rok służby więcej, rosnąć będzie o 3 procent, nie przekraczając jednak finalnie poziomu 75 procent wynagrodzenia.

 

 

Emerytura policyjna a ustawa dezubekizacyjna

Obecnie opinię publiczną i samych pracowników służb mundurowych bardziej jednak rozgrzewa temat obniżenia emerytur mundurowych dla osób, które służyły przed 1989 rokiem. 16 grudnia 2016 roku Sejm przyjął tzw. ustawę dezubekizacyjną, która obniża emerytury mundurowe a także renty za okres „służby na rzecz totalitarnego państwa”, liczony od 22 lipca 1944 do 31 lipca 1990 roku.

Czytaj więcej o emeryturach mundurowych. 

Naliczanie emerytury policyjnej za pracę w latach 1944-89

W myśl nowych przepisów, za każdy rok służby w latach 1944-90 przysługuje 0 procent podstawy wymiaru. Wcześniej było to 0,7 procent.
Nowa ustawa emerytalna ogranicza też wypłatę świadczenia dla osoby, która załapała się na pracę w służbach mundurowych przed 1989 rokiem, do wysokości średniej emerytury wypłacanej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, to jest około 2 tysięcy złotych brutto.
Dla tysięcy policjantów (którzy choć przez chwilę byli milicjantami), a także pracowników innych służb mundurowych, nowe przepisy oznaczają obniżenie, często radykalne, świadczeń.

Czytaj też:

Zmiany w emeryturach mundurowych od 1 października 2017

Emerytura częściowa – czym jest i czy się opłaca?

Emerytura olimpijska – za jaki medal i ile wynosi?

Deputat węglowy dla emerytów – podstawa prawna